STUDÉNKA
Studénka
Oficiální stránky města

Organizace povodňové služby

V období mimo povodně:

 V období mimo povodeň je příslušným povodňovým orgánem odbor SŘÚP.

Povodňové prohlídky:

Provádí je správci toků (POD, SPU, město Studénka) dle vlastních plánů povodňových prohlídek. Provádí je rovněž členové PK města Studénky – referent bezpečnosti státu a BOZP, referent ŽP, a to zpravidla 2 x v kalendářním roce. Výsledky prohlídek se zaznamenávají do Povodňové knihy města Studénky na odboru SŘÚP.

Informace o vodních stavech a průtocích na tocích, povodňové situaci a předpokládaném vývoji lze získat na internetové adrese www.chmi.cz nebo www.pod.cz .


V době povodně:

Po dobu povodně je příslušným povodňovým orgánem PK města Studénky. Nadřízeným orgánem je PK města Bílovec jako povodňová komise pověřené obce III. stupně.

Předpovědní povodňovou službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav Praha - pobočka Ostrava ve spolupráci s POD. Zajišťuje přenos informací na PK města Studénky, a to prostřednictvím PK města Bílovec jako povodňové komise pověřené obce III. stupně. Informuje povodňové orgány a další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku povodně a o jejím možném vývoji, o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Hlásnou povodňovou službu zajišťuje MěP. Varuje obyvatelstvo v místě povodně a v místech ležících níže na toku a upozorňuje PK na vývoj povodňové situace.

Hlídkovou službu zajišťuje MěP. Zahajuje činnost, nastane-li I. stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti), sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby.


Informační toky předpovědní povodňové služby

Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění na úroveň krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí krizových mobilních telefonů). Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ obsahují vymezení území, na které se mají rozeslat.

Přitom se přednostně využívá spojových prostředků HZS MSK a krizových mobilních telefonů. Pro předávání zpráv na krajský úřad a obce s rozšířenou působností musí být připraveny dva nezávislé způsoby. Doručení zpráv se zabezpečuje alespoň jednou cestou. Operační a informační střediska HZS ČR zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zpráv a vyrozumění příslušných orgánů a složek IZS. Požadavky na vyrozumění a varování je nutné uplatnit na KOPIS HZS MSK.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také přímo na VHD Povodí a koordinují s nimi vydávaní hydrologických předpovědí pro předpovědní profily, zejména na tocích ovlivněných provozem nádrží. Vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto VD.

Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby je zobrazeno v příloze č. 2.


Informační toky hlásné povodňové služby

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na příslušný úřad obce s rozšířenou působností a ten informuje příslušné KOPIS HZS MSK, příslušný krajský úřad, RPP ČHMÚ a VHD Povodí. Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Při komunikaci mezi ústředními a krajskými orgány a úřady obcí s rozšířenou působností se zpravidla využívá služeb KOPIS HZS MSK.

Vydá-li ČHMÚ informační zprávu, šíří se tato zpráva stejně jako výstraha nebo upozornění. Celý text informační zprávy se šíří až do úrovně obce s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí krizových mobilních telefonů). Informační zprávy musí obsahovat přesné vymezení území, na které se mají rozeslat.

Varovat obyvatele a vlastníky nemovitostí při nebezpečí povodně jsou oprávněné a odpovědné povodňové orgány. Při nebezpečí z prodlení spouští vyrozumívací a varovný systém KOPIS HZS MSK.

Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný krajský úřad prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec.

Vlastníci objektů na vodních tocích hlásí správci vodního toku jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace informují KOPIS HZS MSK, příslušný obecní nebo krajský úřad a podávají návrhy na vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Při zjištění ohrožení bezpečnosti vodního díla I. a II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i VD – TBD. V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), tj. stav nebezpečí nebo stav nouze, funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení III. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení, které přebírají práva a povinnosti povodňových orgánů.

Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby je zobrazeno v příloze č. 2

TV Polar – EXPRES STUDÉNKY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
16
2
14
3
14
4
14
5
15
6
15
7
15
8
15
9
17
10
17
11
17
12
18
13
18
14
18
15
18
16
18
17
18
18
18
19
18
20
19
21
18
22
19
23
19
24
20
25
20
26
24
27
22
28
22
29
20
30
20
31
22
1
20
2
22
3
18
4
19

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
déšť 22 °C 15 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 22/13 °C
pátek 26. 7. skoro jasno 25/13 °C
sobota 27. 7. polojasno 31/15 °C

Facebook

Logo

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Město Studénka

Město Studénka
nám. Republiky 762
74213 Studénka

Telefon
+420 556 414 322

ID datové schránky: vz3bvhc

E-mail
podatelna@mesto-studenka.cz

 

Provozní doba MěÚ

Pondělí
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Úterý
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Středa
8:00-11:30/12:30-17:00
úřední den
Čtvrtek
8:00-11:30/12:30-14:00
neúřední den
Pátek
8:00-11:00 - neúřední den, v provozu IC, pokladna, podatelna, ostatní pro objednané
 

Munipolis

Munipolis

Zdarma ke stažení:

Google Play

App Store