Rozpočet pro rok 2010

Zveřejněno 24. listopadu 2009 00:00 | aktualizováno 01. února 2012 02:11
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2010 - Plnění rozpočtu města dle odborů
Závěrečný účet za rok 2010 - Zpráva o provedení přezkoumání hospodaření
Závěrečný účet za rok 2010 - Zpráva nezávislého auditora
Závěrečný účet za rok 2010 - Rozvaha, bilance
Závěrečný účet za rok 2010 - Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet za rok 2010 - Příloha účetní závěrky
Závěrečný účet za rok 2010 - Přehled o peněžních tocích
Závěrečný účet za rok 2010 - Přehled o změnách kapitálu
Závěrečný účet za rok 2010 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Upravený rozpočet pro rok 2010 po rozpočtovém opatření č. 2010/3 a 2010/4
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2010
Příloha č. 1 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje na investice
Příloha č. 2 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje na údržbu

Upravený rozpočet pro rok 2010 po rozpočtovém opatření č. 2010/2
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2010
Příloha č. 1 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje na investice
Příloha č. 2 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje na údržbu

Upravený rozpočet pro rok 2010 po rozpočtovém opatření č. 2010/1
Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2010
Příloha č. 1 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje na investice
Příloha č. 2 k upravenému rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje na údržbu

Schválený rozpočet 2010
Schválený rozpočet pro rok 2010 - bilance
Schválený rozpočet pro rok 2010 - příjmy
Schválený rozpočet pro rok 2010 - výdaje dle odborů
Schválený rozpočet pro rok 2010 - výdaje na investice
Schválený rozpočet pro rok 2010 - výdaje na údržbu

Návrh rozpočtu pro rok 2010
Návrh rozpočtu pro rok 2010 - bilance
Návrh rozpočtu pro rok 2010 - příjmy
Návrh rozpočtu pro rok 2010 - výdaje dle odborů
Návrh rozpočtu pro rok 2010 - výdaje na investice
Návrh rozpočtu pro rok 2010 - výdaje na údržbu