Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce

Zveřejněno 17. ledna 2017 14:06

opzp

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/15.29561

Projekt pod názvem „Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Cílem projektu bylo vytvořit nové generace stromů, které v budoucnu nahradí především poměrně velké množství bříz. Projekt byl vypracován s výhledem na dalších 10 let tak, aby bylo možno v časových krocích postupně vykácet břízy bez nutnosti výsadby náhradních stromů. Obnova zeleně se uskutečnila v pěti lokalitách města Studénka, a to v zámeckém parku, Dělnické zahradě, v sídlištích na ulicích Poštovní, Mírová a Budovatelská.

Celkové náklady projektu činily 4.310.721,70 Kč, z toho 2.728.432,50 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v prosinci roku 2015.

Mapy města