Prodej neupotřebitelného movitého majetku

Zveřejněno 29. 04. 2016 06:12

Město Studénka nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji neupotřebitelný movitý majetek, jehož prodej v souladu se směrnicí č. SM/17/2015/FaR – Oběh účetních dokladů a pokladní operace, schválila Rada města Studénky usnesením č. 663/31/16 dne 21.04.2016. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 19.05.2016 od 15:00 hod do 15:30 hod ve velkém sále  městského úřadu.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 28. 04. 2016 10:09

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2016 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka majetkové správy

celý článek...

Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 29. 03. 2016 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční v mimořádném termínu 5. května 2016 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 25. 04. 2016 14:33

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2016 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: sociální pracovník/sociální pracovnice

Odbor městského úřadu: školství, kultury a sociálních věcí

Počet obsazovaných míst: 1

celý článek...

Studénka získala další ocenění

Zveřejněno 08. 04. 2016 09:46

Studénka, jakožto město zabývající se problematikou společenské odpovědnosti, se rozhodla přihlásit se do dalšího ročníku soutěže o „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“.

Probudit zájem o princip společenské odpovědnosti, o problematiku životního prostředí a sociální odpovědnosti, takový je obecný cíl této soutěže. Do letošního sedmého ročníku soutěže, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR, se přihlásilo rekordních 70 uchazečů – firmy, obce a společnosti veřejného sektoru.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 30.04.2016)
Č. Název a popis Zveřejněno od
99/16 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za kalendářní rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce 29.4.2016
98/16 Informace o prodeji neupotřebitelného movitého majetku 29.4.2016
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 29.4.2016
102/16 Záměr města Studénky, pronájem tělocvičny v budově č. p. 88, k. ú. Studénka nad Odrou 29.4.2016
101/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 698. k. ú. Butovice 29.4.2016
100/16 Záměr města Studénky, pronájem 2 místností v budově č. p. 88, k. ú. Studénka nad Odrou 29.4.2016
96/16 Usnesení z 31. schůze Rady města Studénky konané dne 21.04.2016 28.4.2016
95/16 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku 28.4.2016
94/16 Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva města Studénky 26.4.2016
93/16 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent/referentka odboru školství, kultury a sociálních věcí 25.4.2016
92/16 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1356/69, k. ú. Butovice 25.4.2016
91/16 Dražební vyhláška, Jaroslav Přecechtěl 22.4.2016
89/16 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Dalibor Kovács 20.4.2016
88/16 Vyhlášení nálezů 20.4.2016
87/16 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 20.4.2016

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.6%
10.9%
12.4%
33.2%
7.9%