Komise rady

Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

Rada města Studénky zřídila tyto komise: grantovou, sportovní, bytovou, sboru pro občanské záležitosti a povodňovou.