Městský úřad Studénka získal v projektu DOBRÝ ÚŘAD nejvyšší ocenění

Zveřejněno 20. 07. 2016 07:03

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2015 rozhodlo pokračovat v zapojení úřadu formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který je určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

celý článek...

Rekultivace skládky Radar

Zveřejněno 08. 07. 2016 12:46

Z důvodu už jen velmi omezené kapacity rekultivace skládky Radar byl Radou města Studénka vydán nový ceník odpadů přijímaných k rekultivaci skládky Radar, ve kterém je sníženo celkové množství odpadu přijímaného od jednotlivého dodavatele odpadu na max. 5 t/rok a zároveň je beton (kat. č. 170 101)  vyřazen z přijímaných odpadů.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství

Dotazník - komunitní plánování sociálních služeb ve Studénce

Zveřejněno 01. 07. 2016 06:48

Každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život. Nejinak je tomu i ve Studénce. Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném území se zabývá i komunitní plánování. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.).

celý článek...

Přelety vrtulníku v nočních hodinách

Zveřejněno 30. 06. 2016 11:34

Na základě dotazů občanů uvádíme informace poskytnuté vedením Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

V současné době na letišti v Mošnově dočasně působí vrtulník střední třídy Mi-8 provozovaný civilním operátorem. Vrtulník plní výcvikový program, jehož součástí jsou předepsané úlohy obsahující pohyb na letišti, v prostoru letiště a také lety z/do prostoru letiště, tzv. navigační lety. Protože se jedná o veřejné mezinárodní letiště, jsou všechny činnosti prováděny podle příslušných civilních předpisů a provozovatel letiště pro tyto činnosti nevydává zvláštní povolení.

celý článek...

Elektronická evidence tržeb

Zveřejněno 17. 06. 2016 13:12

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 25.07.2016)
Č. Název a popis Zveřejněno od
155/16 Oznámení o přerušení dodávek teplé vody 20.7.2016
154/16 Veřejná vyhláška - Vojtěch Gergö 20.7.2016
153/16 Veřejná vyhláška - Tomáš Oczko 18.7.2016
152/16 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.7.2016
151/16 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 14.7.2016
150/16 Veřejná vyhláška - stavební povolení 14.7.2016
149/16 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 13.7.2016
147/16 Dražební vyhláška, Milan Chmel 8.7.2016
146/16 Usnesení z 35. schůze Rady města Studénky konané dne 30.06.2016 8.7.2016
145/16 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Gustav Adámek 7.7.2016
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice 7.6.2016
113/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru č. 2 v budově č. p. 698, k. ú. Butovice 23.5.2016
108/16 Veřejná vyhláška - Oznámení o pořizování čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bílovec 13.5.2016
97/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 29.4.2016
101/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 698. k. ú. Butovice 29.4.2016

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 20. 7. 2016

Hlášení městského rozhlasu

Nabídka kamenických prací

Kamenictví Holiš Zubří oznamuje občanům, že se budou přijímat kamenické práce na místním hřbitově dne 21.7.2016 v části Butovice od 8:40 do 9:10 hod. a v části Studénka v době od 9:20 do 9:50 hod.

Nabízíme:

  • broušení starých pomníků a žuly
  • zhotovování nových pomníků
  • sekání písma, příseky písma, opravy písma
  • veškeré betonové opravy kolem pomníků
  • pomníkové doplňky: lampy, vázy, vitríny

Vše dle přání zákazníka.

V případě neshody s termínem je možné sjednat náhradní termín na tel. čísle 739 279 219.

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.4%
10.9%
12.3%
33.4%
8%