Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - 30.7. a 11.8.2015

Zveřejněno 24. 06. 2015 16:14

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro Butovice část ulice Butovická, Malá Strana, Tovární.

celý článek...

Hlasujte pro Vaše nejoblíbenější informační centrum

Zveřejněno 15. 06. 2015 12:59

Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism vyhlašuje 7. ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem „Informační centrum 2015“.

Na stránkách www.denik.cz je za tímto účelem vytvořena speciální internetová příloha, kde můžete hlasovat, a to pouze z jedné IP adresy z důvodu ochrany soutěže.

celý článek...

Daň z nemovitých věcí pro rok 2015

Zveřejněno 12. 06. 2015 08:04

Do 1.června 2015 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu  doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také na poště složenkou typu „A“. S vyplněním složenky Vám jistě  poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také  přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

celý článek...

Záměr města Studénky

Zveřejněno 08. 06. 2015 12:01

Na základě usnesení Rady města Studénky č. 259/12/15 ze 04.06.2015 zveřejňuje město Studénka záměr prodeje dřevěných hranolů v dřevině smrk.

Záměr města Studénky

Charitativní aukce

Zveřejněno 25. 05. 2015 15:05

celý článek...Nakupujte či prodávejte na www.charitativniaukce.cz a podpořte projekt financování obědů sociálně slabým školákům.

Potřebujete rozšířit okruh zákazníků? Chcete zpeněžit nepotřebné věci? Není vám lhostejný osud sociálně slabších dětí?

Nabídněte v charitativních aukcích dětské oblečení, šperky, knihy, elektroniku. Na své si přijdou všichni, kdo se zabývají ruční výrobou a chtějí své produkty zpeněžit. Zapojit se můžou i firmy, které vyřazují techniku a nahrazují ji moderní. Sami si určíte, kolik procent z výtěžku aukce darujete Světýlku. Prodávající automaticky obdrží potvrzení o výši daru. Veškeré příjmy z prodeje jdou na transparentní účet a budou v tomto období použity na financování teplých obědů ve školních jídelnách pro sociálně slabé děti.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 01.07.2015)
Č. Název a popis Zveřejněno od
146/15 Dražební vyhláška, René Böhm 1.7.2015
145/15 Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 1.7.2015
144/15 Rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu a veřejná vyhláška - kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Studénka 1.7.2015
143/15 Veřejná vyhláška - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, přeložka plynovodu VTL 29.6.2015
142/15 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 18.6.2015 25.6.2015
141/15 Oznámení o přerušení dodávky el. energie, ul. Butovická, Malá strana, Tovární 25.6.2015
140/15 Vyhlášení nálezů 24.6.2015
139/15 Záměr města Studénky, prodej nebytové jednotky č. 613/2, k. ú . Butovice 24.6.2015
138/15 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 851 se stavbou budovy čp. 327, k. ú. Butovice 24.6.2015
137/15 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 1922/1 a parc. č. 1922/2, k. ú. Studénka nad Odrou 24.6.2015
136/15 Záměr města Studénky, prodej částí pozemku parc. č. 1640/14, k. ú . Butovice 24.6.2015
135/15 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 2201/1, k. ú. Butovice 24.6.2015
134/15 Usnesení o odročení dražebního jednání, Taťána Bochotnicová, Ján Gross 24.6.2015
133/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti, Marcel Honkyš 22.6.2015
132/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Patrik Bugyi 22.6.2015

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 24.6.2015

Hlášení městského rozhlasu

Záměr prodeje dřevěných hranolů

Na základě usnesení Rady města Studénky zveřejňuje město Studénka záměr prodeje dřevěných hranolů v dřevině smrk o rozměrech:

  • 49 ks hranol  200 x 200 – 7350 mm - 14,406 m3
  • 44 ks hranol 200 x 200 – 2500 mm - 4,400 m3
  • 40 ks hranol 160 x 160 – 3350 mm - 3,430 m3
celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.4%
11.2%
12.8%
32.6%
8%