Rozpočet města pro rok 2006

 
 
Název Vytvořeno
Závěrečný účet města Studénky za rok 2006
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu města Studénky za rok 2006 – Upravené závazné ukazatele odborům pro rok 2006
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Studénky za rok 2006 – Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Studénky za rok 2006 – Rozvaha
Příloha č. 4 k závěrečnému účtu města Studénky za rok 2006 – Příloha
Příloha č. 5 k závěrečnému účtu města Studénky za rok 2006 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Příloha č. 6 k závěrečnému účtu města Studénky za rok 2006 – Výkaz zisku a ztráty
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2006 - bilance
Příloha č. 1 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2006 - kapitálové výdaje
Příloha č. 2 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2006 - opravy a udržování
Schválený rozpočet města Studénky pro rok 2006 - bilance
Příloha č. 1 ke schválenému rozpočtu města Studénky pro rok 2006 - kapitálové výdaje
Příloha č. 2 ke schválenému rozpočtu města Studénky pro rok 2006 - opravy a udržování