Záměr prodeje osobního automobilu Škoda

Zveřejněno 08. 08. 2016 09:38

Na základě usnesení Rady města Studénky č. 786/36/16 konané 4. 8. 2016 zveřejňuje město Studénka záměr prodeje osobního automobilu Škoda Felicia LX 1.6, RZ NJL 43-06, rok výroby 2000, STK platná do 30. 10. 2016, barva červená základní, emise EURO 2 – povinnost úhrady tzv. ekologické daně ve výši 3.000,00 Kč kupujícím jako žadatelem o přeregistraci, střešní okno, město Studénka je 1. majitelem.

celý článek...

Kompostéry pro třídění bioodpadů

Zveřejněno 04. 08. 2016 08:23

Máte zájem o kompostér pro třídění bioodpadu? Pokud ano, klikněte zde.

Požáry v lesích a na polích

Zveřejněno 27. 07. 2016 06:44

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje upozorňujeme na zvýšené nebezpečí vzniku požárů v lesích a na polích a zároveň zveřejňujeme poskytnuté informační letáky, které mohou být nápomocny při zvýšení povědomí občanů, zemědělců a vlastníků polí a lesů o zabezpečení požární ochrany v období sucha.

celý článek...

Městský úřad Studénka získal v projektu DOBRÝ ÚŘAD nejvyšší ocenění

Zveřejněno 20. 07. 2016 07:03

V rámci zkvalitňování výkonu veřejné služby a snahy získat více informací od občanů o jejich vnímání práce úřadu a zkušenostech z jednání s pracovníky městského úřadu, se vedení úřadu v roce 2015 rozhodlo pokračovat v zapojení úřadu formou dotazníkového šetření, tzv. vnějšího hodnocení pracovníků úřadu, do projektu, který je určen pro všechny úřady veřejné a státní správy, státní a neziskové organizace v České republice s názvem DOBRÝ ÚŘAD.

celý článek...

Rekultivace skládky Radar

Zveřejněno 08. 07. 2016 12:46

Z důvodu už jen velmi omezené kapacity rekultivace skládky Radar byl Radou města Studénka vydán nový ceník odpadů přijímaných k rekultivaci skládky Radar, ve kterém je sníženo celkové množství odpadu přijímaného od jednotlivého dodavatele odpadu na max. 5 t/rok a zároveň je beton (kat. č. 170 101)  vyřazen z přijímaných odpadů.

Ing. Jindřich Lev
vedoucí odboru místního hospodářství


Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 24.08.2016)
Č. Název a popis Zveřejněno od
177/16 Vyhlášení nálezů 24.8.2016
176/16 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k. ú. Butovice, k. ú. Velké Albrechtice 24.8.2016
175/16 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, k. ú. Nová Horka, k. ú. Albrechtičky 22.8.2016
174/16 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. L. Janáčka 18.8.2016
173/16 Vyhlášení nálezů 17.8.2016
172/16 Usnesení z 37. schůze Rady města Studénky konané 10.8.2016 17.8.2016
171/16 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti, Vojtěch Gergö 15.8.2016
170/16 Exekuční příkaz, Dalibor Restl 11.8.2016
169/16 Nařízení města Bílovec č. 1/2016 - záměr zpracování lesních hospodářských osnov 11.8.2016
168/16 Vyhlášení nálezů 10.8.2016
167/16 Usnesení z 36. schůze Rady města Studénky konané dne 4.8.2016 10.8.2016
166/16 Záměr města - prodej osobního automobilu Škoda LX 1.6 8.8.2016
165/16 Volby - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků 4.8.2016
160/16 Podatelna MěÚ - informace 28.7.2016
159/16 Smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněné dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 28.7.2016

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Informace k volbám

Zveřejněno 09. 08. 2016 08:16

V letošním roce proběhnou na území města volby do Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Volby byly vyhlášeny na 7. - 8. října 2016. Případné II. kolo voleb do Senátu by pak mělo proběhnout ve dnech 14. - 15. října 2016.

celý článek...

Voličské průkazy

Zveřejněno 09. 08. 2016 08:15

Na voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje může hlasovat pouze volič s trvalým pobytem v územním obvodu Moravskoslezského kraje, a to v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

celý článek...

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

35.3%
10.9%
12.3%
33.7%
7.9%