Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Zveřejněno 30. září 2010 08:03 | aktualizováno 30. září 2010 08:14

MKDS je provozován v souladu s ustanovením § 24b zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

O zřízení kamerového systému ve městě Studénka jsou informováni všichni občané, kteří přijíždějí do města INFORMATIVNÍMI TABULEMI, které jsou umístěny na příjezdových komunikacích.

Stanoviště MKDS je umístěno na služebně Městské policie Studénka (MěP). Návrh jednotlivých míst a sledovaných lokalit pro umístění kamer MKDS byl proveden na základě vyhodnocení statistik MěP Studénka.

Kamerový systém slouží jako prevence ke zvýšení ochrany bezpečnosti občanů, ochrany života, zdraví a majetku, potírání pouliční kriminality a ochraně veřejného pořádku.

Jedná se o zařízení, které umožňuje zachytit, přiblížit a zaznamenat chování osob, nebo stupeň ohrožení osob a majetku. Uvedený systém je nepřetržitě obsluhován zaměstnanci obce zařazenými do MěP Studénka. Systém s následným předáním informací hlídkám MěP v terénu umožňuje rychle reagovat na vzniklou situaci. Pořízení obrazového záznamu umožňuje i následnou analýzu události a slouží jako podpůrný důkazní materiál ve správním nebo trestním řízení.