STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Základní informace


ZnakMěstská policie Studénka je orgánem obce. Byla zřízena v roce 1992 obecně závaznou vyhláškou města v souladu se zákonem ČNR č. 553 / 1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a řídí jí starosta města.

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Studénky.

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky.

Občané se mohou obracet na strážníky prostřednictvím dispečinku MěP – 602 845 764, použitím linky tísňového volání 156 nebo přímo osobním kontaktem.

Pracovní doba:

 • Pondělí:  0:00 hod. – 19:00 hod.
 • Úterý:     7:00 hod. –  19.00 hod.
 • Středa:   7:00 hod. –  19.00 hod.
 • Čtvrtek:  7:00 hod. –  19.00 hod.
 • Pátek:     7:00 hod. –  0.00 hod.
 • Sobota a neděle: NONSTOP


Kontakt

Poštovní 772
742 13 Studénka


Mobil: +420 602 845 764
Tel: +420 556 400 016
Tísňové volání: 156
E-mail: mep-dispecink@studenka.net


Základní činnost městské policie

Činnost, poslání a úkoly městské policie jsou stanoveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. V rámci příslušných právních norem tak městská policie zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku a realizuje tyto úkoly:

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
 • Podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení.
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci.
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
 • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.
 • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.
 • Odchytává zatoulaná a synantropní zvířata (zejména psy) a nelze-li zjistit majitele, zabezpečuje jejich umístění do útulku.
 • Doručuje písemnosti správních orgánů města Studénky, případně jiných úřadů.
 • Plní úkoly při vzniku krizové nebo mimořádné situace ve městě.
 • Přispívá k ochraně majetku ve vlastnictví města prostřednictvím pultu centralizované ochrany.
 • Prostřednictvím městského kamerového dohlížecího systému provádí průběžné monitorování bezpečnostní situace na území města za účelem předcházení a odhalování narušování veřejného pořádku, páchání přestupků a trestné činnosti, ochrany práv a oprávněných zájmů občanů a zvýšení jejich bezpečnosti.
 • Prostřednictvím pultu centralizované ochrany provozuje tzv. „tísňovou linku“ – centrální systém řešení krizových situací.
 • Přispívá k bezpečnosti přecházejících chodců na přechodech pro chodce zejména u školských zařízení v čase, kdy jdou děti do škol.
 • Zvyšuje právní vědomí dětí a mládeže formou tematických besed přímo ve školách, kde informuje o problematice kriminality mládeže a vypomáhá s dopravní výchovou dětí.


Strážník je oprávněn

 • Požadovat prokázání totožnosti.
 • Požadovat potřebná vysvětlení.
 • Předvést osobu.
 • Požadovat od každého věcnou a osobní pomoc.
 • Odebrat zbraň.
 • Zakázat vstup na určená místa.
 • Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.
 • Odejmout věc.
 • Zastavovat jedoucí vozidla.
 • Vstupovat do živnostenských provozoven.
 • Použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
 • Zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice.
 • Použít donucovací prostředky, pouta, psa a služební zbraň.
 • Pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též o průběhu zákroku nebo úkonu.
 • Vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů poskytnutí údajů.

 

Vážení občané,
žádáme Vás o spolupráci v případě, že někdo ruší noční klid, tropí výtržnosti nebo vzbuzuje veřejné pohoršení, ničí veřejnou zeleň, poškozuje veřejně prospěšné zařízení nebo soukromý majetek, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo vyhrazená místa, převrací odpadkové koše, rozbíjí zastávky, atd.

Volejte prosím ihned na tísňové číslo 156 !

Hovor je zdarma a volat můžete z kteréhokoliv telefonního aparátu. V případě, že voláte z pevné telefonní linky, dovoláte se přímo na dispečink městské policie ve Studénce. Pokud budete telefonovat z mobilního telefonu, volání přijme dispečink Městské policie Nový Jičín, který ihned po vašem sdělení oznámení všechny tyto poznatky telefonicky předává dispečinku Městské policie Studénka. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka městské policie dopadnout viníky, kteří si neváží majetku a klidného života druhých. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí.

Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro každého obyvatele města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trestného činu nezůstal bez postihu.

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
14
3
14
4
14
5
15
6
15
7
15
8
15
9
17
10
17
11
17
12
18
13
18
14
18
15
18
16
18
17
18
18
18
19
18
20
19
21
18
22
19
23
19
24
20
25
20
26
24
27
22
28
22
29
20
30
20
31
22
1
20
2
22
3
18
4
19

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
déšť 22 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 22/13 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 25/13 °C
sobota 27. 7. polojasno 31/15 °C

Facebook

Logo

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Munipolis

Munipolis

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store