Starosta odpovídá

Dotazy pro starostu můžete zasílat na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Problematika holubů ve městě

Zveřejněno 24. 06. 2016 12:23

Bude se nějak řešit odchyt holubů, kteří znečišťují veřejná prostranství a budovy převážně v okolí náměstí?
Děkuji za odpověď.
M. E.

O řešení problémů s holubí populací ve městech se píšou celé statě, město Studénka se již rovněž touto problematikou v minulosti několikrát zabývalo a zjišťovalo všechny možnosti regulace jejich stavu. Budu tedy konkrétní – město v současné době nechystá žádná opatření pro omezení výskytu holubů, protože jejich úplné vytlačení z městské zástavby je vlastně nemožné. Nejvíce ovlivňují množství populace vhodná místa pro jejich rozmnožování, holubi vyhledávají otvory v bytové zástavbě, v našem případě to byl především objekt Kavárny na náměstí. Ten po rekonstrukci fasády značně omezil možnosti hnízdění, což by mělo přispět ke zlepšení stavu a mělo by dojít ke snižování počtu holubů.

Dalším hlediskem je bohužel i činnost lidí, kteří tyto ptáky krmí. Tím si zvykají na lidi a nebojí se. Naučí se vyhledávat místa s takovým zdrojem potravy a tomu i přizpůsobí vzdálenost jejich případného hnízdění.

Preventivními opatřeními tedy jsou:

  • zabezpečení proti vnikání holubů do objektů (oprava střešní krytiny, půdních oken, větracích otvorů, zdiva apod.) – povinnost vlastníka objektu
  • úklid a asanace prostor znečištěných přítomností holubů se provádí po zabezpečení těchto prostor proti dalšímu vnikání holubů
  • zabezpečení budov proti nasedání holubů (různé typy sítí a pletiv, instalace mechanických zábran typu bodců, spirál, elektrických zábran, aplikace gelů apod.)

A hlavně prosím, nekrmte holuby!

Nový asfaltový povrch

Zveřejněno 15. 06. 2016 15:41

Chtěl bych se zeptat, kdy se bude dělat nový asfaltový povrch po kanalizaci na ulici Družstevní a Daroňova. Auta na těchto komunikacích dost trpí.
Děkuji za odpověď.

V letošním roce budou na uvedených ulicích provedeny práce charakteru opravy výtluků, prasklin atd., tedy práce záchovné údržby. Zfrézování celého povrchu, zejména místní komunikace Družstevní, a položení souvislé nové vrstvy „asfaltu“ zatím není pro letošní rok v plánu. Jak bude tento problém i v souvislosti se stavem jiných místních komunikací ve městě posouzen pro nejbližší budoucnost, zatím nejsem schopen bez stanovisek rady a zastupitelstva předjímat.

Uzavření zimního stadionu

Zveřejněno 11. 05. 2016 08:30

Plánuje se uzavření zimního stadionu v souvislosti se zpracováváním ekonomického rozboru nákladů činnosti hokejového klubu, pokud by například 2 roky musel provozovat svou činnost mimo naši ledovou plochu?

K tomuto dotazu uvádím jen tolik, že je vedením SAK Studénka, příspěvkové organizace, plněno usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného 03.12.2015 – připravit finanční a provozní dopady omezení nebo ukončení provozu ledové plochy.

Tento rozbor se připravuje proto, abychom v případě rozhodnutí o celkové rekonstrukci zimního stadionu znali přibližnou částku těchto nákladů. Vše sleduje cíl zimní stadion celkově rekonstruovat a do budoucna dále provozovat a na základě všech zjištěných podkladů se i po jednáních se samotnými uživateli správně pro další postup rozhodnout.

Pro příští sezónu 2016–2017 tedy žádné uzavírání nehrozí. Rozhodující však bude většinové stanovisko zastupitelů při jednání a schvalování rozpočtu města pro rok 2017, ve kterém budou finanční prostředky na provoz zimního stadionu navrženy. V letošním roce připravujeme rekonstrukci „čpavkového“ hospodářství zimního stadionu.

