ZŠ Butovická – energetická opatření

Zveřejněno 17. ledna 2017 13:26

opzp

Registrační číslo projektu: CZ.1.02./3.2.00/14.25181

Projekt pod názvem „ZŠ Butovická – energetická opatření“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Předmětem projektu bylo zateplení obvodových stěn, výměna výplní, zateplení stropní konstrukce v posledním NP a střechy nad přístavbou. Realizací projektu došlo ke snížení emisí CO2 cca o 42,75 t/rok a k úspoře energie cca o 769,3 GJ/rok.

Celkové náklady projektu činily 14.394.075,41 Kč, z toho 9.031.790,70 Kč byla výše poskytnuté dotace. Realizace projektu byla ukončena v září roku 2015.

Mapy města