Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce – Butovicích

Zveřejněno 21. září 2018 07:34

cz ve c c

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001711

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu bylo provedení rekonstrukce objektu hasičské zbojnice ve Studénce – Butovicích. Projekt byl zaměřen na provedení energeticky úsporných opatření, která sníží provozní náklady budovy a míru znečištění ovzduší. Celý objekt budovy byl zateplen fasádním polystyrénem, byla vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová a dveře za nové izolační hliníkové. Byla provedena změna způsobu vytápění budovy, zastaralý kotel na tuhá paliva byl nahrazen plynovým kondenzačním kotlem. Kolem objektu byla provedena drenáž, která zajistila odvodnění objektu. 

Zároveň s těmito stavebními pracemi probíhaly i úpravy vnitřních prostor objektu a objekt byl lépe uzpůsoben potřebám jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Vznikla zde denní místnost, učebny, sklad, kancelář velitele a malý polygon.

Rekonstrukce probíhala od srpna 2017 do června 2018. Celkové náklady dosáhly 4.751.948,00 Kč. Na provedení energetických opatření byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 802.254,94 Kč.

Mapy města