Sportovní areál u ZŠ TGM

Zveřejněno 20. 11. 2017 13:01

celý článek...Dne 21.11.2017 bude otevřen nový sportovní areál u ZŠ TGM.

Víceúčelové sportovní hřiště je určeno široké veřejnosti a vybaveno sektorem pro skok do dálky, vrh koulí a běžeckou rovinkou (bude využitelné až v letním období). Součástí stavby je také posilovací sestava a na nový pružný povrch je instalován stávající dětský herní prvek. Hřiště je z praktických důvodů oploceno, je zde instalováno 12 laviček, 4 koše, hřiště je vybaveno elektronickou ostrahou a osvětlením. Provoz zajišťuje do konce roku město, od 1.1.2018 jej bude zabezpečovat SAK Studénka, příspěvková organizace. Se správcem je možné domluvit zapůjčení vybavení pro tenis, volejbal, nohejbal a florbal a nasvětlení areálu  - č. tel. 774 700 543.

Návštěvní řád Sportovního areálu u ZŠ TGM

Veřejné osvětlení na ulici Poštovní

Zveřejněno 20. 11. 2017 12:50

V období od 21.11.2017 nejdéle do 30.11.2017 nebude v provozu veřejné osvětlení v části ulice Poštovní, a to v úseku od čp. 575 po čp. 818 („u Zemana“), kde v souvislosti s rekonstrukcí chodníkového tělesa dochází také k výměně veřejného osvětlení a napojení nového osvětlení přechodů pro chodce.

Žádáme občany o zvýšenou opatrnost v tomto úseku, který nebude osvětlen, a děkujeme za pochopení.

celý článek...

Stanovisko k podjezdu na trati Přerov – Bohumín: město Studénka svým rozhodnutím podporuje komplexní řešení

Zveřejněno 06. 11. 2017 10:48

celý článek...

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podala žádost na město Studénku o vyjádření k navržené variantě: vybudovat podjezd pod koridorovou tratí bez řešení objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Zastupitelstvo města na svém zasedání toto řešení uznalo jako nepřijatelné. Tento krok jen podporuje názor, že vybudování objízdné trasy je pro město absolutní nutností, a zároveň upozorňuje na nutnost řešit celou situaci komplexně.

celý článek...

Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 27. 10. 2017 14:25

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 12/2017 na obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 22.11.2017)
Č. Název a popis Zveřejněno od
298/17 Vyhlášení nálezů 22.11.2017
297/17 Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Studénky na období let 2019-2022 21.11.2017
296/17 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2018 21.11.2017
295/17 Vyhlášení nálezů 15.11.2017
294/17 Volba prezidenta ČR - informace o počtu a sídle volebních okrsků a minimálním počtu členů okrskových volebních komisí 13.11.2017
293/17 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - ul Družstevní a Daroňova 13.11.2017
292/17 Veřejná vyhláška, nařízení vlastníkům lesa zpracování těžeb nahodilých 8.11.2017
291/17 Vyhlášení nálezů 8.11.2017
290/17 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 8.11.2017
284/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 31.10.2017
282/17 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka odboru školství, kultury a sociálních věcí 27.10.2017
281/17 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemků parc. č. 1640/1 a č. 1641/1, k. ú. Butovice 26.10.2017
276/17 Elektronická dražba 28.11.2017 23.10.2017
257/17 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 5.10.2017
253/17 Programový dokument - sociální věci 2.10.2017

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Volba prezidenta ČR – 01/2018

Informace k volbám

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace z úřední desky

Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

Další informace

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.3%
10.4%
12.3%
34.3%
7.6%