VFP 2019

Zveřejněno 21. září 2018 14:12 | aktualizováno 22. října 2018 08:32
Programové dokumenty pro poskytování veřejní finanční podpory na rok 2019
VFP – granty
Žádost o veřejnou finanční podporu – grant
Žádost o veřejnou finanční podporu – grant
Vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí finanční podpory – grant
Vyúčtování veřejné finanční podpory – grant
Vyúčtování veřejné finanční podpory – grant
 
VFP – kulturní, vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity
Žádost o veřejnou finanční podporu – volnočasové aktivity
Žádost o veřejnou finanční podporu – volnočasové aktivity
Vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí finanční podpory – volnočasové aktivity
Vyúčtování veřejné finanční podpory – volnočasové aktivity
Vyúčtování veřejné finanční podpory – volnočasové aktivity
 
VFP – registrovaný sport a tělovýchova
Žádost o veřejnou finanční podporu – sport
Žádost o veřejnou finanční podporu – sport
Vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí finanční podpory – sport
Vyúčtování veřejné finanční podpory – sport
Vyúčtování veřejné finanční podpory – sport
 
VFP – sociální věci
Žádost o veřejnou finanční podporu – sociální věci
Žádost o veřejnou finanční podporu – sociální věci
Vzor veřejnoprávní smlouvy pro poskytnutí finanční podpory – sociální věci
Vyúčtování veřejné finanční podpory – sociální věci
Vyúčtování veřejné finanční podpory – sociální věci

 

Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky od 13.09.2018

Název
Zásady pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky