Evidence dotačních projektů

Zveřejněno 16. 10. 2017 09:01

V záložce Rozvoj města byla zveřejněna evidence dotačních projektů města Studénky. Více informací zde.

Stižnost na provoz zařízení

Zveřejněno 13. 10. 2017 13:54

V souvislosti se  snahou řešit stav trvalého obtěžování zápachem z provozu zařízení společnosti UPIA International, s. r. o., umístěného v areálu bývalé Vagonky jsme se obrátili  s žádostí o pomoc až k ministrovi životního prostředí, který zaujal dále uvedené stanovisko. O dalším vývoji v této záležitosti budeme informovat prostřednictvím internetových stránek města.

Stížnost
Vyjádření Ministerstva životního prostředí

Rozhodnutí o uzavření ledové plochy ještě NEPADLO

Zveřejněno 04. 10. 2017 13:23

V této chvíli čeká město na písemné vyjádření statika, jehož součástí bude návrh opatření a teprve z něj lze vyhodnotit, co bude s letošní sezónou.

Stav podbití pod střechou je bohužel velmi špatný. V loňském roce proběhlo kompletní překrytí celé střechy novou folií tak, aby se předešlo ,,látání po kouskách“. Tento krok byl nutný k zabezpečení chodu a bezpečnosti, jelikož hrozilo zatečení do elektrických zařízení. Vycházelo se ze zprávy a doporučení statika z roku 2013, kde je jako první krok doporučena oprava krytiny. Firma, která realizovala výměnu střešní krytiny, posoudila stav horního bednění střešní konstrukce jako vhodný podklad pro výměnu střešní fólie. Bohužel stav podbití nebyl posouzen, pouze se předpokládalo, vzhledem ke stavu horní části konstrukce, že je rovněž vyhovující.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 04. 10. 2017 13:46

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 10/2017 na obsazení pracovního místa PRÁVNÍK s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: právník

celý článek...

Informace ke kompostérům

Zveřejněno 02. 10. 2017 13:49

Město obdrželo dotaci na pořízení cca 800 kompostérů ve výši 2.700.000,00 Kč (85% nákladů, dalších 15% uhradí město ze svého rozpočtu). Po provedení výběrového řízení měly být kompostéry předávány občanům letos na podzim. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení bylo zrušeno a muselo být vyhlášeno znovu, budou kompostéry k dispozici až na jaře 2018. Děkujeme za pochopení.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 21.10.2017)
Č. Název a popis Zveřejněno od
273/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1, zahrádka č. 9A, k. ú. Butovice 18.10.2017
272/17 Vyhlášení nálezů 18.10.2017
271/17 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 16.10.2017
270/17 Usnesení o přerušení stavebního řízení na stavbu Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Butovice - 1. etapa 16.10.2017
269/17 Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby 13.10.2017
268/17 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, silnice II/464 13.10.2017
267/17 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci , ul. Butovická 13.10.2017
266/17 Informace o podaném návrhu 13.10.2017
265/17 Usnesení z 58. schůze Rady města Studénky konané 05.10.2017 11.10.2017
264/17 Informace o oznámení záměru "STORK II - Deponie trub/DEPONIE BUTOVICE" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 11.10.2017
263/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1, zahrádka č. 2, k. ú. Butovice 10.10.2017
262/17 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 24/6, k. ú. Butovice 10.10.2017
261/17 Záměr města Studénky, pronájem místnosti č. 9A budovy čp. 386 na parc. č. 1694 k.ú. Butovice 9.10.2017
260/17 Telefonní seznam volebních místností v územním obvodu MěÚ Studénka 9.10.2017
258/17 Vyhlášení výběrového řízení č. 11/2017, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 6.10.2017

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Informace k volbám

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace z úřední desky

Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

Další informace

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.4%
10.4%
12.3%
34.3%
7.6%