STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Povodňový plán

Povodňový plán je základním dokumentem ochrany před povodněmi a slouží ke koordinaci činností na území města v době povodně. Udává způsoby zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací.

Dále obsahuje stanovené směrodatné limity SPA, způsob zajištění včasné aktivizace povodňového orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby, ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území.

Povodňový plán byl schválen usnesením Povodňové komise města Studénky dne 30.10.2013 a nabyl účinnosti 1.11.2013.


Věcná část

 1. Úvodní ustanovení
 2. Charakteristika zájmového území (pdf)
 3. Hydrologické údaje (pdf)
 4. Druh a rozsah ohrožení
 5. Stupně povodňové aktivity (SPA) (pdf)


Organizační část

 1. Povodňové komise
 2. Organizace povodňové služby
 3. Činnost povodňové komise při vyhlášení jednotlivých SPA
 4. Způsob vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity
 5. Organizace dopravy
 6. Způsob vyžádání pomoci
 7. Informační zabezpečení
 8. Evidenční a dokumentační práce
 9. Závěrečná ustanovení


Přílohy

 1. Seznam ohrožených objektů (neveřejné)
 2. Přenos informací (pdf)
 3. Složení Povodňové komise města Studénka (neveřejné)
 4. Složení Povodňové komise města Bílovec jako povodňové komise pověřené obce III. Stupně (neveřejné)
 5. Složení Povodňové komise Moravskoslezského kraje (neveřejné)
 6. Povodňové komise okolních obcí (neveřejné)
 7. Evidence evakuovaných osob, shromaždiště evakuovaných osob, evakuační komise (pdf)
 8. Seznam techniky města včetně jejího umístění (neveřejné)
 9. Evidence povodňových škod, dokumentační práce, komise pro posuzování a evidenci povodňových škod (pdf)
 10. Mapová příloha (pdf)

 

Seznam neveřejných dokumentů

 

Vymezení pojmů

povodeň - přechodné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta a následné způsobení škod. Rozlišuje se povodeň přirozená (způsobená přírodními jevy) a povodeň zvláštní (způsobená umělými vlivy),

číslo hydrologického pořadí – stanoveno vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí,

správce toku – obec, jejímž územím drobný vodní tok protéká, nebo fyzické osoby nebo právnické osoby, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství,

povodňová aktivita – vyjadřuje ve stupních vývoj a nebezpečí povodně,

povodňová kniha – záznamy o provedení povodňových prohlídek a přijatých opatřeních, průběhu, následcích a odstraňování škod po povodni,

stupeň povodňové aktivity - míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.


Použité zkratky

 • ČD – České dráhy
 • ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
 • ČHMÚ CPP – centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
 • ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí
 • HZS – hasičský záchranný sbor
 • IZS – integrovaný záchranný systém
 • KHS - Krajská hygienická stanice
 • KVS – Krajská veterinární správa
 • LSPP – Lékařská služba první pomoci
 • MěP – Městská policie Studénka
 • MěÚ – Městský úřad Studénka
 • MHÚM – odbor místního hospodářství a údržby majetku
 • MST – místostarosta
 • ObÚ – obecní úřad
 • ObÚ III. – úřad obce s rozšířenou působností
 • KOPIS HZS MSK – operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje (Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje)
 • SDH – sbor dobrovolných hasičů
 • HZ – hasičská zbrojnice
 • PČR – Policie České republiky
 • PK – povodňová komise
 • PK MSK – povodňová komise Moravskoslezského kraje
 • POD – Povodí Odry, s.p.
 • RMI – odbor rozvoje města a investic
 • RPP ČHMÚ – regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
 • SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace
 • SPA – stupeň povodňové aktivity
 • SPU – Státní pozemkový úřad
 • SŘÚP – odbor stavebního řádu a územního plánování
 • SSMSK – Správa silnic Moravskoslezského kraje
 • STAR – starosta
 • SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
 • ŠKSV – odbor školství, kultury a sociálních věcí
 • TAJ – tajemník
 • VD – vodní dílo
 • VHD Povodí – vodohospodářský dispečink správce povodí
 • VHP – vodohospodářský provoz
 • VO – vedoucí odboru
 • VV – odbor vnitřních věcí
 • ŽPÚP – odbor životního prostředí a územního plánování
 
 

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
11
28
12
29
11
30
12
31
12
1
13
2
15
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
15
9
16
10
16
11
16
12
17
13
17
14
17
15
17
16
19
17
15
18
17
19
16
20
18
21
16
22
20
23
19
24
15
25
15
26
15
27
14
28
16
29
16
30
12

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/16 °C
úterý 18. 6. jasno 25/15 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store