Odkanalizování části Studénka I

Zveřejněno 17. ledna 2017 12:30 | aktualizováno 17. ledna 2017 12:51

opzp

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/08.01999

Projekt pod názvem „Odkanalizování části Studénka I“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Projektový záměr spočíval ve vybudování splaškové kanalizace v délce cca 12,61 km a mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Cílem projektu bylo zajistit likvidaci odpadních vod v městské části Studénka I a tak snížit znečišťování vodních toků na území Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Celkové náklady projektu činily 138.305.916,54 Kč, z toho 90.998.552,19 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v dubnu roku 2014.

Mapy města