Odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013

Zveřejněno 17. ledna 2017 14:08

m dopravy

Projekt pod názvem „Odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013“ byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva dopravy.

Cílem projektu bylo prostřednictvím účelové neinvestiční dotace odstranit škody způsobené obci povodněmi v roce 2013. Předmětem projektu bylo odstranění naplavenin a vyčištění potoku pod mosty a lávkami a také opravy mostů a lávek schválených Ministerstvem dopravy ČR.

Celkové náklady projektu činily 878.298,00 Kč, z toho 746.553,30 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v prosinci roku 2014.

Mapy města