Organizační struktura KPSS

Schéma

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

projednávání a rozhodování,
schvalování zásadních dokumentů

RADA MĚSTA

projednávání a rozhodování,
schvalování ostatních dokumentů

ŘÍDÍCÍ SKUPINA

koordinace procesu, komunikace s orgány města, plánování, konzultace, stanoviska, prezentace KPSS

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI
A OBČANÉ S POSTIŽENÍM

zástupce zadavatel, poskytovatel a uživatel

PRACOVNÍ SKUPINA RODINA,
DĚTI A MLÁDEŽ

zástupce zadavatel, poskytovatel a uživatel

Popis

Usnesením Rady města Studénky č. 1953/86/06 byla ustavena základní triáda procesu KPSS ve Studénce jako řídící skupina procesu KPSS. Tato řídící skupina může být v průběhu procesu KPSS doplněna o koordinátora, kterého jmenuje Rada města Studénky. Rada města Studénky usnesením č. 83/04/07 ustavila dvě pracovní skupiny, a to pracovní skupinu Senioři a občané s postižením a pracovní skupinu Rodina, děti a mládež. Úkolem pracovních skupin je řešení konkrétních úkolů KPSS.