Starosta odpovídá

Dotazy pro starostu můžete zasílat na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pramen s pitnou vodou

Zveřejněno 30. 09. 2016 12:05

Vážený pane starosto,
jak jsem zjistil, máme v katastru jen jeden veřejně přístupný pramen s pitnou vodou.
http://www.estudanky.eu/856-studanka-v-naspu
Možná se mýlím a je jich víc, jen o nich nevím. I ten jeden je podle databáze studánek neudržován a zápis v databázi není aktualizován. Pokud by to nebylo moc náročné, snad by si jej město mohlo vzít pod patronaci, myslím nějakou šetrnou základní údržbu, označení, aspoň jednou za rok rozbor vody, údržbu zápisu v uvedené webové databázi. Může to vypadat jako zanedbatelná věc, ale Studénka není město lesů, hor, studánek, a to přes název města a o to cennější studánka je. A tak možná stojí za úvahu se postarat o jedinou „studánku“ na katastru Studénky. Pokud je jich víc, stálo by za to je přidat do databáze estudánky.eu. Možná by to ocenili i jiní občané. Děkuji Vám za váš čas a přeji krásný den.
Ing. R. V.

celý článek...

Provádění sečí ve městě

Zveřejněno 26. 09. 2016 11:48

Dobrý den,
rád bych se zeptal proč se tak pozdě, až 20.09., začalo se sekáním trávníku v sídlišti na Arm. gen. L. Svobody a okolí, když jinde už byla posečena. Hlavně blízko náměstí a kolem úřadu je vždy posečena. Tráva někde sahala až po pás. A ještě dotaz, jestli se někdy bude opravovat povrch těch chodníků, je hodně poškozen a velké úlomky se dostávají do trávy a určitě vadí sekačkám.
S pozdravem L. V.

celý článek...

Parkování na ulici Zahradní

Zveřejněno 07. 09. 2016 15:40

Mám dotaz na parkování ve Studénce 1. Bydlím na ulici Zahradní a byl jsem napomenut policií o zákazu stání, neboť jsem nenechal volné 2 jízdní pruhy = 6 metrů. Tato cesta měří ale jen 5 metrů a v reálu tedy nelze zde a ani na většině cest ve Studénce stát.
Prosím proto o Vaše vyjádření k tomuto problému:

  • Mohu na cestě parkovat (třebas se zachováním jednoho jízdního pruhu 3 m, což není problém) anebo nemohu?
  • Je upraveno toto nějak místní vyhláškou?
  • Jedná policie správně anebo v rozporu se zákonem, když sankcionuje jenom vybraná auta?

Děkuji moc za odpověď.
S pozdravem P. B.

celý článek...

Privatizace obecních bytů

Zveřejněno 30. 08. 2016 06:16

Jaký bude osud bytů v domech na ul. Budovatelské čp. 808–811? Budou se nabízet jednotlivé byty k prodeji? Pokud ano, tak kdy a za jakou cenu? Děkuji za odpověď.

O záměru privatizovat obecní byty na ulici Budovatelské čp. 808–811 zatím orgány města nejednaly. Pokud by tato iniciativa vznikla a zastupitelstvo by rozhodlo o privatizaci, samotný privatizační proces by nebyl zahájen dříve než v příštím volebním období, tedy cca v roce 2019. Vše je však odvislé od většinové vůle zastupitelstva. Dále pak čekáme na legislativu, která bude obcím pravděpodobně ukládat povinnost mít „nějaký“ počet vlastních bytů pro řešení bytové situace, zejména např. osob sociálně vyloučených. Tuto problematiku bude řešit zákon o sociálním bydlení. Připravuje se jeho projednání v parlamentu, jeho platnost  lze očekávat v druhém pololetí roku 2017. Následně při znalosti nových skutečností v této oblasti  by mohly orgány obce zmíněnou iniciativu realizovat, o čemž budou samozřejmě jako první informováni nájemci bytů, protože dle platné legislativy mají předkupní právo k jednotce.

