Rekonstrukce a vybavení přírodovědných a technických učeben na základních školách

Zveřejněno 17. ledna 2017 14:04

eu rop

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01594

Projekt pod názvem Rekonstrukce a vybavení přírodovědných a technických učeben na základních školách“ byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Předmětem projektu byla dodávka multimediálního vybavení (tablety, učitelské PC, nový výukový software, digitální fotoaparáty a kamery, pracoviště pro žáky s notebookem, pracovní plochy/lavice pro žáky i učitele) a pořízení výukových a učebních pomůcek pro odbornou výuku do ZŠ Butovická, ZŠ Sjednocení a ZŠ T. G. Masaryka.

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu technické výuky na základních školách, rozvíjet a zvyšovat technickou gramotnost žáků. Realizací projektu došlo k výrazné změně a zlepšení  výuky fyziky a chemie. Žákům byla rovněž poskytnuta nabídka aktivního trávení volného času v nově vzniklých kroužcích „Věda a technika“.

Celkové náklady projektu činily 2.705.749,30 Kč, z toho 2.117.898,69 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v červnu roku 2015.

Mapy města