STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta. Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu zřídila rada města odbory, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Organizační struktura městského úřadu (pdf)

Odbory městského úřadu

 

Etický kodex zaměstnanců města Studénky zařazených do Městského úřadu Studénka

Vážené dámy a pánové, milí občané,
dovolte mi, abych vám představil nový „Etický kodex zaměstnanců města Studénky zařazených do Městského úřadu Studénka (dále jen „zaměstnanci“), kterým se zaměstnanci městského úřadu budou ve své činnosti řídit, a dovolte mi k tomuto pár slov a informací pro vás.

Etický kodex se jako závazný dokument Městského úřadu Studénka, chcete-li „firemní dokument“, řadí k obecně platným interním pracovněprávním předpisům městského úřadu a pro každého ze zaměstnanců tohoto úřadu je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí „firemní filozofie“ celého městského úřadu.

Každý ze zaměstnanců si je přitom vědom skutečnosti, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je nesmírně důležité pro vnímání serióznosti celého úřadu, úřadu jako celku, jako „firmy“. Porušení těchto zásad pak může být považováno za porušení pracovní kázně a může být důvodem postihu nebo i ukončení pracovního poměru.

Zaměstnanci Městského úřadu Studénka přijímají „Etický kodex zaměstnance“ i jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči veřejnosti, jakožto klientům, ale i spolupracovníkům, obchodním partnerům a úřadu samotnému.

Etický kodex je souborem pravidel zpřesňujících, konkretizujících a doplňujících platné zákonné a jiné právní předpisy.

Význam etického kodexu spočívá především v tom, že jasně říká, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích náš městský úřad staví a o jaké spolupracovníky se chceme opírat i do budoucna.

Ujišťujeme vás, vážení občané, že usilujeme o styl otevřený, zákaznicky orientovaný a respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme tak vytvořit stabilní úřad poskytující ještě kvalitnější služby veřejnosti jak v samostatné, tak i přenesené působnosti, a to v příjemném prostředí.

Základními hodnotami, které má a musí každý zaměstnanec našeho úřadu ctít a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou kvalita, klientský přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce.

Naší snahou je zajistit veřejnosti, občanům a institucím, jakožto našim „klientům“, co největší spokojenost a městskému úřadu dobré jméno v hodnocení úřadu, jako úřadu poskytujícího veřejnosti služby ve vysoké kvalitě a s nadstandardním přístupem.

Naší vizí poslání a přístupu zaměstnance města zařazeného do Městského úřadu Studénka je vykonávání činností veřejné správy odborně, s největší možnou mírou slušnosti, vstřícnosti, ochotou pomoci, s nadstranickým přístupem a bez jakýchkoliv předsudků.

Text znění „Etického kodexu“ bude trvale zveřejněn v budově městského úřadu, bude prezentován na webových stránkách města i zpravodaji města tak, aby jste vy, vážení občané, jako naši klienti, kdykoliv mohli vidět, porovnávat a konfrontovat to, zda se zásadami deklarovanými v kodexu v praxi řídíme a měli tak veřejnou kontrolu nad naším jednáním, odbornou fundovaností a přístupem k vám.


Etický kodex zaměstnanců města Studénky zařazených do Městského úřadu Studénka

Posláním zaměstnanců města Studénky zařazených do Městského úřadu Studénka (dále jen „zaměstnanci“) je vykonávání činností veřejné správy odborně, s největší možnou mírou slušnosti, vstřícnosti, ochotou pomoci a bez jakýchkoliv předsudků.

 • Výkon veřejné správy považujeme za službu občanům.
 • Dbáme o dobré jméno a pověst úřadu a usilujeme o důvěru veřejnosti.
 • Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě s právními předpisy ČR a vnitřními předpisy úřadu.
 • Při plnění svých pracovních povinností plně respektujeme princip nadstranického jednání.
 • Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem naší práce. Dbáme o to, aby naše jednání, politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v naši schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti.
 • Své odborné znalosti si průběžně prohlubujeme studiem i samostudiem.
 • Vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce, jsme k sobě navzájem vstřícní, korektní, kultivovaní v jednání (kolegiální).
 • Uplatňujeme všechna potřebná opatření k zajištění ochrany všech osobních dat a jiných informací, se kterými přijdeme do styku při výkonu práce.
 • Za svou práci nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.
 • Nepřipustíme, aby došlo ke střetu našeho soukromého zájmu s naším postavením.
 • Nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení, ani informací získaných při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem.
 • Svým přístupem k veřejnosti a spolupracovníkům přispíváme k tomu, aby byl městský úřad jako celek vnímán veřejností pozitivně.

 

Mgr. Jiří Moskala, MPA
tajemník městského úřadu

 

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
12
30
12
1
14
2
16
3
16
4
17
5
18
6
18
7
20
8
19
9
19
10
19
11
19
12
19
13
19
14
19
15
19
16
19
17
19
18
19
19
18
20
18
21
18
22
18
23
19
24
19
25
21
26
20
27
20
28
22
29
22
30
21
31
21
1
19
2
21

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 25 °C 12 °C
středa 29. 5. zataženo 20/10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 21/13 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 18/13 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store