Rozpočet pro rok 2009

Zveřejněno 20. února 2009 09:03 | aktualizováno 19. května 2010 07:37
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet za rok 2009 - Plnění rozpočtu města dle odborů
Závěrečný účet za rok 2009 - Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2009 - Rozvaha, bilance
Závěrečný účet za rok 2009 - Příloha účetní závěrky
Závěrečný účet za rok 2009 - Výkaz pro hodnocení rozpočtu
Závěrečný účet za rok 2009 - Výkaz zisku a ztráty

Upravený rozpočet pro rok 2009 po rozpočtovém opatření č.2009/4
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2009
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2009 - výdaje na investice
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2009 - výdaje na údržbu

Upravený rozpočet pro rok 2009 po rozpočtovém opatření č.2009/3
Upravený rozpočet pro rok 2009
Upravený rozpočet pro rok 2009 - výdaje na investice
Upravený rozpočet pro rok 2009 - výdaje na údržbu

Upravený rozpočet pro rok 2009
Upravený rozpočet pro rok 2009
Upravený rozpočet pro rok 2009 - výdaje na investice
Upravený rozpočet pro rok 2009 - výdaje na údržbu

Schválený rozpočet pro rok 2009
Schválený rozpočet pro rok 2009
Schválený rozpočet pro rok 2009 - příjmy
Schválený rozpočet pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů
Schválený rozpočet pro rok 2009 - výdaje na investice
Schválený rozpočet pro rok 2009 - výdaje na údržbu

Návrh rozpočtu pro rok 2009
Návrh rozpočtu pro rok 2009
Návrh rozpočtu pro rok 2009 - příjmy
Návrh rozpočtu pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů
Návrh rozpočtu pro rok 2009 - výdaje na investice
Návrh rozpočtu pro rok 2009 - výdaje na údržbu