Výdej kompostérů

Zveřejněno 24. 05. 2018 15:08

Vážení spoluobčané,

dnem 28.05.2018 končí výdej kompostérů všem zájemcům, kteří na základě svých požadavků obdrželi smlouvy o výpůjčce kompostérů. Pokud takto neučiníte do uvedeného termínu, budou nevyzvednuté kompostéry nabídnuty dalším zájemcům.

Výdej kompostérů probíhá v úředních hodinách, a to ve čtvrtek 24.05.2018 od 8:00 – 11.30, 12:30 – 14:00 a v pondělí 28.05.2018 od 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, na ul. Poštovní 772, Studénka.

 

Ing. Milan Kyjovský, v.r.
vedoucí odboru MHÚM

Cena hejtmana kraje je opět ve Studénce

Zveřejněno 21. 05. 2018 06:40

Významného úspěchu dosáhlo město Studénka v letošním roce v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017“.

Soutěž, která se koná od roku 2008, je rozdělena do tří hlavních kategorií – podnikatelské subjekty, obce a organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu zaměstnanců nebo působnosti obcí.

celý článek...

Uzavření Oderské lávky

Zveřejněno 15. 05. 2018 14:20

Obec Albrechtičky bude s přispěním dotace Moravskoslezského kraje provádět od 04.06.2018 plánovanou opravu Oderské lávky. Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela uzavřena a předpoklad ukončení opravy je do 31.07.2018. Informační tabule o uzavření Oderské lávky budou umístěny na přístupových chodnících na území města Studénky a obce Albrechtičky.

 

Ing. Miloslav Čegan
starosta obce Albrechtičky

Omezení provozu pokladny

Zveřejněno 14. 05. 2018 14:00

Sdělujeme občanům, že dne 18.5.2018  bude z důvodu stěhování do náhradních prostor pokladna UZAVŘENA. V době od 21.5. do 31.5. 2018 bude provoz pokladny omezen. Nebude možné provádět platby v hotovosti, pouze bezhotovostní platby.

Děkujeme za pochopení


Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 28.05.2018)
Č. Název a popis Zveřejněno od
119/18 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Studénky za rok 2017 25.5.2018
118/18 Výdej kompostérů 24.5.2018
117/18 Oznámení pověřence 23.5.2018
116/18 Veřejná vyhláška - přechodná úprava na pozemní komunikaci, cyklostezka Studénka - Nová Horka 18.5.2018
115/18 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemních komunikacích, ul. Záhumení 18.5.2018
114/18 Usnesení ze 74. schůze Rady města Studénky konané dne 10.05.2018 17.5.2018
113/18 Záměr města, pronájem části pozemku parc. č. 1700, zahrádka č. 13/4, k. ú. Butovice 16.5.2018
112/18 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Pavel Novobilský 16.5.2018
111/18 Vyhlášení nálezů 16.5.2018
109/18 Záměr města Studénky, záměr pachtu pozemku p.č. 2151/1 v k.ú. Studénka nad Odrou 16.5.2018
108/18 Záměr města - změna nájemní smlouvy č. MHÚM/2017/0136/SO z 29.06.2017 o pronájmu části pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Butovice 14.5.2018
107/18 Záměr města - pronájem části pozemků p.č. 480/1, 481/4, 482/3 a 2535/1 v k.ú. Butovice 14.5.2018
106/18 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí finančního odboru Městského úřadu Klimkovice 14.5.2018
101/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku, parc. č. 1700, k. ú. Butovice 10.5.2018
100/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 2394/1, k. ú. Butovice 10.5.2018

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Částečná rekonstrukce městského úřadu

Částečná rekonstrukce městského úřadu (aktualizováno 27. 4. 2018)

Etapizace prací výměny oken

Informace k částečnému přestěhování odboru MHÚM do budovy Poštovní 772 (od 11. 4. 2018)

Informace k průběhu 1. etapy (16. 4. - 04.05. 2018 - prodlouženo o 1 týden)

Informace k průběhu 2. etapy (7. 5. - 25. 5. 2018)

Informace k průběhu 3. etapy (21. 5. - 1. 6. 2018)

Informace k průběhu 4. etapy (28. 5. - 15. 6. 2018)

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

33.7%
11.2%
12.9%
33.5%
8.8%