Rozpočet pro rok 2019

Zveřejněno 19. listopadu 2018 14:39 | aktualizováno 31. května 2019 12:35
Návrh rozpočtu pro rok 2019
Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2019
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – bilance
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – příjmy
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – výdaje na provoz
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – výdaje na údržbu
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – výdaje na investice
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – plánované akce připravované a zabezpečované odborem SŘÚPaR
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – plánované akce připravované a zabezpečované odborem MHÚM
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – SAK
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – MŠ Studénka
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – ZŠ Butovická
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – ZŠ Sjednocení
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – ZŠ TGM
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – domovní a bytový fond
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – nebytové hospodářství
Návrh rozpočtu pro rok 2019 – odpadové hospodářství

 

Schválený rozpočet pro rok 2019
Schválený rozpočet pro rok 2019 – bilance
Schválený rozpočet pro rok 2019 – příjmy
Schválený rozpočet pro rok 2019 – výdaje na provoz
Schválený rozpočet pro rok 2019 – výdaje na údržbu
Schválený rozpočet pro rok 2019 – výdaje na investice
Schválený rozpočet pro rok 2019 – plánované akce odboru SŘÚPaR
Schválený rozpočet pro rok 2019 – plánované akce odboru MHÚM

 

Upravený rozpočet pro rok 2019
Upravený rozpočet pro rok 2019 – bilance
Upravený rozpočet pro rok 2019 - příjmy
Upravený rozpočet pro rok 2019 – výdaje na provoz
Upravený rozpočet pro rok 2019 – výdaje na údržbu
Upravený rozpočet pro rok 2019 – výdaje na investice

 

Rozpočtová opatření pro rok 2019
RO_RMS_2019_06
RO_RMS_2019_05
RO_RMS_2019_04
RO_2019_02
RO_RMS_2019_03
RO_RMS_2019_02
RO_2019_01
RO_RMS_2019_01