STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Aktuality

Zobrazeno 31-60 ze 116

Upozornění pro cestující v autobusové dopravě

Datum: 21. 4. 2020

Na základě rozhodnutí Moravskoslezského kraje budou cestující opět do autobusů nastupovat předními dveřmi a budou odbavováni, a to u všech autobusových linek mimo MHD Studénka od soboty 25.04.2020. Z rozhodnutí vedení města, bude běžný provoz MHD Studénka obnoven až od 1.5.2020.

Žádost České pošty

Datum: 20. 4. 2020

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci pošty denně vykonávají službu občanům a jsou tak vystaveni potenciálnímu nebezpečí nákazy, žádá pošta občany, aby při kontaktu s doručovateli při přebírání zásilky nebo důchodu nosili roušku, i když jsou v domácím prostředí, a pokud je to možné, si připravili a podepisovali se vlastní propiskou.

Informace Zásobování teplem Vsetín a. s. k samoodečtu vodoměru

Datum: 15. 4. 2020

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. žádá odběratele o součinnost při mimořádných odečtech fakturačních vodoměrů (netýká se bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu).

Změna termínu roznosu složenek u místního poplatku za komunální odpad

Datum: 14. 4. 2020

Vzhledem k neočekávaným událostem souvisejícím s pandemií COVID-19 budou složenky na úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 roznášeny pravděpodobně až během letních prázdnin.

Obnovení provozu komunitní kompostárny, sběrného dvoru a oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů

Datum: 10. 4. 2020

Komunitní kompostárna bude znovu otevřena od úterý 14.04.2020 od 09:00 do 14:00, sběrný dvůr bude otevřen také od úterý 14.04.2020 v čase od 10:00 do 17:00.

Informace z jednání krizového štábu města

Datum: 9. 4. 2020

Vážení a milí spoluobčané,

s ohledem na Parlamentem ČR prodloužený stav nouze zatím do 30.04.2020 a s ohledem na bohužel další dva zaznamenané případy pozitivně testovaných občanů města na COVID-19, jsem na dnešní den opět svolal krizový štáb města. V rámci tohoto jednání byla některá mimořádná opatření zrevidována a některá byla nově přijata.

Informace pro nájemce zahrádek odebírající vodu

Datum: 8. 4. 2020

Vzhledem k havarijnímu stavu rozvodů vody pro lokality zahrádek „Za Sadem“ a „U Vodojemu“, není možné bez provedení kompletní výměny rozvodů zajistit dodávku vody ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Rada města Studénky na základě zpracované hydrogeologické studie, rozhodla dne 26.03.2020 o náhradním zdroji dodávky vody – vybudování nového vrtu, který následně budou moci využívat nejen nájemci zahrádek ve výše uvedených lokalitách, ale také nájemci zahrádek v lokalitách „Sad“ a "Pod Sadem".

#

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronovirem

Datum: 3. 4. 2020

Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Uzavření oplocených stanovišť velkoobjemových kontejnerů

Datum: 2. 4. 2020

V návaznosti na usnesení vlády jsou oplocená stanoviště velkoobjemových kontejnerů na ul. Panská, ul. Budovatelská a ul. Družstevní do odvolání UZAVŘENA.

Potřebujete roušku?

Datum: 1. 4. 2020

Město Studénka po dohodě s dobrovolnicemi, které ve Studénce roušky šijí, využilo tři informační skříňky a nabízí zde ochranné roušky zdarma. Skříńky s rouškami naleznete v parku TGM vedle prodejny Hruška, v sídlišti je to třetí skříňka v řadě připevněna na Penny a další je v Butovicích u kostela, naproti budovy Charity. Skříňky jsou volně přístupné – otevřené. Prosíme berte si roušky pouze v přiměřeném množství a buďte ohleduplní.
Ženám, které roušky šijí a věnují tomu svůj čas, práci i materiál, velmi děkujeme a mají náš obdiv.

Změna ceny stočného na rok 2020

Datum: 31. 3. 2020

Rada města Studénky na svém 24. zasedání konané 26.03.2020 rozhodla o změně ceny stočného pro rok 2020. Tato cena platí pro odběratele části Butovice a části Studénky I, připojené na splaškovou kanalizaci v majetku města Studénka.

Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická II. etapa

Datum: 27. 3. 2020

V nejbližších dnech bude zahájena II. etapa výstavby chodníkového tělesa na ul. Butovická, která navazuje na předchozí etapu zrealizovanou v roce 2016.

Kvůli koronaviru se změní jízdní řády vlaků a autobusů.

Datum: 26. 3. 2020

Kvůli zamezení šíření koronaviru dochází k dalším omezením ve veřejné dopravě, a to od 26.03.2020 u vlakové dopravy a od 01.04.2020 u autobusové dopravy.

Informace k platbám místních poplatků, splatnosti poplatku ze psů a oznamování jejich změn

Datum: 23. 3. 2020

Podání k místním poplatkům (psi, odpad, veřejné prostranství) je možné vyřizovat dodatečně po skončení krizové situace bez následných sankcí.

Senioři nemusí pro důchody na poštu

Datum: 22. 3. 2020

Dle informace České pošty budou od pondělí 23. března 2020 a v úterý 24. března 2020 důchody doručovány domů. V případě nezastižení osoby budou důchody uloženy na ukládací poště.

