Informace

Zřízení kontaktního místa KPSS

Pro potřeby Komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce bylo v souladu s plánem práce zřízeno KONTAKTNÍ MÍSTO v Informačním centru na městském úřadu.

Kontaktní místo slouží občanům k odevzdání přihlášky v případě jejich zájmu o zapojení do procesu KPSS, mohou zde získat potřebné informace o tomto procesu, kontakty na vedoucí pracovních skupin a sami zde mohou předkládat své připomínky a návrhy týkající se sociálních služeb v našem městě.

Věříme, že Kontaktní místo KPSS přispěje k lepší informovanosti všech zainteresovaných stran a jejich dobré vzájemné komunikaci.

Den sociálních služeb

celý článek...Dne 20. května 2008 se v rámci Komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce uskutečnil v prostorách Domu s pečovatelskou službou „Den sociálních služeb“. Jeho cílem bylo seznámit širokou veřejnost s možnostmi poskytování sociálních služeb, s výrobci a půjčovnami kompenzačních pomůcek pro tělesně, zrakově a sluchově postižené občany, včetně prezentace jejich výrobků.

Prezentace se zúčastnilo 6 firem, zástupce pořadatelského městského úřadu ve Studénce a městského úřadu z Bílovce, Charita Studénka a Zámek Nová Horka. Své práce vystavily obyvatelky Zámku v Nové Horce, obyvatelé Domu pokojného stáří ve Studénce a děti z Mateřské školy na ul. Budovatelské.

celý článek...

Průvodce sociálními službami KPSS

Vážení přátelé,
sociální služby jsou aktivity, které během svého života potřebuje každý člověk.

Tento průvodce, je jedním z výstupů projektu Komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce (KPSS). Věříme, že bude vaším pomocníkem a rádcem vždy, když budete hledat potřebné informace pro vás či vaše blízké.

Průvodce sociálními službami KPSS

Aktualizovaný průvodce

Vážení spoluobčané,
Koncem roku 2011 byl vydán aktualizovaný „Průvodce sociálními službami“ a „Průvodce volnočasovými aktivitami“.

Realizace průvodců byla spolufinancována z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Průvodce sociálními službami

Průvodce volnočasovými aktivitami