Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo města Studénky zřídilo kontrolní, finanční a osadní výbor Nová Horka.