Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2015 na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

celý článek...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 9/2015

Zveřejněno 20. 05. 2015 13:00

Starosta města Nový jičín vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2015 na obsazení pracovní pozice ředitel příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína.

Výběrové řízení

Oslavy 70. let osvobození Studénky

Zveřejněno 12. 05. 2015 12:26

Brožura k 70. výročí osvobození Studénky (záznamy z kroniky obce od ledna do května 1945). Ke stažení zde

Svatební obřady

Zveřejněno 04. 05. 2015 07:44

Rada města Studénky s účinností od 1.5.2015 zrušila provozní poplatky za svatby a upravila termíny konání svatebních obřadů. Oddávacím dnem je nyní každá 1. sobota v měsíci. Svatba uskutečněná v tento den v obřadní síni zámku ve Studénce je bez poplatku. V případě svatby konané kdykoliv mimo tento termín a/nebo na jakémkoliv jiném vhodném místě musí snoubenci uhradit správní poplatek ve výši 1.000 Kč.

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

Rozšíření sběru separovaného odpadu

Zveřejněno 14. 12. 2011 13:33

Vzhledem k tomu, že v lokalitě Studénky I nelze nalézt dostatek vhodného místa na umístění kontejnerů na separaci plastů, zavedlo město Studénka systém sběru plastů s využitím k tomu určených žlutých pytlů, které si případní zájemci o tento systém sběru mohou vyzvednout na Městském úřadě Studénka u Ing. Ďulákové v 1. poschodí, dveře č. 74. Plastem naplněné pytle občané mohou vystavit před svým domem každou sudou středu, kdy je zajištěn jejich odvoz. Oproti takto odvezenému pytli bude do domovní schránky vložen pytel nový. Pevně věříme, že toto opatření významným způsobem přispěje ke zlepšení podmínek pro třídění odpadu v této části města.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Informace o plánovaném přerušení dodávky el. energie - 22.5.2015

Zveřejněno 27. 04. 2015 13:52

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Studénka: trafostanice měnírna ČD, LB-Cemix, Vagonka vodárna, Novos (ZNZZ), celá obec Nová Horka, část obce Sedlnice: trafostanice Statek vojsko, Colas (betonárka).

celý článek...

Všechny aktuality...

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 20.5.2015

Hlášení městského rozhlasu

Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC.

Charakteristika vykonávané práce: řízení a zabezpečování činností na úseku odboru rozvoje města a investic, to je zvláště příprava a realizace investic, zadávání veřejných zakázek, koordinace činností při získávání cizích zdrojů pro realizaci rozvojových záměrů města /podávání žádostí o podpory a dotace, jejich přijímání včetně plnění závazků vzniklých s přijetím a závěrečným vyhodnocením jejich čerpání ad.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.5%
11.2%
12.7%
32.5%
8.1%