Přelety vrtulníku v nočních hodinách

Zveřejněno 30. 06. 2016 11:34

Na základě dotazů občanů uvádíme informace poskytnuté vedením Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

V současné době na letišti v Mošnově dočasně působí vrtulník střední třídy Mi-8 provozovaný civilním operátorem. Vrtulník plní výcvikový program, jehož součástí jsou předepsané úlohy obsahující pohyb na letišti, v prostoru letiště a také lety z/do prostoru letiště, tzv. navigační lety. Protože se jedná o veřejné mezinárodní letiště, jsou všechny činnosti prováděny podle příslušných civilních předpisů a provozovatel letiště pro tyto činnosti nevydává zvláštní povolení.

celý článek...

Elektronická evidence tržeb

Zveřejněno 17. 06. 2016 13:12

Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 13. 06. 2016 12:43

Vzhledem k trvalým stížnostem občanů, zejména z okolí lokality ulice Tovární, na obtěžující zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky podávám tuto informaci, jejímž obsahem chci doložit skutečnosti týkající se povolení jejího provozu a úlohy města a městského úřadu v tomto procesu.

celý článek...

Regionální investiční pobídka

Zveřejněno 10. 06. 2016 08:19

Moravskoslezský kraj připravil nový produkt pro podniky, které budou v Moravskoslezském kraji investovat

Pokud plánujete v Moravskoslezském kraji realizovat investici v rámci své podnikatelské činnosti a nedosáhnete na národní investiční pobídky, máte možnost v letošním roce obdržet z rozpočtu kraje individuální dotaci. Nový nástroj je zaměřen jak na podnikatelské subjekty, které do regionu přichází s novým investičním záměrem, tak na stávající podniky v regionu, které svou výrobu rozšiřují.

celý článek...

Představujeme Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Zveřejněno 08. 06. 2016 19:48
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.  Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se o výzvu č. 16).

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 30.06.2016)
Č. Název a popis Zveřejněno od
143/16 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 851, k. ú. Butovice 28.6.2016
142/16 Dražební vyhláška, Vladimír Oderský 27.6.2016
141/16 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 16.06.2016 23.6.2016
140/16 Dražební vyhláška, Josef Varga 23.6.2016
139/16 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. st. 233, k. ú. Nová Horka 22.6.2016
138/16 Záměr města Studénky, prodej pozemků v k. ú. Butovice 22.6.2016
137/16 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 2092/1 - ostatní plocha, k. ú. Butovice 22.6.2016
135/16 Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu - novostavba rodinného domu 21.6.2016
134/16 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, Gustav Adámek 20.6.2016
133/16 Usnesení z 34. schůze Rady města Studénky konané dne 16.06.2016 17.6.2016
132/16 Vyhlášení nálezů 15.6.2016
131/16 Usnesení o odročení dražebního jednání - Jaroslav Přecechtěl 14.6.2016
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice 7.6.2016
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice 23.5.2016
108/16 Veřejná vyhláška - Oznámení o pořizování čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bílovec 13.5.2016

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 27. 6. 2016

Hlášení městského rozhlasu

Platba daně z nemovitých věcí

Do 31.května 2016 měla být většinou poplatníků daně z nemovitých věcí uhrazena tato daň pro letošní rok. Pokud někdo tuto platbu  doposud neprovedl, ať tak obratem učiní.

Daň z nemovitých věcí můžete zaplatit nejen převodem z účtu, ale také na poště složenkou, kterou jste obdrželi od finanční správy (neplatíte poštovné a je již vyplněna) nebo složenkou  typu „A“ s jejímž vyplněním Vám jistě  poradí pracovníci pošty. Úhradu daně můžete provést také  přímým zaplacením na pokladně finančního úřadu - Územního pracoviště v Novém Jičíně v úředních dnech do 16:00 hod. Variabilní symbol bude Vaše rodné číslo.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.5%
10.9%
12.4%
33.2%
7.9%