Parkovací místa v Nové Horce

Zveřejněno 24. 08. 2016 07:14

Dobrý den,
na jaře tohoto roku jsme dostali informaci přímo z městského úřadu, že se bude dělat parkoviště pro auta v Nové Horce, tak by mě zajímalo, jestli to vážně bude. Máme auta postavená kolem cesty. Když přijede rodina, nemají kde zaparkovat nebo blokují jiná auta. Na trávníku stát nesmíme, prý to vadí majiteli pozemků. Bylo by možné s tím něco udělat? Navíc si kolem těch aut hrají děti a máme poškozená auta, nemůžeme si to hlídat, protože na ně nevidíme.
Děkuji za odpověď.
R. M.

Město realizaci vybudování parkovacích míst v Nové Horce připravuje. Projektová dokumentace na tuto akci je před dokončením. V průběhu roku již bylo zahájeno jednání s majitelem pozemků o případném prodeji nebo pronájmu pozemků, které je třeba dokončit. Reálné je zařazení této akce do rozpočtu pro rok 2017.

Workoutové hřiště

Zveřejněno 16. 08. 2016 07:07

Dobrý den,
studuji nějaký pátek v Brně, ale jsem srdcem Studeňák. V Brně se poslední dobou rozrůstá počet workoutových hřišť. Tento trend jde prudce nahoru (a myslím, že i některé vesnice vlastní nebo investují do workoutových hřišť). Zajímalo by mě, jestli je možnost nebo se neplánuje do budoucna udělat toto workoutové hřiště i u nás ve Studénce.
Děkuji za odpověď.

Město Studénka připravuje pro realizaci v roce 2017 standardní sportoviště – víceúčelová hřiště u základních škol na ulici Butovické a 2. května, a to v rozsahu nákladů cca 10.000.000 Kč. O vybudování workoutových hřišť, respektive hřiště, jsme z těchto důvodů zatím neuvažovali, ale co není, může být v blízké budoucnosti.

Sečení trávy ve večerních hodinách

Zveřejněno 08. 07. 2016 12:45

Dobrý den, rád bych se dotázal, z jakého důvodu se během pracovního týdne seká tráva v sídlišti ještě ve 20:30 hodin?
B. H.

Jednalo se o výjimečnou situaci – bylo nutné dostrunit plochy na sídlišti, které byly v průběhu posledních dní posekány.

Přelety vrtulníku přes město

Zveřejněno 01. 07. 2016 06:52

Dobrý den pane starosto,
chtěl bych se zeptat na časté přelety vrtulníku přes město Studénku, kdy lety jsou v nízké výšce a často také po 22:00 hodin, kdy ruší noční klid. Zajímal by mě důvod, proč v poslední době rapidně stoupla letecká doprava nad městem, protože se již nejedná o ojedinělé lety, ale o pravidelné hlídkové lety. Původně jsme mysleli, že se jedná o krátkodobou záležitost. Proto bych rád, aby se někdo k tomuto vyjádřil.
Předem děkuji za odpověď. L. D.

Město obdrželo k této problematice toto vyjádření ze sekretariátu generálního ředitele Letiště Ostrava, a. s.

Vážený pane starosto,

zasíláme Vám informaci týkající se provozu vrtulníku na našem letišti (jak je uveřejněno i na našich stránkách a facebooku):

V současné době na letišti v Mošnově dočasně působí vrtulník střední třídy Mi-8 provozovaný civilním operátorem. Vrtulník plní výcvikový program, jehož součástí jsou předepsané úlohy obsahující pohyb na letišti, v prostoru letiště a také lety z/do prostoru letiště, tzv. navigační lety. Protože se jedná o veřejné mezinárodní letiště, jsou všechny činnosti prováděny podle příslušných civilních předpisů a provozovatel letiště pro tyto činnosti nevydává zvláštní povolení.

