Změny v autobusových jízdních řádech

Zveřejněno 06. 06. 2018 07:29

Od 10.06.2018 dochází ke změnám u autobusových jízdních řádů. Studénky se dotkne změna u linky č. 880 629 na trase Bílovec – Velké Albrechtice – Studénka, kdy dojde k posunu odjezdu spoje č. 13, který bude nově vyjíždět ze zastávky Studénka, Dělnický dům v 8:45.

Všechny změny u autobusových jízdních řádů v Moravskoslezském kraji.

Daň z nemovitých věcí – r.2018

Zveřejněno 06. 06. 2018 07:15

Do 31.května 2018 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již vyplněna) nebo složenkou typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení č. 5/2018

Zveřejněno 28. 05. 2018 10:12

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2018 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

celý článek...

Cena hejtmana kraje je opět ve Studénce

Zveřejněno 21. 05. 2018 06:40

Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...

Uzavření Oderské lávky

Zveřejněno 15. 05. 2018 14:20

Obec Albrechtičky bude s přispěním dotace Moravskoslezského kraje provádět od 04.06.2018 plánovanou opravu Oderské lávky. Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela uzavřena a předpoklad ukončení opravy je do 31.07.2018. Informační tabule o uzavření Oderské lávky budou umístěny na přístupových chodnících na území města Studénky a obce Albrechtičky.

 

Ing. Miloslav Čegan
starosta obce Albrechtičky


Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 19.06.2018)
Č. Název a popis Zveřejněno od
139/18 Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu - Stavba šaten a pozemek fotbalového hřiště k.ú. Nová Horka 18.6.2018
138/19 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 18.6.2018
137/18 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Studénky za rok 2017 18.6.2018
136/18 Záměr města Studénky, výpůjčka nebytového prostoru, budova čp. 386, parc. č. 1694, k. ú. Butovice 14.6.2018
135/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku p.č. 2394/1 v k.ú. Butovice - zahrádka č. 3 v sadě č. 2 13.6.2018
134/18 Veřejné projednání Návrhu změny č. 3 Územního plánu Studénka 13.6.2018
133/18 Návrh změny č. 1 Územního plánu Studénka 13.6.2018
132/18 Usnesení ze 76. schůze Rady města Studénky konané dne 31.5.2018 7.6.2018
131/18 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - železniční přejezd 6.6.2018
129/18 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru, budova čp. 779, k. ú. Butovice 4.6.2018
128/18 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 4.6.2018
127/18 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 4.6.2018
126/18 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Pavel Novobilský 4.6.2018
121/18 Výběrové řízení č. 5/2018 - referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku 28.5.2018
120/18 Dražební vyhláška, prodej nemovitostí v dobrovolné dražbě 28.5.2018

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Částečná rekonstrukce městského úřadu

Částečná rekonstrukce městského úřadu (aktualizováno 27. 4. 2018)

Etapizace prací výměny oken

Informace k částečnému přestěhování odboru MHÚM do budovy Poštovní 772 (od 11. 4. 2018)

Informace k průběhu 1. etapy (16. 4. - 04.05. 2018 - prodlouženo o 1 týden)

Informace k průběhu 2. etapy (7. 5. - 25. 5. 2018)

Informace k průběhu 3. etapy (21. 5. - 1. 6. 2018)

Informace k průběhu 4. etapy (28. 5. - 15. 6. 2018)

Informace k průběhu 5. etapy (18. 6. - 6. 7. 2018)

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

33.7%
11.1%
12.9%
33.5%
8.8%