Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Zveřejněno 05. března 2019 14:51 | aktualizováno 05. března 2019 14:54

eu fong

Rozhodnutí č.  2017010001

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky.

Realizace projektu umožní rekonstruovat technologickou část zimního stadionu. Technologie chlazení ledové plochy je založena na využívání čpavku jako chladící kapaliny. Čpavek je zařazen mezi nebezpečné látky a je obecným požadavkem omezovat jeho objem v technologických procesech.

Rekonstrukce technologie chlazení umožní podstatné snížení objemu chladícího čpavku. V současné době je v provozu technologie instalovaná v 70. letech 20. století. Technologie je zastaralá, potřebuje neustálou kontrolu, narůstají náklady na opravy a v neposlední řadě její provoz vyžaduje velké množství čpavku  - 6 000 kg.  Realizací projektu dojde k odstranění všech těchto negativ a především se razantně sníží objem chladícího čpavku na 1 600 kg. 

V rámci projektu bude současně s rekonstrukcí stávajícího chladicího systému provedena také úprava ledové plochy. Budou dodány nové mantinely a provedeny úpravy prostoru hráčských a trestných lavic. Projekt si vyžádá také stavební úpravy technologického kanálu, sněžné jámy, prostoru technologického zázemí a místnosti výjezdu rolby.

Realizace projektu byla spuštěna na konci února 2019. V průběhu rekonstrukce projektu bude  nezbytná koordinace s jinou stavební akcí, a to Opravou střešní konstrukce nad zimním stadionem. V důsledku provádění oprav střešní konstrukce bude nutné práce na rekonstrukci technologie po dobu 12 týdnů přerušit. Termín spuštění technologické části je tak stanoven na říjen 2019.

Hlavním dodavatelem projektu je společnost Brnofrost spol. s r.o., která byla vybrána na základě výsledků zadávacího řízení. Projekt si vyžádá náklady ve výši  33,6 mil Kč. Financování projektu je kryto půjčkou z prostředků EU ve výši 20.221.758 Kč a dotací ve výši 6.740.586 Kč, která je poskytována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.