Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce

Zveřejněno 21. května 2018 13:01 | aktualizováno 21. května 2018 15:25

logo1

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000859

Ke dni 30. listopadu 2017 byla ukončena realizace projektu „Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce“. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Integrovaný regionální operační program.

Cílem projektu bylo provedení rekonstrukce chodníků ve městě Studénka. Rekonstruovány byly některé úseky chodníků na ulicích 2. května, Nádražní, Bezručova, Butovická a Poštovní. Projekt umožnil rekonstruovat dva přechody pro chodce na ulici Poštovní a instalovat nasvětlení. Rekonstrukce zohledňuje a plní požadavky vyhlášky   č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb. Povrch chodníků byl srovnán do roviny, v místech snížení a nášlapu je dodržován předepsaný sklon. Vnější obrubníky tvoří přirozené vodící linie, v místech přecházení jsou položeny signální pásy. Tyto úpravy usnadní pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace – starším osobám, handicapovaným, osobám s dětskými kočárky.

Celkové náklady projektu dosáhly téměř 10,4 mil Kč, město na jeho realizaci získalo dotaci ve výši 9,299 mil Kč. Stavební práce probíhaly od dubna do listopadu roku 2017.

Mapy města