Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.

Zveřejněno 14. února 2018 09:16 | aktualizováno 14. února 2018 09:34

cz ro c c

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Město Studénka získalo dotaci na realizaci projektu „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce – etapa II.“ Projekt je veden pod registračním číslem CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005004.

V rámci projektu bude provedeno ošetření stávající zeleně, vykácení nevhodných dřevin a výsadba nové zeleně. Práce budou probíhat v šesti lokalitách města Studénka - v parku u  Základní umělecké školy v Butovicích, v prostoru před budovou Základní školy Butovická, na ulici Poštovní kolem letního stadionu, na sídlišti na ulici L. Janáčka, na sídlišti na ulici A. Dvořáka a ulici Arm. gen. L. Svobody a v parčíku vedle Základní školy TGM.

Realizaci projektu bude zajišťovat společnost SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení.

Celkové náklady projektu jsou ve výši 3.249.818 Kč. Zahrnují náklady na realizaci, zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru a služby spojené s výběrem dodavatele. Způsobilé náklady dosahují 2.668.452 Kč. Výše dotace je 1.613.071 Kč,  tj. 60 % způsobilých nákladů.

Realizace je naplánována od února do června 2018, v dalších  třech letech bude prováděna následná péče, které zajistí zdárný růst nové výsadby.

Projekt zabezpečí funkčnost zeleně, podpoří její zdravotní stav, zvýší bezpečnost obyvatel a v neposlední řadě posílí ekologickou stabilitu a rozmanitost prostředí města Studénky.