Žádost o poskytnutí závěrů šetření

Zveřejněno 21. 09. 2016 15:22

Starosta 21.09.2016 zaslal na Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí žádost o poskytnutí závěrů šetření ve věci důsledků provozu spalovací pece společnosti UPIA International, s. r. o., na kvalitu ovzduší.

celý článek...

Kompostéry pro třídění bioodpadů

Zveřejněno 04. 08. 2016 08:23

Máte zájem o kompostér pro třídění bioodpadu? Pokud ano, klikněte zde.

Požáry v lesích a na polích

Zveřejněno 27. 07. 2016 06:44

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje upozorňujeme na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v lesích a na polích a zároveň zveřejňujeme poskytnuté informační letáky, které mohou být nápomocny při zvýšení povědomí občanů, zemědělců a vlastníků polí a lesů o zabezpečení požární ochrany v období sucha.

celý článek...

Městský úřad Studénka získal v projektu DOBRÝ ÚŘAD nejvyšší ocenění

Zveřejněno 20. 07. 2016 07:03

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2015 rozhodlo pokračovat v zapojení úřadu formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který je určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

celý článek...

Rekultivace skládky Radar

Zveřejněno 08. 07. 2016 12:46

Z důvodu už jen velmi omezené kapacity rekultivace skládky Radar byl Radou města Studénka vydán nový ceník odpadů přijímaných k rekultivaci skládky Radar, ve kterém je sníženo celkové množství odpadu přijímaného od jednotlivého dodavatele odpadu na max. 5 t/rok a zároveň je beton (kat. č. 170 101)  vyřazen z přijímaných odpadů.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství


Všechny aktuality...

Hlášení rozhlasu 26. 9. 2016

Hlášení městského rozhlasu

Nabídka práce

Work service Czech s. r. o. nabízí práci na hlavní pracovní poměr pro muže i ženy. Jedná se o práci manipulačního dělníka v Mošnově. Mzda je 96 Kč/hodinu + odměny ve výši 3.000 Kč měsíčně. Pokud máte o tuto práci zájem, volejte prosím firmu Work service, paní Binarovou na telefonní číslo 702 279 486.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Informace k volbám

Zveřejněno 09. 08. 2016 08:16

V letošním roce proběhnou na území města volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby byly vyhlášeny na 7. - 8. října 2016. Případné II. kolo voleb do Senátu by pak mělo proběhnout ve dnech 14. - 15. října 2016.

celý článek...

Voličské průkazy

Zveřejněno 09. 08. 2016 08:15

Na voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje může hlasovat pouze volič s trvalým pobytem v územním obvodu Moravskoslezského kraje, a to v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

celý článek...

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.3%
10.8%
12.2%
33.8%
7.9%