Pozvání na 23. zasedání Zastupitelstva města

Zveřejněno 22. 10. 2013 00:00

Zasedání Zastupitelstva města se uskuteční dne 24. dubna 2014 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Pozvání

Odvoz odpadu

Zveřejněno 15. 04. 2014 13:42

S ohledem na den volna o velikonočním pondělí je svoz komunálního odpadu od rodinných domů posunut na středu 23.4.2014.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Plánované vypínání elektrické energie 5.5.2014

Zveřejněno 08. 04. 2014 10:06

celý článek...ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro Butovice část ulice Poštovní.

Vypínání el.energie je plánováno dne 5.5.2014 v době od 7:30 do 17:30 hodin.

celý článek...

Nabídka pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Zveřejněno 07. 04. 2014 08:56

Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. v rámci uskutečněníprojektu „Realizace akčního plánu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“, nabízí zdarma podnikatelům v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování apod.) a poskytujících volnočasové aktivity (muzea, wellness, fittness, sportovní a kulturní střediska, volnočasové areály apod.) pro návštěvníky tuzemské i zahraniční možnost prezentace svých služeb v nově vznikajícím Turistickém průvodci Poodří – Moravské Kravařsko. Termín uzavření přihlášek je 25.4.2014.

celý článek...

Odkalování vodovodního přivaděče

Zveřejněno 27. 03. 2014 12:49

Na základě dřívějších ujednání a také na základě rozhodnutí MěÚ Vítkov č. j. MUVI 61638/2009 ze dne 2.12.2009, MěÚ Odry č.j. MěÚO/08023/2009 ze dne 12.2.2010, MM Ostrava č.j. SMO/093615/09/OŽP/Or ze dne 18.1.2010 a MM Frýdek – Místek č.j. MMFM 75837/2009 ze dne 9.12.2009 Vám oznamujeme, že bude probíhat ve dnech 14.-18.04.2014 pravidelnéodkalovánívýše uvedeného přivaděče.

Odkalování bude probíhat dle následujícího harmonogramu


Všechny aktuality...

Hlášení rozhlasu 16.4.2014

Hlášení městského rozhlasu

Pozvání

na 23. zasedání Zastupitelstva města Studénky, které se uskuteční dne 24. dubna 2014 v 15:00 hodin ve velkém sále Městského úřadu Studénka.

Program zasedání:

  • zahájení
  • projednávání materiálů
  • zodpovězení dotazů členů ZMS k přijatým usnesením RMS
  • různé        
  • závěr
celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.7%
11.5%
13.7%
30.8%
8.3%