Starosta odpovídá

Dotazy pro starostu můžete zasílat na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Nové chodníky v roce 2014

Zveřejněno 12. 03. 2014 13:06

Kdy se budou dělat nové chodníky, zejména na ulicí 2. května, kvůli bezpečnosti například dětí při cestě ze školy jako v jiných městech ?

Předpokládám, že termínem „nové“ byla myšlena oprava stávajícího chodníku neboť na ul.2.května je chodníkové těleso téměř po celé jeho délce na rozdíl od ulice Butovické. Chodníková tělesa ve většině případu průběžně opravujeme tam, kde je to nejvíce potřeba. Pro letošní rok je na opravu chodníků vyčleněna částka 600 tis.Kč s tím, že se bude realizovat oprava části chodníku na ul.2května od křižovatky s Májovou po křižovatku s Komenského. Zbývající finanční prostředky budou použity na operativní údržbu.
Vybudování nového chodníku připravujeme na ulici Moravské, kde chybí napojení na stávající chodník na Butovické.
Dalším prvkem pro zvýšení bezpečnosti chodců je rekonstrukce přechodu pro chodce na ulici Sjednocení mezi náměstím a „Kotvicí“. Tady již je podepsána smlouva na dotaci a v současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

Obousměrný provoz cyklistů

Zveřejněno 25. 02. 2014 13:21

Proč není možné povolit průjezd cyklistů v obou směrech na  jednosměrných komunikacích, konkrétně na L.Janáčka, Poštovní a Beskydská, když to v jiných městech povoleno je?

V  případě místních komunikací L.Janáčka, Poštovní a Beskydská není možné v souladu s platnými předpisy pro provoz na komunikacích jízdu cyklistů v protisměru povolit. Neumožňují to technické podmínky, kde je uvedeno, že "vedení cyklistů v protisměru se při šířce jízdního pásu mezi obrubami menší než 4,50m nedovoluje"
Na základě těchto podmínek nelze zajistit jízdu cyklistů v protisměru na ulici Beskydské, neboť šířka jízdního pruhu je 3,25m a vést cyklostezku přes parkoviště nelze. Obdobná situace je i na ulici L. Janáčka, kde šířka jednosměrných úseků místní komunikace je v rozmezí 3,2  až 3,6m, rovněž se to týká jednosměrných  úseků ulice Poštovní u bývalého internátu k obchodu Hruška, kde šířka místní komunikace je mezi  3,7  a 2,9m.

Platby za stočné přes SIPO

Zveřejněno 10. 02. 2014 09:58

Dobrý den, zajímalo by mně a nejen určitě mně,proč nejde platit stočné z inkasa,když vodné,elektřina,plyn a spousta jiných plateb tímto způsobem platit jdou?   

  

Vzhledem k minimálnímu zájmu občanů o platbu přes SIPO jsme o tomto způsobu platby původně neuvažovali. V posledních dnech, kdy o tento způsob projevilo zájem více domácnosti, se kterými je uzavírána smlouva jsme i tento způsob úhrady stočného projednali a připravujeme jej. Prosím jen o trpělivost, neboť reakce ze strany poskytovatele, tedy České pošty je cca jeden měsíc. Jakmile bude možné úhrady přes SIPO realizovat, budou občané neprodleně informováni.