celý článek...

Omezení provozu Městského úřadu Studénka v době vánočních a novoročních svátků

Oznamujeme Vám, že v období od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 bude Městský úřad Studénka pro veřejnost uzavřen.

celý článek...

Chcete mě?

Zveřejněno 17. 12. 2014 16:25

celý článek...

Dne 7. 12. 2014 byla nalezena fena, kříženec Australského honáckého psa, šedo – černé barvy, střední velikosti.

Fena je hravá, přátelská, přibližně 6 let stará. Pokud poznáváte svého psa nebo o něj máte zájem, kontaktuje Ing. Ďulákovou na tel. čísle 725 481 397 nebo e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Další psi umístěni v Městském útulku pro psy Radar.

Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu na některých úsecích komunikací

Zveřejněno 09. 12. 2014 14:36

Město Studénka požádalo 22.10.2014 Správu CHKO Poodří o povolení výjimky ze zákazu chemického posypu při zimní údržbě vybraných částí komunikací na území města Studénky. Jako důvod pro podání žádosti bylo uvedeno, že při použití pouze inertního posypového materiálu a v případech náledí nebo ledovky není možno zajistit průjezdnost a průchodnost některých částí komunikací.

Správa CHKO Poodří v souladu se zákonem věc vyhodnotila tak, že chemický posyp vybraných úseků místních komunikací je ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmy ochrany přírody. Rovněž konstatovala, že chemický posyp v daných úsecích významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

celý článek...

Změny v cenách u městské hromadné dopravy (MHD) od 01.01.2015

Zveřejněno 05. 12. 2014 15:25

Zastupitelstvo města Studénky na svém 2. zasedání konaném dne 04.12.2014 rozhodlo o úpravě cen u Městské hromadné dopravy ve Studénce, a to s účinností od 01.01.2015. V průběhu platnosti stávajícího tarifu se vlivem nárůstu provozních nákladů dopravce zvýšily náklady města na MHD. Úpravou dochází k mírnému navýšení ceny, která byla naposled měněna v roce 2008.

celý článek...

Zrušení staré kolárny naproti nádraží ČD

Zveřejněno 05. 12. 2014 10:47

Zastupitelstvo města Studénky na svém 2. zasedání dne 04.12.2014 rozhodlo o prodeji pozemku parc.č. 1922/1 a parc.č. 1922/2, na kterém je umístěno zařízení bývalé kolárny. Hlídaný provoz kolárny byl ukončen v roce 2007 a od této doby až doposud bylo občanům umožněno zde kola odkládat

celý článek...

Zveřejnění informace o oznámení koncepce

Zveřejněno 04. 12. 2014 11:49

Město Studénka jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů upozorňuje na možnost nahlížení do oznámení koncepce „Program rozvoje města Studénka.“

Oznámení je k dispozici na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP192K.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze.


Všechny aktuality...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.7%
11%
13%
32.1%
8.3%