Počet obyvatel Studénky

Zveřejněno 24. 02. 2015 12:48

K 1. lednu 2015 mělo ve Studénce trvalý pobyt celkem 9 807 občanů (z toho 4 814 mužů a 4 993 žen) a 47 cizinců s povoleným trvalým pobytem.
(celý článek)

Vítání občánků

Zveřejněno 10. 02. 2015 15:48

Komise Sbor pro občanské záležitosti města Studénky ve spolupráci s odborem vnitřních věcí městského úřadu pořádá v obřadní síni zámku již řadu let akci „Vítání občánků.“ Akce se koná nepravidelně několikrát v roce, vždy v neděli dopoledne. Má formu krátkého slavnostního obřadu a děti při ní obdrží malý dárek. Ke slavnostnímu obřadu byli rodiče s dítětem zváni formou pozvánky, kterou jim městský úřad adresně zasílal.

celý článek...

Nabídka neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu

Zveřejněno 23. 02. 2015 10:58

Město Studénka nabízí zájmovým sdružením a spolkům na území města Studénky k bezúplatnému převodu níže uvedený neupotřebitelný majetek.

Písemné žádosti zasílejte do 09.03.2015 na adresu Městský úřad Studénka, odbor financí a rozpočtu, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka. V případě zájmu více subjektů o nabízený majetek rozhoduje v souladu s vnitroorganizační směrnici č. SM/15/2013/FaR - Oběh účetních dokladů a pokladní operace, pořadí přijetí písemné žádosti. V žádosti uveďte název zájmového sdružení, IČ, jméno pověřeného zástupce, telefonický kontakt, pořadové číslo a název majetku, o který máte zájem.

celý článek...

MAS Regionu Poodří, z.s., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.

Zveřejněno 20. 02. 2015 09:52

7. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®" výrobky, zemědělské a přírodní produkty.

celý článek...

MAS Regionu Poodří, z.s., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.

Zveřejněno 20. 02. 2015 09:43

4. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®"stravovací a ubytovací služby.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 02.03.2015)
Č. Název a popis Zveřejněno od
48/15 Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Městského úřadu Studénka v oblasti poskytování informací 27.2.2015
47/15 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1 - zahrada, k.ú. Butovice 26.2.2015
46/15 Vyhlášení nálezů 25.2.2015
45/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Miroslav Jašek 24.2.2015
44/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Ivana Chovancová 20.2.2015
43/15 Nabídka neupotřebitelného majetku k bezúplatnému převodu 20.2.2015
42/15 Veřejná vyhláška - "Opatření obecné povahy č. 1/2015 - Územní plán Studénka" 18.2.2015
41/15 Dražební vyhláška, Jan Ondříček 18.2.2015
40/15 Dražební vyhláška, Dušan Seipel 18.2.2015
39/15 Vyhlášení nálezů 18.2.2015
38/15 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 12.02.2015 18.2.2015
37/15 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 321/2 - trvalý travní porost, k.ú. Butovice 16.2.2015
36/15 Záměr města Studénky, prodej pozemku parc. č. 60/11 - zahrada včetně hospodářské budovy na pozemku, k.ú. Nová Horka 16.2.2015
35/15 Záměr města Studénky, prodej pozemků parc. č. 1811/1 - zahrada, parc. č. 1811/2 - zahrada a parc. č. 1811/3 - zahrada, k.ú. Butovice 16.2.2015
34/15 Pozvánka na veřejné projednání koncepce Program rozvoje města a Vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví 16.2.2015

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.6%
10.9%
12.8%
32.6%
8.2%