Výstavba víceúčelového hřiště

Zveřejněno 11. 05. 2016 08:29

Uvažuje se ve Studénce s výstavbou víceúčelového hřiště pro mládež, popř. úpravou asfaltové plochy (bývalého hřiště) na letním stadionu? V porovnání s podobnými obcemi (Albrechtičky, Pustějov, Suchdol, Polanka, Kopřivnice) žádnou podobnou sportovní plochu nemá. Dělnická zahrada je kromě tréninků zavřená. P. R.

Město v této oblasti konkrétně  připravuje vybudování víceúčelového hřiště u Základní školy T. G. Masaryka – je vyhlášena poptávka na zpracování projektové dokumentace.

Dále je zpracována vizualizace na tento typ sportoviště v areálu letního stadionu (na asfaltové ploše), u Základní školy Butovická (na travnatém hřišti) a i u Základní školy Sjednocení. Rada města Studénky bude o financování přípravy projektů na tato hřiště rozhodovat nejpozději v červenci letošního roku. Naší snahou bude zařadit pořízení této projektové dokumentace ještě do rozpočtu města pro rok 2016.

Městská hromadná doprava

Zveřejněno 20. 04. 2016 15:55

Proč byl posunut odjezd autobusu MHD od STS, původně 10:10 hodin, na 10:30 hodin?

Odjezd tohoto spoje byl posunut z toho důvodu, aby byla pro cestující pokračující do Studénky I návaznost na autobusovou linku z Nového Jičína přijíždějící ke Kotvici v 10:35 hodin.

Parkoviště u hřbitova v Butovicích

Zveřejněno 20. 04. 2016 15:54

Neuvažuje město vybudovat parkoviště u hřbitova v Butovicích (od ulice Na Vyhlídce), které by ulehčilo dostupnost návštěvy hřbitova zejména starším spoluobčanům?

Město má zpracovanou studii takového parkoviště a bude věcí jednání v rámci přípravy rozpočtu města Studénky pro rok 2017, zda jeho další přípravu a realizaci do tohoto rozpočtu zařadí.

Obecní hostinec

Zveřejněno 20. 04. 2016 15:53

Proč se zboural Obecní hostinec v Butovicích?

Objekt Obecního hostince nebyl od roku 1996 využíván. Jeho vlastník se o budovu ani přes výzvy stavebního úřadu nestaral a budova tak začala v následujících letech chátrat. Již v roce 2007 dosahovaly náklady odhadované znalcem pouze na její zabezpečení cca 400.000,00 Kč. Město dlouhou dobu usilovalo o získání tohoto zdevastovaného objektu, podařilo se to až po několikaletém jednání s exekutory a objekt tehdy již značně zchátralého a zdevastovaného Obecního hostince byl v roce 2010 vydražen ve veřejné dražbě za částku 166.000,00 Kč. Do vlastnictví města byla budova převedena v roce 2011. Objekt byl následně nabídnut Moravskoslezskému kraji k rekonstrukci pro zařízení sociálních služeb, a to v souvislosti s plánovaným ukončením provozu Zámku Nová Horka, příspěvkové organizace. Po zvážení všech skutečností – špatný stavebně technický stav objektu, vysoké odhadované náklady na jeho zabezpečení a následné uvedení do provozu a existující možnost využít na odstranění stavby dotační prostředky, se město rozhodlo objekt odstranit a připravit pozemek po ukončení tzv. „doby udržitelnosti“ (květen 2019) k dalšímu využití. Náklady města související se získáním a odstraněním stavby činily cca 1.450.000,00 Kč a byly poníženy o dotaci, kterou město obdrželo ve výši 952.101,99 Kč. Odstraněním objektu bývalého Obecního hostince město do budoucna získalo cca 2.200 m2 plochy vhodné k novému investičnímu záměru.

