Rozpočet pro rok 2018

Zveřejněno 21. listopadu 2017 09:04 | aktualizováno 21. května 2019 09:16
Závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2018

 

Návrh rozpočtu pro rok 2018
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2018
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – bilance
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – příjmy
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – výdaje na provoz
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – výdaje na údržbu
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – výdaje na investice
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – plánované akce připravované a zabezpečované odborem SŘÚPaR
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – plánované akce připravované a zabezpečované odborem MHÚM
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – SAK
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – MŠ Studénka
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – ZŠ Butovická
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – ZŠ Sjednocení
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – ZŠ TGM
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – domovní a bytový fond
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – nebytové hospodářství
Návrh rozpočtu pro rok 2018 – odpadové hospodářství

 

Schválený rozpočet pro rok 2018
Schválený rozpočet pro rok 2018 – bilance
Schválený rozpočet pro rok 2018 – příjmy
Schválený rozpočet pro rok 2018 – výdaje na provoz
Schválený rozpočet pro rok 2018 – výdaje na údržbu
Schválený rozpočet pro rok 2018 – výdaje na investice
Schválený rozpočet pro rok 2018 – plánované akce odboru SŘÚPaR
Schválený rozpočet pro rok 2018 – plánované akce odboru MHÚM

 

Upravený rozpočet pro rok 2018
Upravený rozpočet pro rok 2018 – bilance
Upravený rozpočet pro rok 2018 - příjmy
Upravený rozpočet pro rok 2018 – výdaje na provoz
Upravený rozpočet pro rok 2018 – výdaje na údržbu
Upravený rozpočet pro rok 2018 – výdaje na investice

 

Rozpočtová opatření pro rok 2018
RO_RMS_2018_10
RO_2018_05
RO_RMS_2018_09
RO_RMS_2018_08
RO_2018_04
RO_RMS_2018_07
RO_RMS_2018_06
RO_RMS_2018_05
RO_2018_03
RO_RMS_2018_04
RO_RMS_2018_03
RO_2018_02
RO_RMS_2018_02
RO_2018_01
RO_RMS_2018_01