Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2015 na obsazení pracovního místa  VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: vedoucí odboru

celý článek...

Informační centrum obdrželo certifikát kvality

Zveřejněno 17. 04. 2015 09:53

celý článek...Informační centrum Studénka obdrželo certifikát kvality I. stupně, který mu byl udělen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, ve spolupráci s vybranými profesními asociacemi v cestovním ruchu, a to v kategorii služby turistického informačního centra.

V rámci dalšího zkvalitňování služeb v cestovním ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo systém s názvem „Český systém kvality služeb“, který pro zákazníky představuje příslib ověřené kvality poskytovaných služeb a práce zaměstnanců. Tento systém je založen na certifikaci subjektů působících v cestovním ruchu a v navazujících službách. Jeho hlavním cílem je rozpoznání potřeb zákazníka a neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb.

celý článek...

Prodej neupotřebitelného movitého majetku

Zveřejněno 16. 04. 2015 08:56

Město Studénka nabízí fyzickým a právnickým osobám k prodeji neupotřebitelný movitý majetek. Prodej se uskuteční v úterý 05.05.2015 od 14:00 hod do 14:30 hod ve velkém sále  městského úřadu.

celý článek...

Informace o plánovaném vypínání el.energie - Butovice 28.4, 12.5., 21.5.2015

Zveřejněno 15. 04. 2015 13:24

Původně plánovaný termín 24.5.2015 (neděle) je změněn na 21.5.2015 (čtvrtek). Studénka-Butovice části ulic Budovatelská, Butovická, Malá strana, Mírová, Poštovní, Tovární,  (pekárna, zimák, ...). Vypínání el. energie proběhne dne 28.4, 12.5 a 21.5.2015 vždy od 7:00 do 19:00 hod.

celý článek...

Cenu hejtmana kraje opět převzala Studénka

Zveřejněno 10. 04. 2015 11:48

Dalšího významného úspěchu dosáhla Studénka, tentokrát v soutěži, kterou vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR s názvem „Cena hejtmana kraje za společenskou zodpovědnost za rok 2014“. Cílem této soutěže je ocenit organizace firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací.

Hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák předal ve čtvrtek 9. dubna 2015 v Clarion Congress Hotel Ostrava „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014“ do rukou starosty města pana Lubomíra Šobicha, který společně s tajemníkem městského úřadu Mgr. Jiřím Moskalou, MPA na tomto slavnostním ceremoniálu zastupoval město Studénku.

celý článek...

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Štramberk

Zveřejněno 20. 03. 2015 11:06

Starosta města Štramberka vyhlašuje výběrové řízení dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon č. 312/2002 Sb.") na funkci tajemníka Městského úřadu Štramberk.

Výběrové řízení


Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 18.04.2015)
Č. Název a popis Zveřejněno od
78/15 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 09.04.2015 17.4.2015
77/15 Nabídka neupotřebitelného movitého majetku k prodeji 16.4.2015
76/15 Dražební vyhláška, Oldřich Kijonka 15.4.2015
75/15 Vyhlášení nálezů 15.4.2015
74/15 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.4.2015
73/15 Záměr města Studénky darovat pozemky v k.ú. Butovice a v k.ú. Studénka nad Odrou 13.4.2015
72/15 Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitého majetku státu - Stavba šaten a pozemek fotbalového hřiště k.ú. Nová Horka, okr. Nový Jičín 13.4.2015
71/15 Záměr města, prodej části pozemku parc. č. 1640/14 - ostatní plocha, k.ú. Butovice 13.4.2015
70/15 Vyhlášení nálezů 8.4.2015
69/15 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje 7.4.2015
68/15 Usnesení z 8. schůze Rady města Studénky konané dne 26.03.2015 3.4.2015
67/15 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2079 - orná půda, k.ú. Studénka nad Odrou 2.4.2015
66/15 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1700 - zahrada, k.ú. Butovice 2.4.2015
64/15 Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2015 na obsazení pracovního místa - vedoucí odboru rozvoje města a investic 30.3.2015
63/15 Informace o plánovaném vypínání elektrické energie 30.3.2015

Všechny dokumenty úřední desky...

Hlášení rozhlasu 15.4.2015

Hlášení městského rozhlasu

Vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa VEDOUCÍ ODBORU ROZVOJE MĚSTA A INVESTIC

Charakteristikavykonávané práce: řízení odboru a zabezpečování činností na úseku odboru rozvoje města a investic, to je zvláště příprava a realizace investic, zadávání veřejných zakázek, zabezpečení činností při získávání cizích zdrojů pro realizaci rozvojových záměrů města /podávání žádostí o podpory a dotace, jejich přijímání včetně plnění závazků vzniklých s přijetím a závěrečným vyhodnocením jejich čerpání ad.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.6%
10.9%
12.8%
32.6%
8.1%