Pozvání na ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 27. 10. 2014 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční 3. listopadu 2014 v 17:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Beseda pro seniory na téma „NEKALÉ PRAKTIKY PRODEJCŮ“

Zveřejněno 09. 10. 2014 11:40

celý článek...Víme, jak strašně těžko se říká ne! V mnoha životních situacích je ale kouzelným slůvkem, které nás ochrání před obrovskými problémy. Je potřeba si uvědomit, s čím vším se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším.

Město Studénka si uvědomuje jaká úskalí a nebezpečí seniory ohrožují a rozhodlo se podat pomocnou ruku formou besedy s odborníky na téma „NEKALÉ PRAKTIKY PRODEJCŮ". V úterý 7. října v odpoledních hodinách zavítali do sálu městského úřadu ve Studénce zástupci České obchodní inspekce z Ostravy. Přítomným seniorům poskytli cenné rady o právech při uzavírání smluv a seznámili je s právy spotřebitelů na předváděcích akcích.

celý článek...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Zveřejněno 01. 10. 2014 15:36

celý článek...SŽDC, s.o. Územní správa Ostrava, Vám v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie pro odběry napojené na rozvody v žst. Studénka.
Důvodem přerušení dodávky el. energie je ohlášené přerušení dodávky za účelem údržby ze strany správce zařízení SŽDC, s.o. Oř Ostrava.Termín přerušení:  22.10.2014 v době od 7:00 do 13:00 hod.

celý článek...

Studénka má nejlepší informační centrum

Zveřejněno 15. 09. 2014 08:40

celý článek...Stejně jako vloni tak i letos vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a provozovatelem portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism další ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem „Informační centrum 2014“.

Celorepubliková soutěž odstartovala 16. června 2014 a do 31. července 2014 měli turisté a návštěvníci infocenter možnost ohodnotit ochotu a profesionálnost obsluhy a dát svůj hlas nejlepšímu a nejkvalitnějšímu poskytovateli služeb a aktuálních informací. Za tímto účelem byla na webových stránkách Deníku vytvořena speciální internetová příloha, kde mohli návštěvníci hlasovat pro své oblíbené informační centrum.

celý článek...

Systém „DOBRÝÚŘAD“

Zveřejněno 08. 08. 2014 08:19

Vážení občané, vážení klienti městského úřadu,

Městský úřad Studénka se zapojil do systému hodnocení „DOBRÝÚŘAD“. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit Váš dojem z návštěvy a jednání na úřadě z pohledu chování, jednání i profesionality pracovníků jednotlivých odborů úřadu.

Vedení městského úřadu by rádo znalo Vaše postřehy a názory na fungování městského úřadu, zvláště jednání a chování jeho pracovníků při vyřizování Vašich záležitostí na úřadě. Podělte se proto, prosím, o svou zkušenost, pošlete nám své podněty a nápady ke zlepšení,  inspirujte nás. I díky této zpětné vazbě můžeme naši práci dále zlepšovat k Vaší spokojenosti.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 01.11.2014)
Č. Název a popis Zveřejněno od
250/14 Vyhlášení nálezů 29.10.2014
249/14 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, rekonstrukce a rozšíření obslužné komunikace p.č. 515, k. ú. Studénka 29.10.2014
248/14 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Nová Horka 27.10.2014
247/14 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 3.11.2014 24.10.2014
246/14 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Novostavba RD, ul. Panská, k.ú. Studénka nad Odrou 24.10.2014
245/14 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700 - zahrada, k.ú. Butovice 23.10.2014
244/14 Informace o podaném návrhu "Kanalizace a ČOV Bartošovice-Hukovice - prodloužení trasy AB3, AF1,AG" 23.10.2014
243/14 Informace o podaném návrhu "Kanalizace a ČOV Bartošovice-Hukovice - změna č. 3, trasy B" 23.10.2014
242/14 Dražební vyhláška, Soňa Grohmannová 22.10.2014
241/14 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Eva Trčková 20.10.2014
240/14 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitých věcí 20.10.2014
239/14 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - "Telekomunikační vedení 4.2, Studénka" ul. 2. května, ul. Požárnická, ul. R. Tomáška, ul. Panská 17.10.2014
233/14 Veřejná vyhláška - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Pracoviště povrchových ochran", k.ú. Butovice 8.10.2014
214/14 Upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.9.2014
210/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Studénky - grantové kategorie pro rok 2015 4.9.2014

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.6%
11.1%
13.1%
31.9%
8.3%