Suché poldry ve Studénce, priorita č. I a II

Zveřejněno 17. ledna 2017 13:22

m zem

Identifikační číslo EDS: 129D264007003

Projekt pod názvem „Suché poldry ve Studénce, priorita č. I a II“ byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Prevence před povodněmi III Ministerstva zemědělství.

Cílem projektu bylo vybudovat protipovodňová opatření pro zajištění ochrany místní části Butovice před účinky povodní, k zachycení, retenci a regulovanému vypouštění srážkových vod. Stavba spočívala ve vybudování dvou suchých vodních nádrží (poldrů), umístěných na zemědělských pozemcích, a to Poldru I v lokalitě Polská, Studénka – Butovice a Poldru II v lokalitě za Kulišťákem, Studénka – Butovice.

Celkové náklady projektu činily 7.582.963,29 Kč, z toho 6.709.536,90 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v listopadu roku 2016.

Mapy města