Z činnosti městské policie

Zpravodaj městské policie - září 2013

Zveřejněno 14. 08. 2013 14:26

Dne 21.06.2013 ve 23:45 hodin přijala stálá služba MěP Studénka telefonické oznámení od muže, který upozornil na ženu ležící na chodníku před domem na ulici Mírové. Po příjezdu hlídky MěP na místo bylo zjištěno, že žena již nejeví známky života, kdy příčinou smrti byl pravděpodobně skok z okna domu, které bylo ve třetím patře otevřené. Na místo byla přivolána rychlá záchranná služba a do příjezdu kolegů z Obvodního oddělení PČR Studénka hlídka zajistila místo proti vstupu nepovolaných osob.

 Dne 28.06.2013 v 00.05 hodin přijala stálá služba MěP Studénka telefonické oznámení od výpravčího Českých drah o tom, že v čekárně vestibulu nádraží ve Studénce leží patrně opilý muž. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o silně podnapilého občana našeho města, který to s dávkou alkoholu přehnal. Po probuzení byl hlídkou MěP z čekárny vyveden „na čerstvý vzduch“.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - červen 2013

Zveřejněno 10. 05. 2013 06:40

Hned na začátku dubna se na služebnu MěP Studénka dostavila občanka našeho města, která tvrdila, že nalezla u kontejneru předměty, které vypadají jako vojenské granáty. Tyto předměty donesla s sebou a položila na stůl před strážníky. Strážníci si mohli zhluboka oddechnout poté, co zjistili, že se jedná pouze o plastové repliky granátu užívané k airsoftu.

Zřejmě neodbytný je postarší romský občan, který obchází domy ve Studénce a občanům sděluje, že je bývalý zaměstnanec firmy OZO a nyní odchází do důchodu. Po lidech žádá peníze na rozlučkový večírek. Tento muž byl hlídkou MěP i hlídkou PČR již několikrát řešen, ale stále se pokouší výše uvedeným způsobem z lidí lákat peníze. Jen v měsíci dubnu jej hlídka MěP Studénka řešila 2x.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - květen 2013

Zveřejněno 15. 04. 2013 10:13

S odtávajícím sněhem se na počátku jara objevují na území města černé skládky odpadu, které zde úmyslně zakládají nezodpovědní občané. Takto tomu bylo i na počátku března tohoto roku, když byla na ulici Budovatelské, poblíž zahrádkářské kolonie a mateřské školy, jedna z těchto skládek při provádění pochůzkové činnosti strážníkem nalezena. Jelikož byl po prošetření celé věci dohledán původce odpadu, byla celá věc postoupena k dořešení komisi k projednávání přestupků Městského úřadu Studénka. Důvodem nevyřešení tohoto přestupku srážníkem v blokovém řízení byly náklady, které městu vznikly s odstraněním skládky. U správního orgánu mu bude uložena pokuta včetně úhrady finančních nákladů spojených s odstraněním skládky.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, řeší také zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na náměstí Republiky. I když mnozí, a nám velice známí výtečníci, o tomto zákazu ví, nerespektují ho, vesele zde popíjejí a následně v opilosti budí svým chováním veřejné pohoršení u ostatních občanů. Takto tomu bylo i dne 02.03.2013, když byla hlídka MěP přivolána k mladíkům, kteří se „uvelebili“ pod vrbou na uvedeném náměstí a vesele popíjeli donesený alkohol. Po zkontrolování jejich plnoletosti byli z místa vykázáni a „na cestu“ jim byla uložena bloková pokuta za porušení uvedené vyhlášky.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - duben 2013

Zveřejněno 13. 03. 2013 12:34

Dne 19. února 2013 v nočních hodinách přijal dispečink Městské policie Studénka oznámení o tom, že na ulici Tovární hoří střecha jednoho z neobydlených domů. Hlídka MěP dorazila na místo, kde po příjezdu zajišťovala místo proti vstupu nepovolaných osob do příjezdu Sboru dobrovolných hasičů Studénka a Hasičského záchranného sboru Bílovec. V budově se naštěstí nikdo nenacházel. Na místě požáru se nepodařilo jednoznačně zjistit viníka a v současné době po viníkovi pátrá Policie České republiky.