Provozovatel LLJO ve snaze minimalizovat hlukovou zátěž v okolí letiště s provozovatelem vrtulníku dohodnul, že trasy letů budou vedeny tak, aby vrtulník pokud možno nepřelétával nad obytnou zástavbou. Noční výcvik na letištním okruhu by měl být prováděn maximálně do 23:00, poté by měly být cvičeny pouze navigační lety, ovšem i tyto případy si vyžadují odlet a návrat na letiště. Výcvik by měl být prováděn pouze v pracovních dnech; v závislosti na počasí mohou být ve výjimečných případech využity i víkendové dny. Tato opatření by měla hlukovou zátěž snížit na přijatelnou úroveň.

Po diskuzích v minulém týdnu předpokládáme provoz vrtulníku ještě dalších 6 týdnů (samozřejmě v závislosti na počasí a dalších okolnostech).

Pokud bude potřeba, určitě se obraťte na provozního ředitele letiště ing. Michala Holubce (tel. 597 471 708, mobil: 606 723 559).

S pozdravem

Ivana Kociánová ~ Sekretariát GŘ
Letiště Ostrava, a.s. ~ 742 51 Mošnov č.p. 401 ~ Czech Republic
Tel.: +420 597 471 117 ~ GSM: +420 602 641 327 ~ AFTN: LKMTYDYX ~ SITA: OSRCZ7X
E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ~ www.airport-ostrava.cz ~ www.facebook.com/letiste

Rekultivace Studéneckého potoka

Zveřejněno 29. 06. 2016 08:37

Chci se zeptat, zda se uvažuje o „rekultivaci“ potoka protékajícího podél ulice Družstevní ve Studénce. Se zavedením kanalizace se kvalita vody zlepšila, avšak dno a břehy, v oblasti, kde je potok odkrytý, jsou v žalostném stavu.
Děkuji.

Město v současné době o zásadní rekonstrukci Studéneckého potoka neuvažuje a bude provádět pouze lokální zásahy postižených míst. Často diskutované téma zatrubnění potoka s ohledem na zamítavé stanovisko Povodí Odry, státního podniku, jako správce povodí, nepřipadá v úvahu. Kvalitu vody v potoce lze zlepšovat pouze zodpovědným chováním obyvatel a připojováním dalších nemovitostí na splaškovou kanalizaci.

Problematika holubů ve městě

Zveřejněno 24. 06. 2016 12:23

Bude se nějak řešit odchyt holubů, kteří znečišťují veřejná prostranství a budovy převážně v okolí náměstí?
Děkuji za odpověď.
M. E.

O řešení problémů s holubí populací ve městech se píšou celé statě, město Studénka se již rovněž touto problematikou v minulosti několikrát zabývalo a zjišťovalo všechny možnosti regulace jejich stavu. Budu tedy konkrétní – město v současné době nechystá žádná opatření pro omezení výskytu holubů, protože jejich úplné vytlačení z městské zástavby je vlastně nemožné. Nejvíce ovlivňují množství populace vhodná místa pro jejich rozmnožování, holubi vyhledávají otvory v bytové zástavbě, v našem případě to byl především objekt Kavárny na náměstí. Ten po rekonstrukci fasády značně omezil možnosti hnízdění, což by mělo přispět ke zlepšení stavu a mělo by dojít ke snižování počtu holubů.

Dalším hlediskem je bohužel i činnost lidí, kteří tyto ptáky krmí. Tím si zvykají na lidi a nebojí se. Naučí se vyhledávat místa s takovým zdrojem potravy a tomu i přizpůsobí vzdálenost jejich případného hnízdění.

Preventivními opatřeními tedy jsou:

  • zabezpečení proti vnikání holubů do objektů (oprava střešní krytiny, půdních oken, větracích otvorů, zdiva apod.) – povinnost vlastníka objektu
  • úklid a asanace prostor znečištěných přítomností holubů se provádí po zabezpečení těchto prostor proti dalšímu vnikání holubů
  • zabezpečení budov proti nasedání holubů (různé typy sítí a pletiv, instalace mechanických zábran typu bodců, spirál, elektrických zábran, aplikace gelů apod.)

A hlavně prosím, nekrmte holuby!