Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt

Zveřejněno 17. ledna 2017 13:15

eu rop

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/05.01288

Projekt pod názvem „Přístavba a nástavba MŠ na víceúčelový objekt“ byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce objektu na ulici Poštovní, jejímž cílem bylo rovněž zvýšení kapacity odloučeného pracoviště mateřské školy o 2 třídy a také zvýšení kapacity hudební školy SZUŠ Musicale, v. o. s. V rámci rekonstrukce bylo provedeno kompletní zateplení objektu, výměna oken a vnitřních rozvodů, zastřešení venkovních teras prvního nadzemního podlaží. Dále byly opraveny stříšky nad hlavními vstupy, zvětšeny výtahy pro přepravu thermoportů se stravou a v neposlední řadě došlo k nástavbě objektu, kterou byly získány plochy potřebné pro provoz odloučeného pracoviště mateřské školy a hudební školy Musicale. V budově vznikly prostory pro nové aktivity, kroužky a reprezentativní prostory pro hudebně-kulturní akce města.

Celkové náklady projektu činily 39.945.754,30 Kč, z toho 15.909.241,76 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v květnu roku 2015.

Mapy města