Obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“)

Zveřejněno 02. června 2008 05:30 | aktualizováno 16. května 2019 14:30
ČísloNázevÚčinnost od
1/2019 o nočním klidu 23. 4. 2019
3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2019
6/2017 o místním poplatků ze psů 1. 1. 2018
4/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 4. 10. 2017
2/2017 o školských obvodech spádových škol zřízených městem Studénkou 28. 4. 2017
5/2015 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008, požární řád města Studénky 23. 12. 2015
3/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 8. 10. 2015
2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Studénky 1. 8. 2015
1/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 5. 2015
4/2012 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 9/2008 9. 10. 2012
3/2012 kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 8/1998 a č. 6/2002 10. 7. 2012
1/2010 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška c. 7/1998, o použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou -záplavou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2002, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č.7/1998, o použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu a č. 8/1998, 0 použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu
31.3.2010
3/2008 kterou se zrušuje OVZ č.2/2000, o znaku a praporu města Studénky a jejich užívání 13. 5. 2008
2/2008 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 13. 5. 2008
3/2004 kterou se zrušuje OZV č. 1/2003
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
1. 1. 2005
8/2002 kterou se ruší OZV č. 6/98 „Řád pohřebiště“ a OZV č. 1/00, kterou se mění OZV č. 6/98 Řád pohřebiště“. 1. 1. 2003
1/2002 kterou se zrušuje OZV č. 5/2001 o veřejném pořádku 30. 6. 2002
2/2001 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 21. 5. 2001
3/1999 o městské policii 1. 9. 1999
12/98 kterou se zrušuje OZV č. 3/92 k umisťování reklam a vylepování plakátů na území města vč. novel a OZV č. 11/94 o pronajímání bytů ve vlastnictví města Studénky 9. 11. 1998
9/1998 kterou se zrušuje OZV č. 9/94 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 21. 9. 1998
6/97 kterou se zrušuje OZV č. 10/94 Tržní řád města Studénky ze dne 30. 6. 1994 20. 1. 1998
17/1996 kterou se zrušuje OZV č. 6/1993 o hospodaření s komunálními odpady 9. 12. 1996
16/1996 kterou se zrušuje OZV č. 2/1991 o životním prostředí 9. 12. 1996