Cyklostezka ve Studénce

Zveřejněno 15. června 2017 07:16

Cyklostezka ve Studénce – zkvalitnění podmínek pro cyklodopravu ve městě

Město Studénka dlouhodobě řeší problematiku nevyhovující infrastruktury pro cyklistickou dopravu. Postupně jsou připravovány záměry, které tuto oblast významně posílí. V současné době byla dopracována projektová dokumentace pro výstavbu cyklostezky  na ulici Sjednocení a vyznačení cyklotrasy z centra města k vlakovému nádraží. Celý záměr je zpracován pod názvem „Cyklostezka ve Studénce“ a je pro něj vydáno stavební povolení. Jelikož se bude jednat o poměrně rozsáhlou investici, rozhodlo se město na jeho realizaci podat žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt umožní vybudování nové cyklostezky doplněné cyklotrasou. Cyklostezka bude vedena po ulici Sjednocení v prostoru stávajícího chodníku od křižovatky s ulicí Panskou po křižovatku s ulicí Arm. gen. L. Svobody. Od tohoto místa bude pokračovat cyklotrasa. Cyklisté se přesunou na místní komunikaci, kde bude vedena cyklotrasa  prostřednictvím piktogramů. Cyklotrasa povede po ulici Sjednocení, Budovatelské, Tovární (u areálu bývalé Vagonky se bude stáčet doleva), Panské a R. Tomáška. Bude ukončena na křižovatce ulic R. Tomáška a 2. května.

Cílem projektu je propojit centrum města s vlakovým nádražím, navazující cyklistickou infrastrukturou a zajistit bezpečnost cyklistům. Součástí projektu je výstavba nového veřejného osvětlení. Osvětlení bude provedeno podél cyklostezky na ulici Sjednocení a následně podél cyklotrasy až k ulici Beskydské. Na cyklotrase bude nové veřejné osvětlení umístěno na ulici Tovární od areálu bývalé Vagonky až po ulici Panskou.

Náklady dle stavebního rozpočtu činí téměř 13,8 mil Kč.  Dotace z programu IROP je poskytována ve výši 90 %  způsobilých výdajů. V případě přidělení dotačních prostředků je realizace projektu plánována od podzimu 2018 do léta 2019.