Opakovaná výzva vlastníkům pozemků v katastru Studénka nad Odrou

Zveřejněno 27. 01. 2015 13:51

Vážení vlastníci pozemků,

opakovaně se na vás obracíme s žádostí o podporu vyvolání pozemkové úpravy v katastrálním území Studénka nad Odrou.

Loňská květnová povodeň v povodí Studéneckého potoka ukázala na potřebu provedení pozemkové úpravy v katastru Studénka nad Odrou. I když se nám s podporou našich partnerů podařilo přesvědčit Ministerstvo zemědělství ČR a Státní pozemkový úřad o potřebnosti této úpravy na území našeho města, bez podpory vás vlastníků, nelze pozemkovou úpravu zahájit.

celý článek...

Chcete mě?

Zveřejněno 20. 01. 2015 11:03

celý článek...

Dne 12. 01. 2015 byla nalezena fena, kříženec, hnědé barvy, střední velikosti. Fenka je milá, přátelská, přibližně 1 - 2 roky stará.

Pokud poznáváte svého psa nebo o něj máte zájem, kontaktuje Ing. Ďulákovou na tel. čísle 725 481 397 nebo e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Další psi umístění v Městském útulku pro psy Radar.

Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení koncepce „Program rozvoje města Studénka“

Zveřejněno 20. 01. 2015 08:16

Město Studénka jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů upozorňuje na možnost nahlížení do závěru zjišťovacího řízení koncepce „Program rozvoje města Studénka.“ Závěr zjišťovacího řízení je k dispozici na webových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP192K nebo v příloze této zprávy.

Závěr zjišťovacího řízení

Změna provozní doby rekultivace skládky Radar v zimním období

Zveřejněno 14. 01. 2015 10:21

V zimním  období v době od 01.01.2015 do 31.03.2015 nebude vzhledem k nulovému zájmu občanů rekultivace skládky Radar na ul. Polské ve Studénce o sobotách otevřena.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku

Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu na některých úsecích komunikací

Zveřejněno 09. 12. 2014 14:36

Město Studénka požádalo 22.10.2014 Správu CHKO Poodří o povolení výjimky ze zákazu chemického posypu při zimní údržbě vybraných částí komunikací na území města Studénky. Jako důvod pro podání žádosti bylo uvedeno, že při použití pouze inertního posypového materiálu a v případech náledí nebo ledovky není možno zajistit průjezdnost a průchodnost některých částí komunikací.

Správa CHKO Poodří v souladu se zákonem věc vyhodnotila tak, že chemický posyp vybraných úseků místních komunikací je ve veřejném zájmu, který převažuje nad zájmy ochrany přírody. Rovněž konstatovala, že chemický posyp v daných úsecích významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 29.01.2015)
Č. Název a popis Zveřejněno od
22/15 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700 - zahrada, k.ú. Butovice 29.1.2015
21/15 Vyhlášení nálezů 28.1.2015
20/15 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Studénky pro rok 2015 26.1.2015
19/15 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Kanalizace a ČOV Bartošovice - Hukovice - změna č. 2, trasy A2, AM-AQ, V6" 21.1.2015
18/15 Vyhlášení nálezů 21.1.2015
17/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Milan Ondříček 20.1.2015
16/15 Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu - stavba šaten a pozemek fotbalového hřiště k.ú. Nová Horka, okr. Nový Jičín 19.1.2015
15/15 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2396 - zahrada, k.ú. Butovice 19.1.2015
14/15 Závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje města Studénka 19.1.2015
13/15 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Kanalizace a ČOV Bartošovice - Hukovice - změna č. 4, trasy C" 19.1.2015
12/15 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Dálnice D 4706 - retenční příkopy 19.1.2015
11/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, Emil Dlábek 16.1.2015
9/15 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti, Veronika Andrlová 14.1.2015
10/15 Vyhlášení nálezů 14.1.2015
8/15 Informace o oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry" 13.1.2015

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 28.1.2015

Hlášení městského rozhlasu

Pozvánka na kulturní akci

Všechny holčičky a kluky, maminky a tatínky, babičky a dědečky - zkrátka celé rodiny zve Sport a kultura Studénka dne 31. ledna do Dělnického domu  na maškarní odpoledne, které bude provázet Pavel Novák mladší se skupinou Family. Bude se zpívat tančit, soutěžit a kdo bude šikovný, dostane i dáreček. Nebude chybět tombola a cukrárna. Začátek je v 15 hodin.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.5%
10.9%
12.8%
32.5%
8.2%