Počátkem nového roku v období měsíce února zaznamenala PČR a MěP větší počet vloupání do garáží v areálu „Na Kmínku“ a v areálu „Svazarmu“ na ulici Poštovní. Z tohoto důvodu se Městská policie Studénka zaměřila a provádí intenzivnější kontroly v uvedených lokalitách, aby zamezila dalšímu protiprávnímu jednání neznámých pachatelů. Tímto bychom chtěli vyzvat všechny majitele garáží, aby nepodceňovali jejich řádné zajištění proti vloupání a případné podněty o pohybu podezřelých osob a vozidel ohlásily na MěP.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - říjen 2012

Zveřejněno 14. 09. 2012 12:12

Dne 13.06.2012 v podvečerních hodinách přijala stálá služba městské policie telefonické upozornění na hořící transformátor umístěný na sloupu ve Studénce na ulici R. Tomáška. Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří rozvodná skříň elektrické výbavy, která je součástí tohoto zařízení. Místo události bylo okamžitě zajištěno proti vstupu náhodných osob do doby příjezdu hasičských jednotek, které požár zlikvidovaly. Následným šetřením bylo zjištěno, že se nejednalo o cizí zavinění, ale o technickou závadu na uvedeném zařízení.

Dne 14.06.2012 ve 21:10 hodin nám bylo občanem oznámeno, že se na ulici Sjednocení poblíž bývalého městského koupaliště nachází na trávě ležící muž, který svýma nohama zasahuje do tělesa komunikace. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o notně podnapilého a „přidrzlého“ muže, který si zde z důvodu požití většího množství alkoholu tzv. ustlal, aby si na chvíli zdříml. Muž byl zajištěn a za to, že ohrozil sebe a ostatní účastníky silničního provozu na životě a zdraví, bude „odměněn“ u příslušného správního orgánu, kde byla celá věc z důvodu větší finanční sankce postoupena.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - červen 2012

Zveřejněno 10. 05. 2012 08:40

Dne 20.04.2012 v odpoledních hodinách přijal dispečink Městské policie Studénka telefonické oznámení od zaměstnance ochranky prodejny Penny Market, jenž přistihl osobu, která přenesla zboží přes pokladnu bez zaplacení. Hlídka Městské policie Studénka na místě muže ztotožnila a ten se následně přiznal, že přenesl přes pokladnu zboží bez zaplacení s úmyslem jej zcizit. Za toto jednání byl muž „odměněn“ uložením blokové pokuty v maximální možné výši.

Dne 25.04.2012 v odpoledních hodinách přijal dispečink Městské policie Studénka telefonické  oznámení o volně pobíhajícím psu na ulici Polské. Pes byl hlídkou odchycen a umístěn v městském útulku. Následně se přihlásil majitel psa, který si jej vyzvedl. Za volné pobíhání psa byla jeho majiteli uložena bloková pokuta.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - květen 2012

Zveřejněno 16. 04. 2012 13:11

Dne 20.03.2012 v ranních hodinách přijala stálá služba Městské policie Studénka oznámení od zaměstnankyně prodejny potravin, která upozornila na mladíka, jenž v prodejně odcizil láhev alkoholu a následně utekl. Strážníkům v hledání mladíka pomohl všímavý občan, který utíkajícího ,,chmatáka“ viděl a dobře znal. Za své jednání se bude ,,známá firma“ zodpovídat před Komisí k projednávání přestupků při Městském úřadě Studénka.

 

Dne 20.03.2012 ve večerních hodinách se na služebnu Městské policie Studénka dostavil muž, který upozornil na ženu ležící na lavičce v parku za bufetem Poli. Po příjezdu hlídky na výše uvedené místo bylo zjištěno, že je žena v pořádku a pomoc nepotřebuje. Následující den  se strážníci nestačili divit. V brzkých ranních hodinách přijala Městská policie Studénka telefonické oznámení upozorňující opět na ženu ležící na lavičce v parku. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o kontrolovanou osobu z předešlého večera. Žena se nacházela v nepřirozené poloze s nohou zaklíněnou v lavičce. Strážníci dezorientovanou, zjevně podnapilou ženu opatrně vyprostili a s podezřením na zranění nohy a otravu alkoholem přivolali Rychlou záchrannou službu, která se o ženu postarala.
celý článek...

