Demolice objektu č. p. 82 na ulici Butovické

Zveřejněno 17. ledna 2017 13:07

eu rop

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/04.01327

Projekt pod názvem „Demolice objektu č. p. 82 na ulici Butovické“ byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Předmětem projektu byla demolice objektu č. p. 82 (Obecní dům) na ulici Butovické včetně přiléhajících zpevněných ploch, septiku a vyústěného objektu. Po demolici byly dotčené pozemky rekultivovány a zatravněny. Projekt zabránil nedovolenému shlukování osob v dané lokalitě.

Celkové náklady projektu činily 1.342.873,10 Kč, z toho 952.101,99 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v červenci roku 2013.

Mapy města