Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Studénka (dále jen komunitní plán)  schválilo Zastupitelstvo města Studénky na 17. zasedání, které se konalo 16.12.2008, usnesením č. 287/17/08.

Na zpracování komunitního plánu se aktivně podílely obě pracovní skupiny komunitního plánování „Senioři a občané s postižením“ a „Rodina, děti a mládež“.Ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje v Ostravě, na základě všech podstatných a nezbytných informací (socio-demografická analýza, analýza potřeb a dalších důležitých poznatků), byl komunitní plán napsán pro období 2008 – 2012.

2. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Závěry z jednání pracovní skupiny

Výsledky Analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb v rámci zpracování Komunitního plánu sociálních služeb

Socio-demografická analýza města

Veřejné projednávání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb