STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

2022 – volby do zastupitelstev obcí a Senátu

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu PČR (I. kolo) konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (II. kolo proběhne 30. září a 1. října)


Volby do zastupitelstev obcí – kandidátní listiny

 

Výsledky voleb ve Studénce

Volby do zastupitelstev obcí, které se konaly 23.-24. září 2022

Volební účast ve Studénce byla 39%, vítězem voleb se stala volební strana Studeňáci pro Studénku s 37,93% hlasů.

Účast v okrscích (47.13 kB)

Výsledky hlasování v okrscích (48.13 kB)

Zvolení zastupitelé (45.54 kB)


Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, které se konaly 23.-24. září 2022, 2. kolo 30.9.-1.10.2022

 

 1. Kolo – 37%          1. místo – Jaromír Radkovský - 35,11%, 2. místo Petr Orel – 21,22%
 2. Kolo  - 15,78%    1. místo – Jaromír Radkovský - 61,09%, 2. místo Ivana Váňová – 38,91%

Senátorkou za (náš) volební obvod č. 67 se stala Ivana Váňová.

 

1. Z úřední desky

 

2. Informace k volbám

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva města Studénky

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva města Studénky se uskuteční ve dnech:

 • v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin,
 • v sobotu 24. září 2022 v době od 08:00 do 14:00 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky nezíská ke zvolení v 1. kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech:

 • v pátek 30. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin,
 • v sobotu 1. října 2022 v době od 08:00 do 14:00 hodin.

 

Volební místnosti

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku   Telefonní spojení do volebního okrsku
1. Budova Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka, 2. května 500, Studénka 774 719 689
2. Budova klubovny hasičů, Nádražní 893, Studénka 774 719 665
3. Budova TJ – u tenisových kurtů, Sjednocení 835, Studénka 774 719 658
4. Budova Charity, Malá strana 216, Studénka 774 719 678
5. Budova Základní školy Sjednocení, Sjednocení 650, Studénka 774 719 621
6. Budova na ul. Budovatelské 779, Studénka (Dům s byty zvláštního určení) 774 719 617
7. Budova Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, Studénka             774 719 687
8. Budova klubovny SK Statek Nová Horka (u hřiště) 774 719 615

 

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí 

V návaznosti na ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a  o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  vyzývá starosta volební strany, jejichž kandidátní listiny byly pro volby do Zastupitelstva města Studénky a do Senátu Parlamentu ČR zaregistrovány, aby v zákonem stanoveném termínu, tj. do  24. srpna 2022 do 16:00 hodin, delegovaly jednoho člena a jednoho náhradníka do každé z 8 okrskových volebních komisí.

 

Stálý seznam voličů

Do seznamu voličů je možno nahlédnout v kanceláři č. 14 - přízemí budovy městského úřadu u pí Miloslavy Maturové. Každý volič je oprávněn si za svou osobu v pracovní době městského úřadu ověřit, zda je v seznamu voličů zapsán, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav, a to do středy dne 21. září 2022 do 16:00 hodin.


Dodatek stálého seznamu voličů

Dodatek se vede pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, není státním občanem České republiky, ale je státním občanem členského státu Evropské unie. Obecní úřad takového voliče zapíše do dodatku pouze na základě jeho vlastní žádosti. Žádost o zápis do dodatku může volič (občan jiného státu) podat písemně nebo osobně na Městském úřadu ve Studénce, v kanceláři č. 14 u pí Miloslavy Maturové do doby jeho uzavření, tj. do 21. září 2022 do 16:00 hodin
 

Voličské průkazy – pouze pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém nebo zvláštním seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz (pouze pro volby do Senátu Parlamentu České republiky) a tuto skutečnost poznamená do stálého, popř. zvláštního seznamu voličů.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 13. dubna 2022, a to buď písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným městskému úřadu nejpozději do 16. září 2022, nebo osobně do doby uzavření stálého nebo zvláštního seznamu, tj. do 21. září 2022 do 16:00 hodin.

Městský úřad (kancelář č. 14 – pí. Miloslava Maturová – tel. 556 414 356, maturova@mesto-studenka.cz ) předá voličský průkaz nejdříve 8. září 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu nebo jej voliči zašle. 

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Volební obvod č. 67 pro volby do Senátu, sídlo: Nový Jičín

Východní část okresu Nový Jičín, ohraničená na západě obcemi Fulnek, Hladké Životice, Kunín, Bernartice nad Odrou, Nový Jičín.

Do volebního obvodu č. 67 tedy patří tyto obce:

 • Albrechtičky
 • Bartošovice
 • Bernartice nad Odrou
 • Bílov
 • Bílovec
 • Bítov
 • Bordovice
 • Bravantice
 • Frenštát pod Radhoštěm
 • Fulnek
 • Hladké Životice
 • Hodslavice
 • Hostašovice
 • Jistebník
 • Kateřinice
 • Klimkovice
 • Kopřivnice
 • Kujavy
 • Kunín
 • Libhošť
 • Lichnov
 • Mořkov
 • Mošnov
 • Nový Jičín
 • Olbramice
 • Petřvald
 • Příbor
 • Pustějov
 • Rybí
 • Sedlnice
 • Skotnice
 • Slatina
 • Studénka
 • Šenov u Nového Jičína
 • Štramberk
 • Tichá
 • Tísek
 • Trnávka
 • Trojanovice
 • Velké Albrechtice
 • Veřovice
 • Vrchy
 • Vřesina
 • Závišice
 • Zbyslavice
 • Ženklava
 • Životice u Nového Jičína

Hlasovat mimo "svůj" volební okrsek ve volbách do zastupitelstva obce NELZE.

Hlasovat mimo "svůj" volební obvod ve volbách do Senátu  NELZE.

 

Umožnění volby mimo volební místnost

Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat městský úřad, odbor vnitřních věcí (v kanceláři č. 14 v pracovní době městského úřadu u pí Maturové – kontakt: 556 414 356, maturova@mesto-studenka.cz) do středy 21. září 2022 do 16:00 hodin (ve dnech voleb v pátek 23. září 2022 a v sobotu 24. září 2022 pak přímo u okrskové volební komise) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Bližší podrobnosti o době konání voleb, jednotlivých volebních místnostech a o povinnosti voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky nebo státní občanství státu Evropské unie, naleznete v „Oznámení o době a místě konání voleb“, které bude nejpozději od 8. září 2022 zveřejněno na úřední desce, webových stránkách města Studénky a na veřejně přístupných místech v jednotlivých volebních okrscích.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději do úterý 20. září 2022. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

V případě konání 2. kola voleb ve dnech 30. září 2022 a 1. října 2022 nebudou již hlasovací lístky doručovány, ale voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

 

Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 556 414 341, e-mail:  auxtova@mesto-studenka.cz

Miloslava Maturová, referent vnitřních věcí státu, tel. 556 414 356, e-mail:  maturova@mesto-studenka.cz

Kateřina Hebelková, referent vnitřních věcí státu, tel. 556 414 388, e-mail:  hebelkova@mesto-studenka.cz

 

Další informace:

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby.aspx

 

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí  

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
11
2
12
3
13
4
14
5
13
6
14
7
15
8
15
9
15
10
15
11
17
12
16
13
16
14
16
15
17
16
17
17
17
18
17
19
17
20
17
21
17
22
18
23
22
24
19
25
21
26
18
27
19
28
16
29
16
30
18
1
18
2
18
3
17
4
20
5
20

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
déšť se sněhem 5 °C 0 °C
pondělí 22. 4. mírné sněžení 8/-2 °C
úterý 23. 4. déšť se sněhem 11/1 °C
středa 24. 4. slabý déšť 6/5 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store