Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka

Zveřejněno 21. května 2018 12:57 | aktualizováno 21. května 2018 15:24

logo1

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000958

Projekt „Cyklistická stezka Studénka – Nová Horka“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Integrovaný regionální operační program.

Cílem projektu je vybudování nové cyklostezky, která bude spojovat centrum města Studénka s místní částí Nová Horka. Vybudování cyklostezky je dlouhodobým záměrem města, které usiluje o  rozvoj cyklodopravy na svém území  a podstatné zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří jsou v současné době  nuceni  využívat frekventovanou silnici č. II/464. Jedná se o vytíženou komunikaci, po které denně projede více než 5 000 vozidel. Nová cyklostezka výrazně posílí nejen bezpečnost cyklistů, ale také bezpečnost provozu na samotné komunikaci II/464.

Cyklostezka bude navazovat na dříve vybudovanou cyklostezku vedoucí od vlakového nádraží po ulici Veřovické. Odtud bude cyklostezka vedena prostřednictvím piktogramového značení po ulici Matiční. Od tzv. „Sladké díry“ bude cyklostezka zbudována na násypech vytvořených souběžně s komunikací č. II/464 ve směru na Novu Horku. Za mostem přes řeku Sedlnici se bude odklánět od komunikace č. II/464  a napojí se na stávající komunikaci, na ní bude cyklostezka vyznačena prostřednictvím piktogramů až k autobusové zastávce Studénka, Nová Horka. V místě ukončení cyklostezky bude umístěn stojan pro odkládání kol.

Realizace projektu je naplánována od dubna do prosince 2018. Stavební práce bude provádět společnost STRABAG a.s., která byla vybrána na základě uskutečněného zadávacího řízení. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 13,3 mil Kč. Dotace z programu IROP je ve výši 90 % způsobilých výdajů, tj. max. 11,5 mil Kč.