STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a poskytnuté informace

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,94 kB
Vloženo: 4. 2. 2021

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,23 kB
Vloženo: 27. 1. 2020

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,28 kB
Vloženo: 31. 12. 2018

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 276,04 kB
Vloženo: 31. 12. 2017

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,31 kB
Vloženo: 31. 12. 2016

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 275,32 kB
Vloženo: 31. 12. 2015

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 468,56 kB
Vloženo: 31. 12. 2014

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 70,41 kB
Vloženo: 31. 12. 2013

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 458,64 kB
Vloženo: 31. 12. 2012

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 460,31 kB
Vloženo: 31. 12. 2011

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 467,31 kB
Vloženo: 31. 12. 2010

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 451,75 kB
Vloženo: 31. 12. 2009

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.

vyrocni-zprava-2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 453,93 kB
Vloženo: 31. 12. 2008

Poskytnuté informace

Informace k poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou část dovolené v roce 2020 před uvolněním k výkonu veřejné funkce

Zverejneni_poskytnute_informace_na_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 24,64 kB
Vloženo: 9. 4. 2021

Rozestavěná stavba na pozemku parc.č. 418

poskytnutá informace _poz 418 k u Butovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,21 kB
Vloženo: 8. 3. 2021

Poskytnutí materiálu z 42. schůze RMS konané dne 28.1.2021

info na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,13 kB
Vloženo: 12. 2. 2021

Rozhodnutí vydaných v období 01.10.2020 - 31.12.2020 týkajících se pozemních a to pouze staveb, kdy investorem stavby je právnická osoba

seznam vydaných povolení právnické osoby 01.10.2020 - 31.12.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,91 kB
Vloženo: 22. 1. 2021

Jaký je počet pracovníků na magistrátu (městském úřadu) města Studénky k 19.11.2020

informace na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,95 kB
Vloženo: 8. 12. 2020

Kolik žádostí o informace jsme obdrželi od 1.1.2019 do 1.11.2020

info na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,56 kB
Vloženo: 3. 12. 2020

Jaký byl přírůstek obyvatel ve městě Studénka v roce 2019?

Informace na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,23 kB
Vloženo: 24. 11. 2020

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných v období 01.07.2020 - 30.09.2020 týkajících se pozemních a to pouze staveb

seznam vydaných povolení právnické osoby 01.07.2020 - 30.09.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,42 kB
Vloženo: 19. 10. 2020

Žádost o informaci k vydanému stavebnímu povolení čj.MS 5571/2016/SŘÚPaR/Kk

Zábor veřejné komunikace v souvislosti se stavbou Infrastruktura lokality Panská.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,85 kB
Vloženo: 16. 10. 2020

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných v období 01.04.2020 - 31.06.2020 týkajících se pozemních a to pouze staveb, kdy investorem stavby je právnická osoba

seznam vydaných povolení právnické osoby 01.04.2020 - 31.06.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 201,89 kB
Vloženo: 6. 10. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu ve městě Studénka za rok 2019

poskytnuta-informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,63 kB
Vloženo: 7. 8. 2020

Jakou používáme spisovou službu

informace na web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,53 kB
Vloženo: 31. 7. 2020

Dotaz, zda jsme někdy využili služeb p. P.V. (moderování, zpěv, atd.), zda o tom uvažujeme.

informace-na-web-5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,47 kB
Vloženo: 16. 1. 2019

Dotaz, zda máme v platnosti vnitřní předpis k poskytování informací a zda máme sazebník úhrad náladů

informace-na-web-4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 277,61 kB
Vloženo: 26. 9. 2018

Informace týkající se postupu stavebního úřadu ve věci prošetření podnětu nepovolené přestavby garáže

poskytnuta-informace-ve-veci-prosetreni-podnetu-nepovolone-prestavby-garaze.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,34 kB
Vloženo: 22. 8. 2018

Informace ke GDPR

informace-na-web2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 642,79 kB
Vloženo: 28. 5. 2018

Informace o odpadech za rok 2017

informace-o-odpadech-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,82 kB
Vloženo: 19. 2. 2018

Zajištění GDPR

gdpr.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,24 kB
Vloženo: 19. 2. 2018

Počty přestupků

pocty-prestupku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,67 kB
Vloženo: 28. 2. 2018