Provoz pošty ve Studénce 1

Datum: 20. 3. 2020

Česká pošta informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny partner Studénka 1. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu, od 23. 3. 2020 do odvolání z provozních důvodů.
Nový provoz: Pondělí - Pátek 07:30 - 12:30

#

Za budovou městského úřadu vyroste nové parkoviště s 94 parkovacími místy

Datum: 18. 3. 2020

Za budovou městského úřadu směrem k budově střední ekonomicko-podnikatelské školy vyroste v průběhu několika následujících měsíců nové osvětlené parkoviště s celkem 94 parkovacími místy.

Zajištění donášky potravin, léků, obědů

Datum: 18. 3. 2020

Charita Studénka nabízí seniorům, nemocným a osamělým občanům nebo v karanténě pomoc ve formě donášky, a to základních a nezbytných prostředků (obědy, potraviny, léky, hygienické potřeby…).

Informace z jednání krizového štábu města

Datum: 16. 3. 2020

Vážení a milí spoluobčané,

nejen Studénka či Česká republika, ale celý svět aktuálně bojuje s pandemií zvanou koronavirus. Od čtvrtku 12.03.2020 platí na celém území ČR nouzový stav, a od pondělí 16.03.2020 je celá ČR v karanténě se spoustou dalších omezujících opatření. Všechna opatření mají eliminovat rychle rostoucí počty nově nakažených občanů naší země. Situace je vážná, nicméně jakákoli panika není na místě. Respektujte, prosím, všechna zveřejněná opatření a chovejme se všichni zodpovědně.

Zrušení sobotního svozu objemného a nebezpečného odpadu, uzavření komunitní kompostárny, sběrného dvoru a veřejného WC

Datum: 16. 3. 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády se svoz objemného a nebezpečného odpadu, který se měl konat v sobotu 21.03.2020 na parkovišti u zimního stadionu RUŠÍ.
Dále informujeme občany, že provoz komunitní kompostárny, sběrného dvoru a veřejného WC je až do odvolání UZAVŘEN.

Upozornění pro cestující v autobusové dopravě

Datum: 16. 3. 2020

S účinností od 16.03.2020 až do odvolání budou cestující ve všech autobusových spojích, tzn. včetně MHD Studénka, nastupovat zadními dveřmi a řidiči je nebudou odbavovat.

Poliklinika v Bílovci zavádí nouzový režim

Datum: 15. 3. 2020

Vzhledem ke stavu nouze v ČR z titulu koronaviru, vzhledem k úplnému nedostatku ochranných pomůcek pro lékaře a zdravotnický personál a v rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci, je pro všechny pacienty s platností od 16.03.2020 06:00, zavedeno mimořádné opatření, a to NOUZOVÝ REŽIM AMBULANCÍ POLIKLINIKY BÍLOVEC, především ambulancí DĚTSKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, ale i ostatních ambulancí.

#

Krizové opatření uzavírá některé obchody, restaurace a herny

Datum: 14. 3. 2020

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Zrušení výběru daňových přiznání v sále Městského úřadu Studénka

Datum: 13. 3. 2020

Na základě oznámení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště v Novém Jičíně, se ruší bez náhrady výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob v sále Městského úřadu Studénka, který se měl uskutečnit v pondělí 16.03.2020. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby svá daňová přiznání poslali v dostatečném časovém předstihu poštou.
V případě jakýchkoli změn, budeme naše občany informovat.

Doporučení omezení návštěv na MěÚ Studénka

Datum: 13. 3. 2020

S ohledem na stávající epidemiologickou situaci prosíme občany, aby zvážili osobní návštěvu jednotlivých pracovišť úřadu.

Přerušení provozu mateřských škol

Datum: 12. 3. 2020

Rada města Studénky na svém dnešním mimořádném jednání rozhodla o přerušení provozu všech mateřských škol na území města Studénky, a to s platností od 13. 3. 2020.

#

Mimořádné opatření ministra zdravotnictví

Datum: 10. 3. 2020

V souvislosti s dnešním rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, přinášíme plný text MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ vydaného ministrem zdravotnictví České republiky.

#

Nepostrádá někdo pejska?

Datum: 9. 3. 2020

Ve čtvrtek byl v Nové Horce odchycen tento malý, starší pejsek. Pokud by někomu chyběl, prosím kontaktujte MěP Studénka, tel. 556 402 279 nebo Ing. Ďulákovou 725 481 397. Psi byli umístěni do Městského útulku pro psy Radar na ul. Polské.

Informace k participativnímu rozpočtu

Datum: 4. 3. 2020

Vážení spoluobčané,
do konce února jste měli možnost podávat návrhy na projekty v rámci participativního rozpočtu města Studénky.

Informace o možnosti registrace nových pacientů zubní kliniky

Datum: 4. 3. 2020

V pondělí 9. 3. 2020 od 8:00 hodin, zahajuje provoz nová zubní klinika společností DentAdel v budově na ulici Budovatelská 810.

Zobrazeno 31-60 ze 116

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
1
3
2
3
3
4
4
4
5
4
6
5
7
4
8
5
9
5
10
6
11
7
12
5
13
5
14
6
15
7
16
6
17
6
18
8
19
5
20
5
21
5
22
5
23
5
24
5
25
5
26
6
27
5
28
5
29
6
30
5
31
5
1
4
2
4

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 7. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Facebook

Logo

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Středa
8:00 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Čtvrtek
8:00 - 11:30 / 12:30 - 14:00
Pátek
8:00 - 11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

 

Google Play

App Store