Systém „DOBRÝÚŘAD“

Zveřejněno 08. 08. 2014 08:19

Vážení občané, vážení klienti městského úřadu,

Městský úřad Studénka se zapojil do systému hodnocení „DOBRÝÚŘAD“. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit Váš dojem z návštěvy a jednání na úřadě z pohledu chování, jednání i profesionality pracovníků jednotlivých odborů úřadu.

Vedení městského úřadu by rádo znalo Vaše postřehy a názory na fungování městského úřadu, zvláště jednání a chování jeho pracovníků při vyřizování Vašich záležitostí na úřadě. Podělte se proto, prosím, o svou zkušenost, pošlete nám své podněty a nápady ke zlepšení,  inspirujte nás. I díky této zpětné vazbě můžeme naši práci dále zlepšovat k Vaší spokojenosti.

celý článek...

Plánované vypínání elektrické energie 21.8.2014

Zveřejněno 28. 07. 2014 06:35

celý článek...ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro Studénka-Butovice, části ulic Sjednocení a Budovatelská.

Vypínání el. energie je plánováno dne 21.8.2014 od 11:30 do 15:00 hod.

celý článek...

Dopravní omezení na komunikacích ve Studénce

Zveřejněno 23. 07. 2014 14:22

celý článek...V obd. od 9.8.2014 do 23.9.2014 dojde k uzavírkám části dvou komunikací ve Studénce, a to z důvodů nutných oprav a rekonstrukcí. Bude se jednat o tyto uzavírky:

Železniční přejezd na ul. R. Tomáška
Část silnice č. III/46427 v km. 5,730 (ul. 2. května mezi ulicemi R. Tomáška a Mlýnská)

celý článek...

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Zveřejněno 24. 06. 2014 12:12

celý článek...Loni občané odevzdali k recyklaci 451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13kg drobného elektrozařízení.

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 20. 06. 2014 07:29

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2014 na obsazení pracovního místa  STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce:strážník/strážnice Městské policie Studénka

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 22.08.2014)
Č. Název a popis Zveřejněno od
202/14 Dražební vyhláška, Stanislav John 22.8.2014
201/14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Nová Horka 22.8.2014
200/14 Dražební vyhláška, Jiří Vincura 22.8.2014
199/14 Dražební vyhláška, Silvia Mižigárová 22.8.2014
198/14 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nová Horka 20.8.2014
197/14 Oznámení o ustanovení opatrovníka - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nová Horka 20.8.2014
196/14 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Telekomunikační vedení 4.2, Studénka" 20.8.2014
195/14 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - "Dálnice D 4706 - retenční příkopy - účelové odvodnění přeložky silnice II/464" 18.8.2014
194/14 Veřejná vyhláška - "Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Studénka" 18.8.2014
193/14 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - "Elektrická přípojka NN pro parcelu č. 2075/18 v k.ú. Studénka nad Odrou" 18.8.2014
192/14 Usnesení z 62. schůze Rady města Studénky konané dne 06.08.2014 15.8.2014
191/14 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU pro volby do Zastupitelstva města Studénky 13.8.2014
190/14 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Studeňáci pro Studénku pro volby do Zastupitelstva města Studénky 13.8.2014
189/14 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová pro volby do Zastupitelstva města Studénky 13.8.2014
188/14 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy pro volby do Zastupitelstva města Studénky 13.8.2014

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 20.8.2014

Hlášení městského rozhlasu

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2014 na obsazení pracovního místa STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: strážník/strážnice Městské policie Studénka

Počet obsazovaných míst: 1

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35%
11.1%
13.5%
32.2%
8.2%