Poskytování počítačů k volbám

pc-volby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,27 kB
Vloženo: 1. 3. 2018

Konání místního referenda

informace-referndum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 455,4 kB
Vloženo: 7. 10. 2017

Sdělení jména a příjmení uvolněných zastupitelů

jmena-zastupitelu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 452,09 kB
Vloženo: 7. 10. 2017

Problematika se škodlivými ptáky

poskytnuta-informace-5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,26 kB
Vloženo: 16. 8. 2017

Poskytování obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů

poskytnuta-informace-4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 72,73 kB
Vloženo: 4. 7. 2017

Jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty)

poskytnuta-informace3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,41 kB
Vloženo: 17. 7. 2017

Žádost o poskytnutí informace kdo je zpracovatel inventarizace dřevin a zaslání kopie objednávky

poskytnuta-informace-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 71,17 kB
Vloženo: 20. 6. 2017

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

poskytnuta-informace-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,37 kB
Vloženo: 24. 4. 2017

Žádost o informaci týkající se výběrového řízení „Přezkum hospodaření města Studénky za rok 2016“

poskytnuta-informace2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 330,59 kB
Vloženo: 2. 1. 2017

Žádost o vydání statického posudku týkajícího se opěrné zdi Studéneckého potoka na ul. Družstevní

poskytnuta-informace-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,23 MB
Vloženo: 23. 6. 2016

Uchovávání datových zpráv odesílaných prostřednictvím datových schránek

informace_na_web1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 266,7 kB
Vloženo: 30. 3. 2016

Žádost o informace – Exekuční memento

poskytnuta-informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,84 kB
Vloženo: 17. 2. 2016

Informace, týkající se veřejné zakázky „Zastupující zadavatel – VŘ dle zákona č. 137/2006 Sb., k realizaci akce: Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka“

informace-tykajici-se-verejne-zakazky-zastupujici-zadavatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,31 kB
Vloženo: 5. 2. 2016

Informace k využívání externích právních služeb

vyuzivani-externich-pravnich-sluzeb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,03 kB
Vloženo: 14. 7. 2015

Žádost o informaci, jaký právní informační systém užíváme

pravni_informacni_system.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,01 kB
Vloženo: 10. 3. 2015

Seznámení s žádostí podanou obci Pustějov za účelem získání souhlasu s demolicí objektu č.p. 218 v obci Pustějov

demolice_objektu_v_pustejove.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,45 kB
Vloženo: 25. 2. 2015

Žádost o sdělení počtu pracovníků MěÚ Studénka za r. 2006-2014, vždy k 31.12. daného roku

pocet-zamestnancu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,43 kB
Vloženo: 27. 1. 2015

Žádost o kopie rozsudků Krajského soudu Ostrava a Vrchního soudu v Olomouci ve věci zpronevěry MK

informace_na_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,88 kB
Vloženo: 19. 1. 2015

Poskytnutí informace, kolik kontrol okrskových volebních komisí provedl Městský úřad Studénka

kontrola_volby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,93 kB
Vloženo: 22. 9. 2014

Poskytnutí kopií kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí

kandidatni_listina_2014_albrechticky_pustejov_studenka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,14 MB
Vloženo: 20. 8. 2014

Zaslání investičních plánů města pro rok 2013

AMA1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,88 kB
Vloženo: 20. 2. 2013

Návrh veřejného prostranství na pozemku parc.č. 1711 v k.ú. Studénka nad Odrou

navrh-verejneho-prostranstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,85 kB
Vloženo: 19. 12. 2013

Nástěnky a plochy pro vylepení volebních plakátů

informace-volby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,28 kB
Vloženo: 5. 9. 2013

Informace týkající se názvu a IČ subjektů

Poskytnuta-informace..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 84,49 kB
Vloženo: 24. 7. 2013

Zaslání kopií žádostí a vyúčtování veřejné finanční podpory sportovním organizacím

sportovni-organizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,05 MB
Vloženo: 6. 5. 2013

Zaslání investičního plánu města pro rok 2013

Business_media.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,21 kB
Vloženo: 6. 2. 2013

