Systém „DOBRÝÚŘAD“

Zveřejněno 08. 08. 2014 08:19

Vážení občané, vážení klienti městského úřadu,

Městský úřad Studénka se zapojil do systému hodnocení „DOBRÝÚŘAD“. Tato aplikace umožňuje prostřednictvím jednoduché e-mailové zpětné vazby zhodnotit Váš dojem z návštěvy a jednání na úřadě z pohledu chování, jednání i profesionality pracovníků jednotlivých odborů úřadu.

Vedení městského úřadu by rádo znalo Vaše postřehy a názory na fungování městského úřadu, zvláště jednání a chování jeho pracovníků při vyřizování Vašich záležitostí na úřadě. Podělte se proto, prosím, o svou zkušenost, pošlete nám své podněty a nápady ke zlepšení,  inspirujte nás. I díky této zpětné vazbě můžeme naši práci dále zlepšovat k Vaší spokojenosti.

celý článek...

Dopravní omezení na komunikacích ve Studénce

Zveřejněno 23. 07. 2014 14:22

celý článek...V obd. od 9.8.2014 do 23.9.2014 dojde k uzavírkám části dvou komunikací ve Studénce, a to z důvodů nutných oprav a rekonstrukcí. Bude se jednat o tyto uzavírky:

Železniční přejezd na ul. R. Tomáška
Část silnice č. III/46427 v km. 5,730 (ul. 2. května mezi ulicemi R. Tomáška a Mlýnská)

celý článek...

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Zveřejněno 24. 06. 2014 12:12

celý článek...Loni občané odevzdali k recyklaci 451 televizorů, 184 monitorů a 3 669,13kg drobného elektrozařízení.

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

celý článek...

Sekání trávy o víkendu

Zveřejněno 12. 06. 2014 08:55

celý článek...Vážení občané a zahrádkáři,

je tady opět období, kdy dává příroda o sobě vědět v dobrém i v tom horším. Například údržba travnatých ploch, keřů a všeho, co s tím souvisí, je nezbytná. Město Studénka nechce jít při časovém vymezování těchto činností jenom cestou zákazů a spoléhá na nepsané zásady vzájemného a slušného soužití. Pokusme se tedy práce se zahradními stroji a jiné hlučné činnosti nasměrovat především mimo volné dny a do rozumného denního času. To se samozřejmě netýká např. mimořádných a kalamitních situací. Snad si dovedeme vyjít vstříc a být k sobě ohleduplní, nejen při sekání trávy.

Ing. Miroslav Fabian
místostarosta

Úhrada zálohových plateb stočného prostřednictvím služby SIPO

Zveřejněno 21. 03. 2014 08:36

Odbor financí a rozpočtu oznamuje občanům napojeným na nově vybudovanou kanalizační síť ve Studénce I., že počínaje měsícem dubnem letošního roku je možné hradit zálohové platby stočného také prostřednictvím služby SIPO. V případě zájmu o tuto službu je zapotřebí, aby odběratel dle smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod předložil v pokladně Městského úřadu Studénka doklad „Rozpis plateb SIPO“, který je měsíčně zasílán Českou poštou, s. p.

celý článek...

Další aktuality


Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 02.09.2014)
Č. Název a popis Zveřejněno od
206/14 Dražební vyhláška, Vítězslav Drexler - Andrea Drexlerová 1.9.2014
205/14 Vyhlášení nálezů 27.8.2014
204/14 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, kryté stání a střecha hospodářské budovy, k. ú. Albrechtičky 26.8.2014
203/14 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, novostavba rodinného domu vč. technické a dopravní infrastruktury, k. ú. Studénka nad Odrou 25.8.2014
202/14 Dražební vyhláška, Stanislav John 22.8.2014
201/14 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Nová Horka 22.8.2014
200/14 Dražební vyhláška, Jiří Vincura 22.8.2014
199/14 Dražební vyhláška, Silvia Mižigárová 22.8.2014
198/14 Usnesení o ustanovení opatrovníka - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nová Horka 20.8.2014
197/14 Oznámení o ustanovení opatrovníka - Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nová Horka 20.8.2014
196/14 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Telekomunikační vedení 4.2, Studénka" 20.8.2014
195/14 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - "Dálnice D 4706 - retenční příkopy - účelové odvodnění přeložky silnice II/464" 18.8.2014
194/14 Veřejná vyhláška - "Oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Studénka" 18.8.2014
193/14 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - "Elektrická přípojka NN pro parcelu č. 2075/18 v k.ú. Studénka nad Odrou" 18.8.2014
191/14 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany DVACET JEDNA PRO STUDÉNKU pro volby do Zastupitelstva města Studénky 13.8.2014

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 1.9.2014

Hlášení městského rozhlasu

Dopravní omezení na komunikacích ve Studénce

Uzavírka části silnice č. III/46427 v km. 5,730 (ul. 2. května mezi ulicemi R. Tomáška a Mlýnská).

V období od 18.08.2014 do 23.09.2014 bude probíhat rekonstrukce propustku pod ul. 2. května. Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka této komunikace v části mezi ulicemi R. Tomáška a Mlýnská. Objížďka pro motorová vozidla bude vedena po ul. Sjednocení, Budovatelské a přes křižovatku s kruhovým objezdem na dálniční přivaděč. Pro pěší a cyklisty bude zřízen náhradní (obchůzný) chodník kolem opravované části komunikace.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.1%
11.1%
13.4%
32.2%
8.2%