Demolice bytových domů na ul. Tovární – Studénka

Zveřejněno 17. ledna 2017 13:01

eu rop

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/03.01172

Projekt pod názvem „Demolice bytových domů na ul. Tovární – Studénka“ byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Předmětem projektu byla demolice objektů tzv. „náměstíčka“ na ul. Tovární ve městě Studénka. Projekt řešil odstranění objektů č. p. 358, 369 a 370, včetně hospodářské budovy a zpevněných ploch a následnou rekultivaci a zatravnění dotčených ploch. Projekt zabránil nedovolenému shlukování osob v domech, vytváření černých skládek a přispěl k odstranění značného množství komunálního odpadu.

Celkové náklady projektu činily 1.852.156,96 Kč, z toho 1.570.321,42 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v dubnu roku 2012.

Mapy města