Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 28. 03. 2017 00:00

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční 6. dubna 2017 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studénka nad Odrou

Zveřejněno 22. 03. 2017 14:55

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Studénka nad Odrou. Svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy. Vlastníci pozemků byli informováni dopisem pozemkového úřadu. Jednání se uskuteční dne 6.4.2017 v 16:00 hodin v Dělnickém domě.

celý článek...

Nové vyhlášení CHKO Poodří

Zveřejněno 15. 03. 2017 10:51

Dnem 01.03.2017 vstoupilo v platnost nařízení Vlády ČR č. 51/2017 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Poodří, a rovněž vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 52/2017 Sb., o vymezení zón ochrany CHKO Poodří. Byl tak po více než 25 letech nahrazen původní vyhlašovací předpis, který již v mnohém neodpovídal současné legislativě v ochraně přírody ani skutečným poměrům a potřebám chráněného území.

celý článek...

Vyhlášení konkurzního řízení

Zveřejněno 07. 03. 2017 13:08

Rada města Studénky na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace.

celý článek...

Zápach z provozovny UPIA International, s. r. o., v areálu bývalé Vagonky

Zveřejněno 28. 02. 2017 10:59

V samotném závěru roku 2016 obdrželo město Studénka informaci o tom, že bylo zahájeno správní řízení se společností UPIA International, s. r. o., ve věci dalšího povolení provozu termického čistícího zařízení v areálu bývalé Vagonky, a to těsně před vypršením původního povolení.

Město, vedeno snahou naplnit svou zákonnou povinnost, požádalo Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o přiznání postavení účastníka řízení. Tímto legálním a legitimním krokem jsme chtěli  zabezpečit svou zákonem svěřenou povinnost vykonávat a naplňovat veřejný zájem, konkrétně pak veřejný zájem na úseku životního prostředí, když občané města se oprávněně a opakovaně dožadovali, abychom hájili jejich oprávněné zájmy, neboť stávající provoz stacionárního zdroje je předmětem řady oprávněných stížností.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 30.03.2017)
Č. Název a popis Zveřejněno od
80/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1732/1 - zahrada, k. ú. Butovice 30.3.2017
79/17 Záměr města Studénky, pronájem pozemků par. č. 880/1 a parc. č. 882/1, k. ú. Butovice 30.3.2017
78/17 Vyhlášení nálezů 29.3.2017
77/17 Elektronická dražba, Jaroslav Přecechtěl 29.3.2017
76/17 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Studénky konané dne 6.4.2017 28.3.2017
75/17 Informace o podaném návrhu, cyklostezka 28.3.2017
74/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku, parc. č. 2394/1, zahrádka č. 17/2, k. ú. Butovice 28.3.2017
73/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku, parc. č. 1700, zahrádka č. 1/7, k. ú. Butovice 28.3.2017
72/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 1/0, k. ú. Butovice 28.3.2017
71/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku p.č. 1356/69 v k.ú. Butovice 27.3.2017
70/17 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 27.3.2017
69/17 Nařízení města Studénky č. 1/2017, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2011, kterým se vymezuje část místní komunikace na ulici Beskydské, ve které lze její určené úseky označené dopravním značením užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 24.3.2017
68/17 Dražební vyhláška, Renáta Wiesnerová 22.3.2017
55/17 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studénka nad Odrou - oznámení o zjišťování průběhu hranic 22.3.2017
67/17 Schválené rozpočtové opatření 20.3.2017

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.3%
10.8%
12.5%
33.7%
7.8%