Výběrové řízení na funkci školník, topič plynové kotelny

Zveřejněno 01. 12. 2017 11:53

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín vypisuje výběrové řízení na pozici školník, topič plynové kotelny s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: Školník, topič plynové kotelny

celý článek...

Změna otevírací doby

Zveřejněno 28. 11. 2017 12:49

V období od 01.12.2017 do 31.03.2018 nebude komunitní kompostárna na ul. Polské v sobotu otevřena.

Sportovní areál u ZŠ TGM

Zveřejněno 20. 11. 2017 13:01

celý článek...Dne 21.11.2017 bude otevřen nový sportovní areál u ZŠ TGM.

Víceúčelové sportovní hřiště je určeno široké veřejnosti a vybaveno sektorem pro skok do dálky, vrh koulí a běžeckou rovinkou (bude využitelné až v letním období). Součástí stavby je také posilovací sestava a na nový pružný povrch je instalován stávající dětský herní prvek. Hřiště je z praktických důvodů oploceno, je zde instalováno 12 laviček, 4 koše, hřiště je vybaveno elektronickou ostrahou a osvětlením. Provoz zajišťuje do konce roku město, od 1.1.2018 jej bude zabezpečovat SAK Studénka, příspěvková organizace. Se správcem je možné domluvit zapůjčení vybavení pro tenis, volejbal, nohejbal a florbal a nasvětlení areálu  - č. tel. 774 700 543.

Návštěvní řád Sportovního areálu u ZŠ TGM

Stanovisko k podjezdu na trati Přerov – Bohumín: město Studénka svým rozhodnutím podporuje komplexní řešení

Zveřejněno 06. 11. 2017 10:48

celý článek...

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, podala žádost na město Studénku o vyjádření k navržené variantě: vybudovat podjezd pod koridorovou tratí bez řešení objízdné trasy pro kamionovou dopravu. Zastupitelstvo města na svém zasedání toto řešení uznalo jako nepřijatelné. Tento krok jen podporuje názor, že vybudování objízdné trasy je pro město absolutní nutností, a zároveň upozorňuje na nutnost řešit celou situaci komplexně.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 14.12.2017)
Č. Název a popis Zveřejněno od
318/17 Vyhlášení nálezů 13.12.2017
317/17 Záměr města Studénky - záměr prodeje části pozemků p.č. 4699, 4700 v k.ú. Bílov a části pozemku p.č. 2778 v k.ú. Butovice 13.12.2017
316/17 Záměr města Studénky - záměr prodeje pozemku p.č. 2367/89, k.ú. Butovice 13.12.2017
315/17 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 12.12.2017
314/17 Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 12.12.2017
313/17 Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 6/2017, o místním poplatku ze psů 11.12.2017
312/17 Obecně závazná vyhláška města Studénky č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2017
311/17 Usnesení o opakované dražbě 7.12.2017
310/17 Dražební vyhláška 7.12.2017
309/17 Vyhlášení nálezů 6.12.2017
308/17 Veřejná vyhláška, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Poštovní 29.11.2017
306/17 Oznámení Státního pozemkového úřadu, ustanovení Města Studénky opatrovníkem pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po nedostatečně identifikovatelných vlastnících pozemků 28.11.2017
305/17 Usnesení Státního pozemkového úřadu, ustanovení Města Studénky opatrovníkem pro osoby, které vstoupily do práv dědiců po nedostatečně identifikovatelných a zemřelých vlastnících pozemků 28.11.2017
304/17 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 28.11.2017
303/17 Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 27.11.2017

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Volba prezidenta ČR – 01/2018

Informace k volbám

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace z úřední desky

Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

Další informace

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

34.9%
10.5%
12.4%
34.4%
7.8%