Poskytnutí kopií dokladů o prodeji či převodu areálu letního stadionu na Tělovýchovnou jednotu a kopie zápisu z jednání ZMS

poskytnuta-informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,99 kB
Vloženo: 16. 1. 2013

Žádost o sdělení údajů o MěÚ Studénka

sdeleni-udaju.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,46 kB
Vloženo: 6. 12. 2012

Informace o dodavateli

informace-dodavateli.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,79 kB
Vloženo: 2. 7. 2012

Zaslání investičního plánu města pro rok 2012

Business-media.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,22 kB
Vloženo: 17. 1. 2012

Zaslání investičních plánu města na rok 2012

AMA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,95 kB
Vloženo: 17. 1. 2012

Poskytnutí kopie - upravený návrh zadání Územního plánu Studénka

upraveny-navrh-zadani-uzemniho-planu-studenka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,41 kB
Vloženo: 27. 2. 2012

Investiční akce roku 2012 spojené s bezbariérovostí

investicni-akce-roku-2012-spojene-s-bezbarierovosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,96 kB
Vloženo: 9. 1. 2012

Přehled/podklady k investičním plánům města pro rok 2011

prehled-podklady-k-investicnim-planum-mesta-pro-rok-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,57 kB
Vloženo: 17. 12. 2010

Informace o navržení člena představenstva společnosti ASOMPO, a.s. pro volbu na valné hromadě

informace-asompo.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,69 kB
Vloženo: 30. 5. 2014

Investiční plán na rok 2011 - žádost

investicni-plan-na-rok-2011-zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,4 kB
Vloženo: 18. 2. 2011

Investiční plán na rok 2011 - žádost

investicni-plan-na-rok2011-zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,54 kB
Vloženo: 7. 2. 2011

Vyplnění dotazníku ve věci webových prezentací obce

dotaznik-k-webovym-prezentacim.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,77 kB
Vloženo: 15. 12. 2010

Konání místního referenda

konani-mistniho-referenda.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,55 kB
Vloženo: 4. 11. 2010

Investiční plán na rok 2009

investicni-plan-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,97 kB
Vloženo: 22. 1. 2009

Poskytnutí informace o smlouvě

poskytnuti-informace-smlouva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,04 kB
Vloženo: 10. 9. 2010

Investiční plán na rok 2010

investicni-plan-na-rok-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,4 kB
Vloženo: 18. 11. 2009

Investiční plán na rok 2010

investicni-plan-na-rok-2010-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,9 kB
Vloženo: 13. 1. 2010

Změna systému vytápění v bytovém domě čp. 811 na ulici Budovatelská

system-vytapeni-budovatelska-811.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,03 kB
Vloženo: 13. 1. 2010

Seznam stavebních projektů plánovaných na rok 2010

seznam-stavebnich-projektu-planovanych-na-rok-2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 21,93 kB
Vloženo: 19. 5. 2010

Přehled objektů pro rekonstrukci a výstavby v roce 2009 ve vlastnictví města

prehled-objektu-pro-rekonstrukci-a-vystavbu-v-roce-2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 24,68 kB
Vloženo: 24. 4. 2009

Zaslání kompletní studie proveditelnosti pod názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Studénka změnou trasy nákladní dopravy“

poskytnutá informace_04_11.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,69 kB
Vloženo: 4. 11. 2019

Informace, týkající se zaslání studie pod názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Studénka změnou trasy nákladní dopravy“

poskytnutá informace_17_07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 65,43 kB
Vloženo: 17. 7. 2019

Žádost o zaslání vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

záznam poskytnuté informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,67 kB
Vloženo: 21. 6. 2019

Žádost o informaci k vydanému stavebnímu povolení čj.MS 5571/2016/SŘÚPaR/Kk

Zábor komunikace ul. Panská.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,41 kB
Vloženo: 19. 10. 2020

Zaslání investičních plánů města Studénka pro rok 2014

Business_media_2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,39 kB
Vloženo: 9. 1. 2014

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
1
4
2
4
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
6
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
6
22
6
23
7
24
6
25
6
26
6
27
7
28
8
29
8
30
5
31
5

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 10. 2021
skoro jasno 13 °C 3 °C
úterý 26. 10. zataženo 11/3 °C
středa 27. 10. oblačno 13/4 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Pátek
8:00 - 11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store