Zveřejňování nalezených psů

Zveřejněno 20. 04. 2016 15:51

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč se psi nalezení na území města zveřejňují s takovým zpožděním. Psi nalezeni v únoru, březnu jsou zveřejněni v dubnu. Lidé, kteří bydlí ve Studénce, o útulku ví. Ale někdy se psi toulají déle a jsou z větší dálky a majitel nemá možnost stále objíždět a obvolávat všechny útulky. Vždyť včasné zveřejnění psů by pomohlo je dostat rychleji domů. A určitě by to stálo město i méně peněz. Když se majitel nenajde a pes jde do adopce, tak poplatek za adopci přece nepokryje celou částku, která byla za psa vynaložena. Vím, že lidé v útulku mají spoustu práce a nemůžou jenom sedět u PC. Ale určitě by se našli dobrovolníci, kteří by rádi pomohli se zveřejňováním nalezených psů na internetu a sociálních sítích.
Děkuji za odpověď. I. V.

Psi jsou téměř vždy zveřejňováni do 3 týdnů od nálezu, ale v případě, že vyžadují veterinární ošetření, vyčkává se až do doby jejich úplného uzdravení. Z útulku může být pes vydán do náhradní péče až po 3 týdnech od jeho nálezu. Z praxe víme, že pokud původní majitel pejska hledá a je u nás v útulku, tak zpravidla do 2 dnů si pro psa přijde.

Částečná uzávěrka silnice 464

Zveřejněno 27. 03. 2014 10:48

Dobrý den, nedávno byla dokončena oprava mostů přes Odru a Sedlnici. Teď se tam znovu něco opravuje. Proč se to neudělalo najednou a kdo tam co vlastně dělá? K.M.

Na silnici 464 v úseku mezi mosty přes Odru a Sedlnici se instalují protihlukové stěny. Jedná se o akci mající přímou souvislost s komunikací, která je v majetku kraje a jim taky organizovanou, resp.Správou silnic Moravskoslezského kraje a financovanou z "evropských peněz". Dle nám dostupných informací nemá tato akce spojitost s rekonstrukci mostů prováděnou v minulých letech. Pro bližší informace je třeba se obrátit na krajský úřad nebo na Správu silnic.

Kontejnery na odpad (ul.Mírová)

Zveřejněno 27. 03. 2014 10:39

Dobrý den,bydlím na ulici Mírové a zajímalo by mě,proč jste nám odebrali jednu zelenou popelnici na smíšený odpad a nechali jste nám jenom jednu?To ještě jde,ale na proti jste odebrali taky jednu zelnou a dali jste tam žlutou na plasty. Proč?! Není snad na každém jestli chce třídit nebo ne ?! A jestli to chcete řešit takhle,tak proč platíme pořád stejnou cenu za kom.odpad ?! Děkuji za odpověď. P.B. ?

Změna v dané lokalitě byla provedena na základě žádostí občanů, neboť byly poznatky, že nádoby na separovaný odpad jsou nedostačující. Byl proto odebrán kontejner na komunální odpad, avšak zároveň byla upravena četnost odvozu z původního 1x týdně na 2x týdně což ve své podstatě znamená, že nedošlo ke snížení objemu. Tímto opatřením bylo umožněno přidání kontejneru na separovaný odpad.
Záležitost třídění odpadu by neměla být otázkou jen měst a obcí. Odpovědnost za třídění odpadu je na každém z nás, jak po sobě zanecháme naši zemi příštím generacím.
Otázka výše poplatků za likvidaci odpadů je úměrná výši vytříděného odpadu. Tržby za tříděný odpad se do výpočtu ceny každoročně zahrnují a snižuje se tak náklad na likvidaci odpadů. Bohužel stále však jsou náklady na likvidaci vyšší, než poplatky od občanů a z městského rozpočtu je svoz a likvidace odpadů dofinancovávána.