Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka

Zveřejněno 01. února 2018 12:14 | aktualizováno 29. října 2018 10:23

logo

V prosinci roku 2017 město Studénka obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka“, reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004212. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.

Cílem projektu je modernizace infrastruktury základních škol ve městě Studénka. V rámci projektu bude provedena modernizace vybraných vnitřních učeben a také výstavba nových venkovních učeben v ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení a ZŠ TGM. Projekt podpoří moderní výuku v oboru jazykové, přírodovědné a počítačové gramotnosti žáků.

Součástí projektu je vybudování bezbariérového přístupu k učebnám a také bezbariérových toalet, čímž bude podpořeno inkluzivní vzdělávání v základních školách. Dále bude v rámci projektu provedena modernizace zastaralé konektivity učeben, pořízeno moderní vybavení a pomůcky učeben a také vybudován bezpečnostní systém v ZŠ Butovická a ZŠ TGM. V areálu školní zahrady ZŠ Butovická bude také provedena obnova zeleně.

Realizace projektu byla zahájena v měsíci říjnu 2018. Stavební práce zajišťuje společnost SPO spol. s r. o., sídlem Pánská 395, 742 13 Studénka. Dodávky nábytku v rámci projektu zajišťuje společnost QUERCUS nábytek, s. r. o., sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín a dodávky IT vybavení učeben zajišťuje společnost Z+M Partner, spol. s r. o., sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava. Jednotlivé společnosti byly vybrány ve výběrovém řízení, které probíhalo od měsíce července do měsíce října. Realizace projektu bude probíhat do měsíce května 2019.

Předpokládané celkové výdaje projektu činí 26 457 068,21 mil. Kč vč. DPH, z toho výše podpory je 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. max. 23 386 561,38 Kč vč. DPH.