Co nepatří do kanalizace

Zveřejněno 17. 05. 2019 12:15

Vážení občané,

jelikož se množí případy havárií na kanalizačním řadu (ucpání potrubí a čerpadel) prokazatelně zapříčiněné nekázní obyvatel, chtěl bych vám tímto připomenout základní pravidla pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, která jste na základě uzavřené smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod povinni dodržovat.

celý článek...

Upozornění na dopravní omezení v Klimkovicích

Zveřejněno 17. 05. 2019 11:34

celý článek...V souvislosti se stavbou okružní křižovatky bude průjezd městem ve dnech 1. 6. - 9. 8. 2019 velmi omezen, řidiči by měli volit místo průjezdu městem objízdnou trasu přes dálnici.

Výstavba okružní křižovatky v Klimkovicích

Zákaz podomního prodeje

Zveřejněno 15. 05. 2019 12:15

Rada města Studénky se rozhodla reagovat na připomínky občanů, kteří se v některých případech cítí obtěžováni činností podomních obchodníků a obchodních zástupců, kteří prodávají zboží nebo nabízejí služby formou tzv. podomního prodeje.

Na své 8. schůzi konané dne 25.04.2019 proto vydala nařízení obce, kterým se podomní prodej na území města Studénky zakazuje. Nařízení nabylo účinnosti 11. května 2019. Zákaz se nevztahuje na činnosti, které jsou dle § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyloučeny ze živnostenského podnikání, jako je např. zemědělská činnost, prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami, činnost bank, pojišťoven a další zákonem vyjmenované činnosti. Porušení nařízení je přestupkem, k jehož projednání a případnému uložení sankce je příslušný Městský úřad Bílovec. To znamená, že při porušení nařízení může být přivolána městská policie, která následně případ postoupí k řešení tomuto úřadu.

celý článek...

Finanční správa rozšiřuje možnosti platby daně z nemovitých věcí

Zveřejněno 10. 05. 2019 11:55

Finanční správa rozšiřuje možnosti platby daně z nemovitých věcí. Namísto zasílání složenek se nyní můžete přihlásit k platbě daně prostřednictvím SIPO, případně si nechat zasílat místo papírové složenky informace e-mailem. Daň je splatná 31.5.2019.

Platba daně z nemovitých věcí prostředníctvím SIPO
Údaje pro platbu daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky


Všechny aktuality...

Hlášení rozhlasu ze dne 22.5.2019

Hlášení městského rozhlasu

NABÍDKA PRODEJE NEUPOTŘEBITELNÉHO MOVITÉHO MAJETKU

Město Studénka nabízí k prodeji neupotřebitelný movitý majetek. Prodej se uskuteční ve čtvrtek 04.06.2019 od 14:00 hod do 14:30 hod v sále Městského úřadu Studénka (14:00 – 14:10 prohlídka, 14:10 – 14:30 prodej). Seznam neupotřebitelného majetku je zveřejněný na úřední desce městského úřadu a na internetové stránce na adrese www.mesto-studenka.cz.

celý článek...

Audio záznamy hlášení rozhlasu

Kontakt

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon: +420 556 414 322
E-mail: podatelna@mesto-studenka.cz

Mapy města

Zasílání SMS zpráv

Máte zájem o zasílání krátkých SMS zpráv o vzniklých havarijních a krizových situacích nebo o dění ve městě?

Přihlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím SMS zpráv...

Anketa

O jaké informace máte nejvíce zájem?

34.1%
11%
12.4%
33.6%
8.9%