Vyhlášení výběrového řízení

Zveřejněno 21. 10. 2016 11:36

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2016 na obsazení pracovního místa REFERENT / REFERENTKA  ODBORU  STAVEBNÍHO  ŘÁDU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE.

Jedná se o pracovní místo s pracovním poměrem na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou – s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

celý článek...

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

Zveřejněno 20. 10. 2016 11:37

Vzhledem ke značnému výskytu napadení dřevin jmelím doporučuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje vlastníkům, aby na svých pozemcích prováděli potřebná opatření vedoucí k jeho odstranění.

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

Výsledky voleb 7.-8. října 2016

Zveřejněno 10. 10. 2016 13:41

Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Studénka – celkové výsledky

Studénka – jednotlivé volební okrsky

celý článek...

Žádost o poskytnutí závěrů šetření

Zveřejněno 21. 09. 2016 15:22

Starosta 21.09.2016 zaslal na Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí žádost o poskytnutí závěrů šetření ve věci důsledků provozu spalovací pece společnosti UPIA International, s. r. o., na kvalitu ovzduší.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 23.10.2016)
Č. Název a popis Zveřejněno od
223/16 Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 21.10.2016
222/16 Usnesení ze 41. schůze Rady města Studénky konané 13.10.2016 20.10.2016
221/16 Informace o podaném návrhu - Novostavba skladu brambor II 19.10.2016
220/16 Nálezy 19.10.2016
219/16 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700 - zahrada, k. ú. Butovice 14.10.2016
218/16 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2396 - zahrada, k. ú. Butovice 14.10.2016
216/16 Záměr města Studénky, pacht pozemku parc. č. 1464/11 a pozemku parc. č. 1464/8 v k. ú Butovice 6.10.2016
207/16 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 23.9.2016
191/16 Výzva vlastníkům nemovitých věcí 9.9.2016
189/16 Záměr města Studénky, výpůjčka pozemků za účelem zajištění výcvikové a zájmové činnosti a akcí SDH Studénka-nádraží a Studénka-Butovice 8.9.2016
187/16 Oznámení Státního pozemkového úřadu o zamýšleném převodu pozemků, k. ú. Studénka 7.9.2016
160/16 Podatelna MěÚ - informace 28.7.2016
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 28.7.2016
158/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 28.7.2016
124/16 Záměr města Studénky, pronájem nebytových prostorů v budově č. p. 698, v obci Studénka, k. ú. Butovice 7.6.2016

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Informace k volbám

Zveřejněno 09. 08. 2016 08:16

V letošním roce proběhnou na území města volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby byly vyhlášeny na 7. - 8. října 2016. Případné II. kolo voleb do Senátu by pak mělo proběhnout ve dnech 14. - 15. října 2016.

celý článek...

Voličské průkazy

Zveřejněno 09. 08. 2016 08:15

Na voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje může hlasovat pouze volič s trvalým pobytem v územním obvodu Moravskoslezského kraje, a to v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

celý článek...

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.2%
10.9%
12.2%
33.8%
7.9%