celý článek...

Soutěž „Informační centrum 2014"

Vážení a milí klienti Informačního centra Studénka,
od 16. června do 31. července 2014 máte možnost hlasovat v soutěži „Informační centrum 2014“.

celý článek...
celý článek...

Komunální volby 2014

Volby do zastupitelstev obcí jsou vyhlášeny na 10. a 11. října 2014.

Informace k volbám naleznete zde

Dopravní omezení na komunikacích ve Studénce

Zveřejněno 23. 07. 2014 14:22

celý článek...V obd. od 9.8.2014 do 23.9.2014 dojde k uzavírkám části dvou komunikací ve Studénce, a to z důvodů nutných oprav a rekonstrukcí. Bude se jednat o tyto uzavírky:

Železniční přejezd na ul. R. Tomáška
Část silnice č. III/46427 v km. 5,730 (ul. 2. května mezi ulicemi R. Tomáška a Mlýnská)

celý článek...

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Zveřejněno 24. 06. 2014 12:12

celý článek...Loni občané odevzdali k recyklaci 451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13kg drobného elektrozařízení.

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 20. 06. 2014 07:29

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2014 na obsazení pracovního místa  STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce:strážník/strážnice Městské policie Studénka

celý článek...

Informace Finančního úřadu v Novém Jičíně pro plátce daně z nemovitých věcí

Zveřejněno 17. 06. 2014 14:40

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Novém Jičíně ke dni 15.7.2014 stále ještě eviduje část poplatníků ze Studénky, kteří doposud neuhradili daň z nemovitých věcí splatnou 2.6.2014, a to i přesto, že byli na tuto skutečnost již několikrát upozorněni.

celý článek...

Sekání trávy o víkendu

Zveřejněno 12. 06. 2014 08:55

celý článek...Vážení občané a zahrádkáři,

je tady opět období, kdy dává příroda o sobě vědět v dobrém i v tom horším. Například údržba travnatých ploch, keřů a všeho, co s tím souvisí, je nezbytná. Město Studénka nechce jít při časovém vymezování těchto činností jenom cestou zákazů a spoléhá na nepsané zásady vzájemného a slušného soužití. Pokusme se tedy práce se zahradními stroji a jiné hlučné činnosti nasměrovat především mimo volné dny a do rozumného denního času. To se samozřejmě netýká např. mimořádných a kalamitních situací. Snad si dovedeme vyjít vstříc a být k sobě ohleduplní, nejen při sekání trávy.

Ing. Miroslav Fabian
místostarosta


Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 24.07.2014)
Č. Název a popis Zveřejněno od
164/14 Vyhlášení nálezů 23.7.2014
163/14 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí, Jaroslav Mikušek 22.7.2014
162/14 Usnesení - elektronická dražba, Lenka Pfeiferová 18.7.2014
161/14 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitých věcí 18.7.2014
160/14 Informace - Projekt na podporu vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 18.7.2014
159/14 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, Jana Včulková 14.7.2014
157/14 Vyhlášení nálezů 10.7.2014
156/14 Stanovení počtu podpisů na peticích, Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11.10.2014 9.7.2014
155/14 Podávání kandidátních listin, Informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11.10.2014 9.7.2014
153/14 Oznámení společnosti POWGEN a.s. o přerušení dodávky tepelné energie 4.7.2014
137/14 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa strážník/strážnice Městské policie Studénka 20.6.2014
113/14 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 - ostatní plocha a parc. č. 1641/1 - ostatní plocha, k.ú. Butovice za účelem zřízení parkovacích ploch 16.5.2014
97/14 Záměr města Studénky, prodej bytové jednotky č. 347/5 v domě čp. 347, k.ú. Butovice 28.4.2014
96/14 Záměr města Studénky, prodej bytové jednotky č. 347/10 v domě čp. 347, k.ú. Butovice 28.4.2014
95/14 Záměr města Studénky, prodej budovy čp. 363 na pozemku parc. č. 1744/2 a pozemku parc. č. 1744/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Butovice 28.4.2014

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 23. 7. 2014

Hlášení městského rozhlasu

Vyhlášení výběrového řízení

Starosta města Studénky vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2014 na obsazení pracovního místa  

STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA

s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: strážník/strážnice Městské policie Studénka

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.2%
11.2%
13.5%
31.8%
8.3%