Hodnotící zprávy MěP

Zveřejněno 24. března 2009 08:35 | aktualizováno 11. června 2018 10:03

     

Za rok 2017
Hodnotící zpráva za rok 2017
Za rok 2016
Hodnotící zpráva za rok 2016
Za rok 2015
Hodnotící zpráva za rok 2015
Za rok 2014
Hodnotící zpráva za rok 2014
Za rok 2013
Hodnotící zpráva za rok 2013
Za rok 2012
Hodnotící zpráva za rok 2012
Za rok 2011
Hodnotící zpráva za rok 2011
Za rok 2010
Hodnotící zpráva za rok 2010
Za rok 2009
Hodnotící zpráva za rok 2009
Příloha č. 1 - Tabulkové znázornění monitorované činnosti
Příloha č. 2 - Monitorované události v letech 2006 - 2009
Příloha č. 3 - Řešené přestupky v letech 2005 - 2009
Příloha č. 4 - Počet událostí v okrscích
Za rok 2008
Hodnotící zpráva za rok 2008
Za rok 2007
Hodnotící zpráva za rok 2007
Příloha č. 1 - Tabulkové znázornění monitorované činnosti
Příloha č. 2 - Monitorované události v letech 2004 - 2007
Příloha č. 3 - Řešené přestupky v letech 2003 - 2007
Příloha č. 4 - Počet událostí v okrscích
Za rok 2006
Hodnotící zpráva za rok 2006
Příloha č. 1 - Tabulkové znázornění monitorované činnosti
Příloha č. 2 - Monitorované události v letech 2003 - 2006
Příloha č. 3 - Řešené přestupky v letech 2002 - 2006
Příloha č. 4 - Počet událostí v okrscích
Za rok 2005
Hodnotící zpráva za rok 2005
Příloha č. 1 - Tabulkové znázornění monitorované činnosti
Příloha č. 2 - Grafické znázornění monitorované činnosti
Příloha č. 3 - Řešené přestupky v letech 2001 - 2005
Příloha č. 4 - Počet událostí v okrscích