Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Zveřejněno 01. 10. 2014 15:36

celý článek...SŽDC, s.o. Územní správa Ostrava, Vám v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie pro odběry napojené na rozvody v žst. Studénka.
Důvodem přerušení dodávky el. energie je ohlášené přerušení dodávky za účelem údržby ze strany správce zařízení SŽDC, s.o. Oř Ostrava.Termín přerušení:  22.10.2014 v době od 7:00 do 13:00 hod.

celý článek...

Svátek seniorů

Zveřejněno 29. 09. 2014 13:36

celý článek...Vážení senioři,

město Studénka ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí připravilo Besedu na téma „Nekalé praktiky prodejců“. Beseda se uskuteční v úterý 07.10.2014 od 13:00 hodin v sále v 1. patře městského úřadu ve Studénce. Hlavním tématem budou práva spotřebitelů na předváděcích akcích, právo odstoupení od smlouvy, právo na vrácení peněz.

celý článek...

Studénka má nejlepší informační centrum

Zveřejněno 15. 09. 2014 08:40

celý článek...Stejně jako vloni tak i letos vyhlásila Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a provozovatelem portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism další ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem „Informační centrum 2014“.

Celorepubliková soutěž odstartovala 16. června 2014 a do 31. července 2014 měli turisté a návštěvníci infocenter možnost ohodnotit ochotu a profesionálnost obsluhy a dát svůj hlas nejlepšímu a nejkvalitnějšímu poskytovateli služeb a aktuálních informací. Za tímto účelem byla na webových stránkách Deníku vytvořena speciální internetová příloha, kde mohli návštěvníci hlasovat pro své oblíbené informační centrum.

celý článek...

Systém „DOBRÝÚŘAD“

Zveřejněno 08. 08. 2014 08:19

Vážení občané, vážení klienti městského úřadu,

Městský úřad Studénka se zapojil do systému hodnocení „DOBRÝÚŘAD“. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit Váš dojem z návštěvy a jednání na úřadě z pohledu chování, jednání i profesionality pracovníků jednotlivých odborů úřadu.

Vedení městského úřadu by rádo znalo Vaše postřehy a názory na fungování městského úřadu, zvláště jednání a chování jeho pracovníků při vyřizování Vašich záležitostí na úřadě. Podělte se proto, prosím, o svou zkušenost, pošlete nám své podněty a nápady ke zlepšení,  inspirujte nás. I díky této zpětné vazbě můžeme naši práci dále zlepšovat k Vaší spokojenosti.

celý článek...

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Zveřejněno 24. 06. 2014 12:12

celý článek...Loni občané odevzdali k recyklaci 451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13kg drobného elektrozařízení.

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 01.10.2014)
Č. Název a popis Zveřejněno od
225/14 Informace o podaném návrhu - veřejnoprávní smlouva - "Rekonstrukce a rozšíření obslužné komunikace p.č. 515, k.ú. Studénka nad Odrou, SO 100-01 Komunikace" 1.10.2014
224/14 Vyhlášení nálezů 1.10.2014
223/14 Dražební vyhláška, Milan Buráň 29.9.2014
222/14 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 18.09.2014 26.9.2014
221/14 Záměr města Studénky, pronájem částí pozemku parc. č. 1700 - zahrada, k.ú. Butovice 25.9.2014
220/14 Záměr města Studénky, prodej části pozemku parc. č. 1356/70, k.ú. Butovice 24.9.2014
219/14 Dražební vyhláška, Dušan Seipel 23.9.2014
218/14 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Kryté stání a střecha hospodářské budovy", k.ú. Albrechtičky 22.9.2014
217/14 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Studénky 22.9.2014
216/14 Vyhlášení nálezů 17.9.2014
214/14 Upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.9.2014
210/14 Veřejná finanční podpora z rozpočtu města Studénky - grantové kategorie pro rok 2015 4.9.2014
201/14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Nová Horka 22.8.2014
197/14 Oznámení o ustanovení opatrovníka - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nová Horka 20.8.2014
194/14 Veřejná vyhláška - "Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Studénka" 18.8.2014

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 1.10.2014

Hlášení městského rozhlasu

Nabídka práce

Společnost DEV COMPANY s provozovnou v Jistebníku přijme do pracovního poměru pro práce po celé České republice zedníky a stavební dělníky. Nástup je možný ihned. Požadujeme zručnost a zodpovědné chování. Svým zaměstnancům nabízíme stabilní pracovní zázemí a možnost dobrých výdělků. V případě zájmu volejte telefonní číslo 602 774 776.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.1%
11.1%
13.3%
32.2%
8.3%