Zpravodaj městské policie - duben 2012

Zveřejněno 14. 03. 2012 10:00

Letošní zima dala zabrat všem včetně přírody. Jeden z mnoha případů byl občanem nahlášen na naší služebně i dne 04.02.2012. Jednalo se o větší prasklinu v kmeni vzrostlé lípy na ulici Poštovní, která byla způsobena silnými a dlouhodobými mrazy. Místo jsme okamžitě zajistili proti náhodnému vstupu osob a společně s příslušným odborem Městského úřadu Studénka odstranili nebezpečí nekontrolovaného pádu a možného zranění osob. V uvedeném případě k tomuto nedošlo díky všímavosti občana našeho města.

 

Téhož dne nám bylo zaměstnancem firmy, která se nachází v prostoru ulice Tovární, v místě zvaném „stará kolonie“, nahlášeno, že zde došlo ke krádeži kabelů pro rozvod elektrické energie. Po příjezdu na místo hlídka provedla šetření a po krátké chvíli dohledala a zadržela tři osoby mužského pohlaví, které uvedené kabely odcizily. Jednalo se o osoby bydlící v uvedené lokalitě. Vzhledem k tomu, že zde došlo k podezření ze spáchání trestného činu krádeže, byl celý případ podle zákona předán Policii České republiky, obvodnímu oddělení Studénka.
celý článek...

Zpravodaj městské policie - únor 2012

Zveřejněno 13. 02. 2012 15:24

Dne 18.01.2012 prováděla hlídka MěP Studénka pochůzkovou činnost na ulici Tovární v tzv. staré kolonii, kde se nachází chátrající budovy určené k demolici označené „zákazem vstupu“. Při kontrole této lokality se strážníkům podařilo v jedné budově zadržet osobu, jenž se pokoušela odcizit z podlah dřevěné trámy za pomocí páčidla a chtěla toto dřevo následně upotřebit k topení. Tato osoba, která nerespektovala „zákaz vstupu“ a chtěla zmíněné dřevo odcizit, byla strážníky potrestána tím, že jí bylo odejmuto páčidlo a celá věc byla předána k dořešení Komisi k projednávání přestupků při MěÚ Studénka.

K podobné situaci došlo znovu ve zmíněné lokalitě v odpoledních hodinách dne 11.02.2012, kdy si strážník při kontrolní obchůzce všiml dvou osob, které vybíjely kladivem cihly z jedné z budov určené k demolici, aby se dostaly k železným překladům z oken. Získaný železný materiál chtěly prodat v nejbližší sběrně a takto se nezákonně obohatit. Strážník osoby z objektu vykázal a kladivo jim odejmul. I v tomto případě se tyto osoby budou zodpovídat za své jednání u Komise k projednávání přestupků při MěÚ Studénka.

celý článek...

Zpravodaj městské policie - prosinec 2011

Zveřejněno 16. 11. 2011 13:00

S chladnějším počasím, blížícími se Vánocemi a koncem roku přibývá jako každý rok i krádeží v obchodech a marketech na území města Studénky. Jedná se především o osoby, požívající omamné a psychotropní látky, konzumující v nadměrném množství alkoholické nápoje, osoby s majetkovou trestní minulostí atd., nebo osoby, které prostě odmítají pracovat, byť by mohly, a zboží si opatřují krádežemi. Takto tomu bylo v měsíci listopadu a prosinci mnohokrát, když jsme vyjížděli k oznámeným krádežím v prodejnách. Ve všech případech bylo prokázáno, že kradly úmyslně, kdy v několika případech jsme je po prošetření předali dle zákona Policii České republiky, jelikož se jednalo o osoby, které spáchaly trestný čin krádeže. Ostatní pachatelé přestupků byli námi odměněni záznamem o krádeži a blokovou pokutou na nejvyšší možné hranici, jakou umožňuje zákon.

celý článek...