Pracovní skupiny a jejich činnost

V rámci komunitního plánování sociálních služeb ve Studénce byly ustaveny dvě pracovní skupiny – pracovní skupina „Senioři a občané s postižením“ a pracovní skupina „Rodina, děti a mládež. Obě pracovní skupiny se aktivně podílejí za rozvoji a zkvalitňování sociálních služeb ve Studénce popř. na zavádění nových služeb.

Členem pracovní skupiny se může stát každý zájemce, který svou aktivní činností chce přispět k realizaci sociálních služeb ve městě.

Přihláška k účasti na komunitním plánování sociálních služeb ve Studénce

Plány práce

Plán práce pro rok 2016

Plán práce pro rok 2015

Plán práce pro rok 2014

Plán práce pro rok 2013

Plán práce pro rok 2012

Plán práce pro rok 2011

Plán práce pro rok 2010

Plán práce pro rok 2009

Plán práce pro rok 2008

Činnost pracovních skupin

Pracovní skupina „Senioři a občané s postižením“

12.5.2010

2.11.2009

 

Pracovní skupina „Rodina, děti a mládež“

7.6.2010

 

Společná jednání obou pracovních skupin

29.2.2016      
9.12.2015
Prezentace plnění SPRSS
1.6.2015 11.3.2015  
15.12.2014
Prezentace plnění SPRSS
13.10.2014
Shrnutí dotazníkového šetření
26.5.2014 3.3.2014
Prezentace z jednání
9.12.2013
Prezentace plnění SPRSS
14.10.2013 29.5.2013 6.3.2013
10.12.2012
Prezentace plnění SPRSS
11.6.2012 28.5.2012
Monitoring plnění SPRSS
27.2.2012
12.12.2011
Prezentace plnění SPRSS
30.5.2011 14.2.2011  
13.12.2010
Prezentace plnění SPRSS
3.11.2010 22.2.2010  
1.12.2009 5.10.2009 31.3.2009 15.1.2009
23.9.2008 29.5.2008 18.3.2008  
11.12.2007 21.11.2007 4.6.2007 22.2.2007