Vyhlášení výběrového řízení č. 9/2018

Zveřejněno 16. 10. 2018 12:28

celý článek...Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2018 pro obsazení pracovního místa REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBY MAJETKU s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:

Druh práce: referent/referentka místního hospodářství a údržby majetku

celý článek...

Splatnost místního poplatku za komunální odpad 2018

Zveřejněno 08. 10. 2018 13:46

Upozorňujeme občany na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 31.10.2018.

Sazba poplatku pro rok 2018:

  • ve výši 540 Kč/1 osobu/1 rok
  • občané ve věku 75 let a starší 270 Kč/1 osobu/1 rok

Poplatek je možné uhradit:

  • bezhotovostním převodem na účet města 19-924801/0100 (k identifikaci platby je nutno použít přidělený variabilní symbol)
  • hotově poštovní poukázkou prostřednictvím banky nebo pošty  
  • hotově nebo prostřednictvím platební karty v pokladně Městského úřadu Studénka.

Bližší informace je možné získat na odboru financí a rozpočtu, 1. patro, dveře č. 57, u pí Evy Matějkové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a pí Markéty Holaňové, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. č.: 556 414 305.

Analýza zadávání veřejných zakázek – zIndex

Zveřejněno 05. 10. 2018 14:02

Město Studénka získalo ocenění „Dobrý zadavatel“.

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ukončil druhé nezávislé posuzování zadávání zakázek veřejnými zadavateli prostřednictvím nástroje zIndex.

celý článek...

Dešťovka II. – informace k možnostem čerpání podpory

Zveřejněno 03. 10. 2018 14:59

Ministerstvo životního prostředí změnilo podmínky pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na hospodaření s vodou, cílem výzvy je snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Nově je do programu, přesněji do opatření Systém pouze pro zálivku, zařazeno celé území České republiky, nejen obce spadající do suchých oblastí.

celý článek...

Všechny aktuality...

Nejnovější dokumenty na úřední desce

(stav ke dni 18.10.2018)
Č. Název a popis Zveřejněno od
260/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku p.č. 1700 17.10.2018
259/18 Vyhlášení výběrového řízení, referent/referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku 16.10.2018
258/18 Územní rozhodnutí - rekonstrukce veřejného osvětlení na území města Studénky 16.10.2018
257/18 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Nástavba objektu na parc. č. 1599/2 15.10.2018
256/18 Elektronická dražba 15.10.2018
255/18 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy, oprava opěrné zdi u MK v obci Bartošovice 12.10.2018
254/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 12.10.2018
253/18 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření 12.10.2018
252/18 Záměr města Studénky, pronájem části pozemku parc. č. 1693, k. ú. Butovice 11.10.2018
251/18 Usnesení z 82. schůze Rady města Studénky konané 4.10.2018 11.10.2018
250/18 Záměr města Studénky - darování vodovodní přípojky 10.10.2018
249/18 Dražební vyhláška „Výrobní a skladovací areál Studénka – bývalá pekárna FIŠER a synové“ 8.10.2018
248/18 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pustějov 6.10.2018
247/18 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Albrechtičky 6.10.2018
246/18 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Studénky 6.10.2018

Všechny dokumenty úřední desky...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

34%
11%
12.8%
33.4%
8.8%