Úřední deska

(stav ke dni 23.10.2018)

Veřejné vyhlášky

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
261/18 Veřejná vyhláška, oznámení písemnosti osobě neznámého pobytu Zobrazit dokument
787kB
22.10.2018 6.11.2018 Toman Lubomír, Ing.
227/18 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
2,3MB
17.9.2018 5.11.2018 Toman Lubomír, Ing.
226/18 Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Studénka Zobrazit dokument
2,2MB
17.9.2018 5.11.2018 Toman Lubomír, Ing.

Usnesení orgánů města

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
251/18 Usnesení z 82. schůze Rady města Studénky konané 4.10.2018 Zobrazit dokument
498kB
11.10.2018 29.10.2018 Šebíková Pavlína

Záměr, prodej, pronájem, dražba

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
260/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku p.č. 1700 Zobrazit dokument
759kB
17.10.2018 1.11.2018 Gebauerová Karla, Bc.
252/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1693, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
589kB
11.10.2018 29.10.2018 Gebauerová Karla, Bc.
250/18 Záměr města Studénky - darování vodovodní přípojky Zobrazit dokument
415kB
10.10.2018 25.10.2018 Poláková Hana
230/18 Záměr města Studénky, prodej nemovitých věcí, jednotka č. 3/1 (byt), jednotka č. 3/2 (nebytový prostor), pozemek parc. č. 212, parc. č. 214, k. ú. Nová Horka Zobrazit dokument
793kB
17.9.2018 stále Gebauerová Karla, Bc.
220/18 Záměr města Studénky, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, nebytový prostor, budova čp. 779, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
47kB
6.9.2018 stále Knoppová Renáta
136/18 Záměr města Studénky, výpůjčka nebytového prostoru, budova čp. 386, parc. č. 1694, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
42kB
14.6.2018 stále Knoppová Renáta
109/18 Záměr města Studénky, záměr pachtu pozemku p.č. 2151/1 v k.ú. Studénka nad Odrou Zobrazit dokument
796kB
16.5.2018 stále Čermáková Jana
55/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru - stánku PNS na pozemku parc. č. 1453/2 v k. ú. Butovice Zobrazit dokument
24kB
15.3.2018 stále Knoppová Renáta
42/18 Záměr města Studénky - pronájem nebytových prostor v budově čp. 591-592 Zobrazit dokument
96kB
22.2.2018 stále Knoppová Renáta
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice Zobrazit dokument
464kB
26.10.2017 stále Čermáková Jana
33/17 Záměr města Studénky, prodej pozemku p.č. 688/1 k.ú. Butovice Zobrazit dokument
139kB
15.2.2017 stále Gebauerová Karla, Bc.
369/12 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru domu čp. 810 v k.ú. Butovice Zobrazit dokument
135kB
20.12.2012 stále Knoppová Renáta

Ostatní

Č. Název Dokument Zveřejněno od Zveřejněno do Zodpovídá
262/18 Dražební vyhláška, oznámení o elektronické dražbě nemovitých věcí Zobrazit dokument
270kB
22.10.2018 6.11.2018 Šimončičová Libuše
259/18 Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku Zobrazit dokument
2,2MB
16.10.2018 19.11.2018 Vandlíková Růžena
258/18 Územní rozhodnutí - rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky Zobrazit dokument
5,1MB
16.10.2018 31.10.2018 Klosová Gabriela
257/18 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Nástavba objektu na parc. č. 1599/2 Zobrazit dokument
1,3MB
15.10.2018 30.10.2018 Klosová Gabriela
256/18 Elektronická dražba Zobrazit dokument
161kB
15.10.2018 30.10.2018 Šimončičová Libuše
254/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
31kB
12.10.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
253/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
28kB
12.10.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
249/18 Dražební vyhláška „Výrobní a skladovací areál Studénka – bývalá pekárna FIŠER a synové“ Zobrazit dokument
348kB
8.10.2018 6.11.2018 Šimončičová Libuše
244/18 Nabídka pozemků k pronájmu Zobrazit dokument
671kB
3.10.2018 5.2.2019 Šimončičová Libuše
237/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
254kB
24.9.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
225/18 Informace k poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
808kB
14.9.2018 stále Vicherková Jana, Bc.
224/18 Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky Zobrazit dokument
973kB
14.9.2018 stále Vicherková Jana, Bc.
206/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Zobrazit dokument
308kB
22.8.2018 stále Šimončičová Libuše
205/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
252kB
21.8.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
172/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
28kB
20.7.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
168/18 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 2502000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (rok 2017) Zobrazit dokument
494kB
17.7.2018 16.7.2020 Vicherková Jana, Bc.
166/18 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (rok 2018) Zobrazit dokument
902kB
16.7.2018 15.7.2021 Vicherková Jana, Bc.
157/18 Podatelna Městského úřadu Studénka, informace Zobrazit dokument
383kB
27.6.2018 16.7.2019 Šimončičová Libuše
145/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
32kB
20.6.2018 31.12.2018 Teglová Gabriela, Ing.
138/18 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
192kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
137/18 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2017 Zobrazit dokument
258kB
18.6.2018 30.6.2019 Teglová Gabriela, Ing.
117/18 Oznámení pověřence Zobrazit dokument
372kB
23.5.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
84/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
30kB
25.4.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
66/18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Studénky pro volební období 2018-2022 Zobrazit dokument
45kB
6.4.2018 stále Auxtová Dagmar, Bc.
53/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
63kB
14.3.2018 1.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
43/18 Výzva vlastníkům nemovitých věcí Zobrazit dokument
2MB
23.2.2018 stále Šimončičová Libuše
33/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření Zobrazit dokument
72kB
14.2.2018 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
21/18 KoPÚ Studénka n.O. - oznámení o ustanovení opatrovníka pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po zemřelých vlastnících pozemků Zobrazit dokument
182kB
5.2.2018 stále Šimončičová Libuše
326/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 Zobrazit dokument
28kB
19.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
323/17 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 Zobrazit dokument
75kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
322/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Studénky pro rok 2018 Zobrazit dokument
72kB
15.12.2017 2.1.2019 Teglová Gabriela, Ing.
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
397kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
399kB
28.7.2016 29.7.2019 Laník Miroslav, Ing.
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zobrazit dokument
1,6MB
29.4.2016 29.4.2019 Laník Miroslav, Ing.
145/10 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
46kB
31.3.2010 stále Hebelková Kateřina
37/09 Informace občanům o uzavření veřejnoprávní smlouvy Zobrazit dokument
30kB
10.2.2009 stále Hebelková Kateřina