Pozvání na 23. zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 22. 10. 2013 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 24. dubna 2014 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Odvoz odpadu

Zveřejněno 15. 04. 2014 13:42

S ohledem na den volna o velikonočním pondělí je svoz komunálního odpadu od rodinných domů posunut na středu 23.4.2014.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Plánované vypínání elektrické energie 5.5.2014

Zveřejněno 08. 04. 2014 10:06

celý článek...ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro Butovice část ulice Poštovní.

Vypínání el.energie je plánováno dne 5.5.2014 v době od 7:30 do 17:30 hodin.

celý článek...

Nabídka pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Zveřejněno 07. 04. 2014 08:56

Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. v rámci uskutečněníprojektu „Realizace akčního plánu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“, nabízí zdarma podnikatelům v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování apod.) a poskytujících volnočasové aktivity (muzea, wellness, fittness, sportovní a kulturní střediska, volnočasové areály apod.) pro návštěvníky tuzemské i zahraniční možnost prezentace svých služeb v nově vznikajícím Turistickém průvodci Poodří – Moravské Kravařsko. Termín uzavření přihlášek je 25.4.2014.

celý článek...

Vyhlášení druhého kola přijímání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory – grantu z rozpočtu města Studénky na rok 2014

Zveřejněno 24. 03. 2014 13:01

Rada města Studénky na návrh grantové komise projednala na své 54. schůzi dne 19.03.2014 a usnesením č. 1508/54/14 vyhlásila druhé kolo přijímání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory (VFP) – grantu z rozpočtu města Studénky na rok 2014. Celý článek – viz odkaz: http://www.mesto-studenka.cz/public/documents/verejna-financni-podpora/vyhlaseni-2kola-grantu-2014.pdf


Všechny aktuality...

Hlášení rozhlasu 22.4.2014

Hlášení městského rozhlasu

Program rozvoje města

Město Studénka připravuje nový strategický dokument – Program rozvoje města. Snahou a cílem zpracovatelů je do tvorby tohoto dokumentu zapojit co nejširší okruh občanů, kteří mohou přispět svými náměty nebo požadavky, příp. se na zpracování podílet i osobně. Máte-li někdo zájem zapojit se aktivně do zpracování tohoto dokumentu svou účastí v jedné ze tří pracovních skupin, přihlaste se prosím v termínu do 22.4.2014. Své návrhy, náměty či doporučení můžete předávat či zasílat v termínu do 20.5.2014. Současně vás žádáme o vyplnění dotazníku zveřejněného na stránkách města.
Bližší informace získáte u Mgr. Chromíkové, odbor rozvoje města a investic.

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.7%
11.5%
13.7%
30.8%
8.2%