Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - 1. etapa

Zveřejněno 23. června 2017 09:33

logo sfdi

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická - 1. etapa

Projekt pod názvem „Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická – 1. etapa“ byl spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců, plynulosti silničního provozu a usnadnění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Předmětem projektu bylo vybudování nového chodníkového tělesa včetně rekonstrukce části stávajícího chodníku. Součástí stavby byl také nový přechod pro chodce u mateřské školy na ul. Butovická. Chodníkové těleso a přechod pro chodce byly vybaveny bezpečnostními a bezbariérovými prvky.

Celkové náklady projektu činily 2.012.616,08 Kč, z toho 1.355.000,00 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v listopadu roku 2016.

Mapy města