Kontrolní výbor zastupitelstva města

Jméno Funkce Telefon Email
Odchodnický Petr Předseda výboru    
Bc. Böhm Petr Člen výboru    
Hošek Petr Člen výboru    
Langrová Věra Člen výboru    
Šrámková Bohumíra Člen výboru