STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Činnost povodňové komise při vyhlášení jednotlivých SPA

1. I. SPA - stav bdělosti

Nastává v důsledku stoupnutí hladiny toků avizované předpovědní službou – Český hydrometeorologický ústav, POD, případně zjištěné přímo pozorovateli dosažením příslušné hladiny na vodním toku nebo oznámením nadřízeného povodňového orgánu. Tento stupeň povodňové aktivity se nevyhlašuje, ale pouze nastává a pomíjí s vývojem situace.

Činnost PK:

 • aktivizuje se PK
 • starosta města, na doporučení odboru SŘÚP, dá pokyn MěP, aby zjistila stav hladin na měrných profilech vodních toků, případně sledovala další místa v korytech vodních toků a podle vyhodnocení situace zavedla pravidelná sledování
 • MěP podle situace informuje správce a majitele ohrožených objektů
 • budou provedena jiná opatření doporučená vyššími orgány povodňové ochrany nebo krizového řízení

 

2. II. SPA - stav pohotovosti

Vyhlašuje PK města Studénky nebo organizačně vyšší PK při dosažení příslušné hladiny a vzestupné tendenci ve vybraných profilech. O vyhlášení tohoto stupně povodňové aktivity se provede zápis do Povodňové knihy města Studénky. Od okamžiku vyhlášení tohoto stupně povodňové aktivity se povodňovým orgánem stává PK města Studénka. Při poklesu hladiny ve vodních tocích se II. SPA odvolává.

Činnost PK:

 • předseda svolá PK města Studénka
 • prověří prostřednictvím hlídkové služby skutečný stav na měrných profilech vodních toků, popř. prověří informace ČHMÚ, Povodí Odry, s.p., PK města Bílovec jako povodňové komise pověřené obce III. stupně
 • vyhlásí II. SPA, čímž se stává povodňovým orgánem povodňová komise
 • aktivizuje všechny dostupné členy PK města Studénky
 • hlídková a hlásná služba provádí pravidelné kontroly (interval stanoví PK) a podává hlášení o vývoji situace na vybraných místech vodních toků a průjezdnosti komunikací, hlídá kulminaci hladiny (maximální dosaženou hladinu) a při poklesu hladiny hlásí snížení hladiny na I. SPA, při zjištění závažných skutečností (vznik nátrží, sesuvy půdy, ohrožení mostů, potrubí apod.) vyrozumí PK ihned
 • PK připraví informaci o vzniklé situaci pro občany a zajistí její zveřejnění (např. prostřednictvím kabelové televize nebo městského rozhlasu, SMS zpráv)
 • PK připraví plán uzavírek silničního provozu na silnicích a místních komunikacích
 • připraví se na zabezpečovací a záchranné práce (aktivizuje hasičské jednotky, organizace disponující technikou k odstraňování překážek, čerpání vody apod.)
 • o všech krocích PK, které by mohly ovlivnit situaci a život v sousedních obcích, podává těmto obcím informace

Činnost hlídkové služby:

 • ve stanovených intervalech kontroluje svůj úsek toku (stav hladiny, průchodnost mostů, lávek pro pěší, propustků ) a informuje PK. Intervaly kontrol lze měnit v závislosti na pokynech PK a vývoji okamžité situace
 • oznamuje dosažení jednotlivých hladin SPA, kulminace, vznik naplavenin, nátrží apod.

Činnost hlásné služby:

 • zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, PK, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci, pokud bylo přerušeno telefonní spojení
 • počet členů stanoví PK podle potřeby

 

3. III. SPA - stav ohrožení

Vyhlašuje PK města Studénky nebo organizačně vyšší PK při dosažení příslušné hladiny a vzestupné tendenci ve vybraných profilech vodních toků, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví a vzniku větších škod. O vyhlášení tohoto stupně povodňové aktivity se provede zápis do Povodňové knihy města Studénky. Při poklesu hladiny ve vodních tocích se III. SPA odvolává.

Činnost PK:

 • prověří prostřednictvím hlídkové služby skutečný stav ve vybraných profilech toku, popř. prověří informace ČHMÚ, POD, PK města Bílovec jako povodňové komise pověřené obce III. stupně
 • vyhlásí III. stupeň povodňové aktivity
 • zasedá nepřetržitě, organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce všemi možnými prostředky, vyhodnocuje a předvídá vývoj situace
 • s předstihem upozorňuje obyvatelstvo na eventuální nutnost evakuace a zajišťuje místo pro případnou evakuaci
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací, v případě nutnosti zajišťuje dodávku potravin a pitné vody do míst, která není nutno evakuovat, a které byly odděleny zvýšenou hladinou od možnosti normálního zásobování
 • zajistí pořizování dokumentace z celého průběhu povodňové události (video, foto)
 • v případě potřeby (pokud není schopna vlastními prostředky situaci zvládnout) žádá o pomoc vyšší povodňový orgán – PK obce s rozšířenou působností města Bílovec jako povodňovou komisi pověřené obce III. stupně, případně PK MSK. PK města Studénky nadále vykonává činnosti podle povodňového plánu s tím, že rozhodovací pravomoc je přenesena na vyšší povodňový orgán.

Činnost hlídkové služby:

 • hlídka trvale sleduje vybraný úsek - dle instrukcí PK města Studénky
 • hlásí snížení hladiny na úroveň II. SPA a rovněž při poklesu hladiny hlídá kulminaci hladiny (maximální dosaženou hladinu)

Činnost hlásné služby:

 • zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, PK, ohroženým obyvatelstvem případně dalšími organizacemi řešících povodňovou situaci a to v případě, že bylo přerušeno telefonické spojení
 • MěP ve spolupráci s PČR zajistí řízení silniční dopravy, silniční uzavírky a objížďky
 • počet členů stanoví PK dle potřeby a vlastního uvážení

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
11
28
12
29
11
30
12
31
12
1
13
2
15
3
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
15
9
16
10
16
11
16
12
17
13
17
14
17
15
17
16
19
17
15
18
17
19
16
20
18
21
16
22
20
23
19
24
15
25
15
26
15
27
14
28
16
29
16
30
12

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 14 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 25/16 °C
úterý 18. 6. jasno 25/15 °C

Facebook

Logo

Překlad (translations)

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní Rozhlas

mobilni-rozhlas

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store