Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 24. 10. 2017

Zveřejněno 22. 09. 2017 07:42

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

celý článek...

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

Zveřejněno 15. 09. 2017 11:34

Svoz objemného a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 23.09.2017 a to:

celý článek...

Stanovisko k nekvalitnímu ozvučení setkání prezidenta republiky s občany města

Zveřejněno 08. 09. 2017 07:44

V úterý 5. září 2017 navštívil naše město prezident republiky Miloš Zeman. Na vzácnou návštěvu jsme se připravovali s vědomím jejího významu a výjimečnosti tak, aby proběhla důstojně a bezchybně.

Program návštěvy se skládal ze tří samostatných částí. První dvě se uskutečnily v prostorách městského úřadu (setkání „v úzkém kruhu“ pouze se mnou a hejtmanem kraje a setkání s pozvanými představiteli města) a proběhly naprosto v pořádku a bez závad. Třetí částí bylo setkání s občany na náměstí, které bylo poznamenáno nekvalitním ozvučením, čímž bylo do značné míry znehodnoceno úsilí vynaložené při přípravě návštěvy. Ať již bylo způsobeno technickými či jinými problémy, určitě k němu nemělo dojít, a mě jako představitele města oprávněná kritika velmi mrzí.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 24.09.2017)
Č. Název a popis Zveřejněno od
243/17 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 14.9.2017 21.9.2017
242/17 Výběrové řízení č. 15/2017 - referent sociálněprávní ochrany dětí, Kopřivnice 20.9.2017
241/17 Výběrové řízení č. 14/2017 - referent vodního hospodářství, Kopřivnice 20.9.2017
240/17 Výběrové řízení č. 13/2013 - Vedoucí oddělení investic, Kopřivnice 20.9.2017
239/17 Vyhlášení nálezů 20.9.2017
238/17 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.9.2017
237/17 Návrh opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území České republiky 20.9.2017
236/17 Elektronická dražba 25.10.2017 v 10:30 hod. 20.9.2017
235/17 Záměr města Studénky - prodej pozemku p.č. 1615/3 v k.ú. Butovice 20.9.2017
234/17 Záměr města Studénky - prodej pozemků p.č. 1707/1, 1707/2, 1708/1, 1708/2, 1709/1 a 1709/2 v k.ú. Butovice 20.9.2017
233/17 Záměr města Studénky - prodej spoluvlastnického podílu ve výši 790/12640 20.9.2017
232/17 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 19.9.2017
231/17 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 19.9.2017
230/17 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 18.9.2017
229/17 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 18.9.2017

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Informace k volbám

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace z úřední desky

Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

Další informace

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.5%
10.5%
12.3%
34.1%
7.6%