STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

2021 - Parlamentní volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. -9. října 2021

 

Volební výsledky:

Volební výsledky ve Studénce – účast 60%.

1. ANO 2011 – 32,74%
2. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 – 21,07%
3. Svoboda a př. demokracie (SPD) – 12,61%

Výsledky voleb – účast v okrscích (45.77 kB)

Výsledky voleb – volební stany (48.09 kB)
 

1. Z úřední desky

2. Informace k volbám

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se na území České republiky budou konat v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. října 2021, dosáhl věku 18 let.
 

Volební místnosti

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku Telefonní spojení do volebního okrsku
1. Budova Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka, 2. května 500, 742 13 Studénka 774 719 689
2. Budova klubovny hasičů, Nádražní 893, 742 13 Studénka 774 719 665
3. Budova TJ – u tenisových kurtů, Sjednocení 835, 742 13 Studénka 774 719 658
4. Budova Charity, Malá strana 216, 742 13 Studénka 774 719 678
5. Budova Základní školy Sjednocení, Sjednocení 650, 742 13 Studénka 774 719 621
6. Budova na ul. Budovatelské 779, Studénka (Dům s byty zvláštního určení) 774 719 617
7. Budova Městského úřadu Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka 774 719 687
8. Budova klubovny SK Statek Nová Horka (u hřiště) 774 719 615

Seznamy voličů

Do seznamu voličů je možno nahlédnout v kanceláři č. 14 - přízemí budovy městského úřadu u pí Miloslavy Maturové. Každý volič je oprávněn si za svou osobu v pracovní době městského úřadu ověřit, zda je v seznamu voličů zapsán, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav, a to do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin, kdy bude seznam voličů uzavřen.

 

Voličské průkazy

Voličský průkaz je vhodné vyřídit zejména v případech, kdy volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. při předpokládané hospitalizaci v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení, při neplánované i plánované dovolené, apod.). S voličským průkazem pak může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky, popř. ve zvláštním volebním okrsku na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

O vydání voličského průkazu může volič požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 31. prosince 2020).

 

Žádost lze podat:

  • osobně u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu do okamžiku uzavření seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16:00 hodin,
  • zasláním písemné žádosti opatřené úředně ověřeným podpisem, doručené příslušnému obecnímu úřadu podle místa trvalého pobytu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021,
  • zasláním žádosti v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky do 1. října 2021.

 

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve 23. září 2021, voličský průkaz voliči zašle nebo jej předá osobně voliči, anebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Bližší informace Vám sdělí pí Miloslava Maturová (tel. 556 414 356, e-mail maturova@mesto-studenka.cz).

 

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebný platný doklad.

 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.

 

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se volební okrsek nachází.

 

Umožnění volby mimo volební místnost

Volič může ze závažných (zejména zdravotních) důvodů požádat městský úřad (v pracovní době městského úřadu v kanceláři č. 14 u pí Maturové – kontakt: 556 414 356, maturova@mesto-studenka.cz) a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu svého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Voličům budou doručeny nejpozději do 5. října 2021. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

 

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Bližší podrobnosti o době konání voleb, o volebních okrscích, o jednotlivých volebních místnostech, a o povinnosti voliče prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky naleznete v „Oznámení o době a místě konání voleb“, které bude nejpozději od 23. září 2021 zveřejněno na úřední desce, webových stránkách města Studénky a na veřejně přístupných místech v jednotlivých volebních okrscích.

 

Kontaktní osoby na MěÚ Studénka

Bc. Dagmar Auxtová, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 556 414 341, e-mail:  auxtova@mesto-studenka.cz

Miloslava Maturová, referent vnitřních věcí státu, tel. 556 414 356, e-mail:  maturova@mesto-studenka.cz

Kateřina Hebelková, referent vnitřních věcí státu, tel. 556 414 388, e-mail:  hebelkova@mesto-studenka.cz

 

Další informace:

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby.aspx

 

Bc. Dagmar Auxtová
vedoucí odboru vnitřních věcí

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
14
3
14
4
14
5
15
6
15
7
15
8
15
9
17
10
17
11
17
12
18
13
18
14
18
15
18
16
18
17
18
18
18
19
19
20
22
21
21
22
21
23
20
24
20
25
20
26
23
27
20
28
21
29
19
30
19
31
21
1
19
2
20
3
17
4
18

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
zataženo 28 °C 15 °C
sobota 20. 7. zataženo 27/16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 29/17 °C
pondělí 22. 7. zataženo 29/17 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store