MěÚ – částečná rekonstrukce objektu

Zveřejněno 18. července 2017 13:27 | aktualizováno 27. března 2018 16:07

cz ve c c

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004387

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

V březnu 2018 město Studénka zahájilo realizaci projektu pod názvem „MěÚ – částečná rekonstrukce objektu“ zaměřeného na snížení energetické náročnosti budovy. Stavební práce provádí firma NOSTA, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, která se stala vítězným uchazečem výběrového řízení.

Předmětem projektu je zateplení objektu městského úřadu včetně výměny oken a venkovních dveřních výplní, vybudování nového vstupního portálu, nové zámkové dlažby a také bezbariérové rampy. Dále bude provedena částečná výměna elektro kabeláže a datových rozvodů vedených v okenních parapetech objektu a instalována elektronická úřední deska v prostoru před vstupem do objektu. Projekt přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy, zlepšení technických vlastností a snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Realizace projektu bude probíhat do listopadu 2018. Celkové výdaje projektu činí cca 13,2 mil. Kč vč. DPH, z toho výše podpory je 40 % ze způsobilých výdajů projektu.