Pozvání na zasedání Zastupitelstva města Studénky

Zveřejněno 24. 11. 2015 13:05

Zasedání zastupitelstva města se uskuteční 3. prosince 2015 v 15:00 hodin ve velkém sále Dělnického domu.

Pozvání

Problematika železničního přejezdu ve Studénce - aktuálně

Zveřejněno 03. 11. 2015 15:27

Vedení města zahájilo ihned po tragickém střetu vlaku Pendolino s kamionem přípravu souboru opatření ke zvýšení bezpečnosti na tomto přejezdu. Zde musím zmínit, že město má v tomto ohledu jen velmi omezené možnosti, jelikož správcem přejezdu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a dohled nad dodržováním dopravních předpisů vykonává Policie České republiky. Proto jsme zahájili sérii jednání s příslušnými zainteresovanými subjekty, abychom zjistili, jaké jsou možnosti města v řešení nastalé situace.

celý článek...

Změna provozovatele podtlakové kanalizace v Butovicích

Zveřejněno 14. 10. 2015 10:15

K datu 31.12.2015 bude ukončena smlouva mezi společností Zásobování teplem Vsetín a.s. a městem Studénka, jejímž předmětem je správa a údržba podtlakové kanalizace v Butovicích. Od 1.1.2016 bude Město Studénka provozovat podtlakovou kanalizaci v Butovicích svým jménem a na svůj náklad.

V souvislosti s touto změnou bude nutné uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kdy společnost Zásobování teplem Vsetín a.s., jako vlastník vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, bude uzavírat s odběrateli smlouvy na dodávku pitné vody a  Město Studénka, jako vlastník podtlakové kanalizace v Butovicích, smlouvy na odvádění odpadních vod.

celý článek...

Systém hodnocení DOBRÝ ÚŘAD

Zveřejněno 12. 10. 2015 15:36

Městský úřad Studénka se v polovině roku 2014 zapojil do systému hodnocení DOBRÝ ÚŘAD. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit návštěvu na úřadě po stránce chování i profesionality úředníků jednotlivých odborů.

Po roční účasti v tomto projektu bylo externí firmou provedeno vyhodnocení a na základě tohoto bylo Městskému úřadu Studénka uděleno „Zlaté ocenění – nejlepší úřad Moravskoslezského kraje“ za dosažení 96 % spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě. Dalším, ještě významnějším, oceněním
je tzv. „Platinové ocenění – nejlepší úřad České republiky za rok 2015“, které pak úřad získal za dosažení nejvyšší spokojenosti občanů v projektu vnějšího hodnocení a kvality života ve městě v rámci celé České republiky.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 28.11.2015)
Č. Název a popis Zveřejněno od
235/15 Informace - Podatelna Městského úřadu Studénka 27.11.2015
234/15 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitých věcí 25.11.2015
233/15 Vyhlášení nálezů 25.11.2015
232/15 Pozvání na 8. zasedání Zastupitelstva města Studénky 24.11.2015
231/15 Záměr města Studénky, výpůjčka části pozemku parc. č. 15/3 v obci Studénka, k.ú. Nová Horka 24.11.2015
230/15 Usnesení z 22. schůze Rady města Studénky konané dne 12.11.2015 20.11.2015
229/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, Martin Lubojacký 19.11.2015
228/15 Vyhlášení nálezů 18.11.2015
227/15 Veřejná vyhláška - usnesení o stanovení lhůty pro činění návrhů účastníky řízení ve věci schválení kanalizačního řádu podtlakové kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Studénka 18.11.2015
226/15 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení ve věci schválení kanalizačního řádu podtlakové kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Studénka v lokalitě Butovice 18.11.2015
225/15 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1464/2 a parc. č. 1449 v k.ú. Butovice 16.11.2015
224/15 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2016 16.11.2015
223/15 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavební úpravy a přístavba RD čp. 547" 12.11.2015
222/15 Vyhlášení nálezů 12.11.2015
210/15 Sdělení - změna provozovatele podtlakové kanalizace v Butovicích 8.10.2015

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 18. 11. 2015

Hlášení městského rozhlasu

Nabídka práce

Firma EUROPE 1 STEEL přijme do skladu ve Studénce v areálu bývalé Vagónky jeřábníka. Jedná se o práci ve skladu s hutním materiálem na třísměnný provoz. Náplň práce: vyhledávání materiálu, práce s mostovým jeřábem, nakládky, vykládky. Nabízíme nástupní plat 16 000 Kč, po zapracování vyšší + prémie + přesčasy. Kontakt: 773 073 370.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.7%
10.9%
12.7%
32.9%
7.9%